ดนัย อุดมโชค : นักเทนนิสทีมชาติไทย

ชื่อ – สกุล : ดนัย อุดมโชค

ชื่อเล่น : ปิ้ก

วันเดือนปีเกิด : 11 สิงหาคม พ.ศ. 2524

ประวัติ : ดนัยเป็นบุตรของ นายวุฒิพันธ์ และนางกาญจนา อุดมโชค ปัจจุบัน กำลังศึกษาอยู่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นายดนัย ชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสงนเด็ต จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนทิวไผ่งาม จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) เริ่มเล่นเทนนิสเมื่ออายุ 8 ปี ขณะกำลังศึกษาชั้น ม.2 เนื่องจาก มีอาการหอบหืดเป็นโรคประจำตัว และแพทย์แนะนำให้ออกกำลังกาย รวมถึง ครอบครัวก็เล่นเทนนิสอยู่แล้ว โดยมี อาจารย์มานิตย์ รัตนมงคลกุล เป็นผู้ฝึกสอนคนแรก และ อาจารย์ชัยวัฒน์ คงกิจภากรณ์ เป็นผู้ฝึกสอนคนปัจจุบัน เริ่มเล่นเทนนิสอาชีพ เมื่อ พ.ศ. 2540 ลงแข่งขัน รายการ เดวิส คัพ 1997 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นรายการแรก ได้เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ แต่แพ้นักเทนนิสจากปากีสถาน

การศึกษา :

  • ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
  • เคยศึกษาที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • เคยศึกษาที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
  • จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา (มัธยมปลาย สายศิลป์-ภาษา) จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
  • จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาที่ 6 ที่ โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
  • จบการศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 2 – ประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนเมืองทองนิเวศน์
  • จบการศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 1 จากโรงเรียนขจรโรจน์วิทยา

ผลงาน :

  • อันดับโลกสูงสุด 77 (29 มกราคม 2550) ประเภทเดี่ยว

  • อันดับโลกสูงสุด146 (26 เมษายน 2547)ประเภทคู่

ประวัติ นักกีฬา
- 11-02-2009 9:55:22 โพสต์โดย : admin 759
  • คลิปกีฬา