นักบาสทีมชาติไทย : สุวิมล แสงเทศ ( เจเจ )

น้องน้บ(ซ้าย) ม.หัวเฉียว ปะทะ เจเจ 2สาวสุดฮอตยัดห่วง

“เจเจ” หรือชื่อจริง สุวิมล แสงเทศ เกิด 1 ม.ค. 2534 อายุปัจจุบัน 18 ปี สูง 172 ซ.ม. น้ำหนัก 58 ก.ก. เรียน ม. 6 ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ชลบุรี

แชมป์บาสเกตบอลประชาชนชาย ค ปี52
ไฮเทค

ผจก.นิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร
ผู้ฝึกสอนต้องเกียรติ สิงหเสนีย์
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนไพรัช วงศ์สว่างธรรม
4เกรียงไกร ทวีพงศ์สกุล
5ณัฐพงศ์ บางท่าไม้
6รุจิกร หวานแก้ว
7อรรถพร หุมอาจ
8ศิกรัส ทองริน
9อัฐพล คำพิละ
10มณเฑี11เฉลิมเดช ลิ้มสุวรรณ
12บัณฑิต หลักหาญ
13จิรายุ อภินวรัตน์
14พีระพล หาดี
15สุขเดฟ โคเคอร์
//////

แชมป์บาสเกตบอลประชาชนหญิง อายุไม่เกิน 22 ปี ปี52
ผจก.วิชาญ เจริญธรรม
ผู้ฝึกสอนสมนึก ปราบใหญ่
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนพจนา สุจริตวิบูลย์
เสียง ปริกขิตตานนท์
4เหมือนฝัน เฉลิมวัฒน์
5สุภัคจิรา บุญเลิศ
6นัดดา ทองท้วม
7สุรีย์ พรหมราช
8สุวิมล แสงเทศ
9วิภาพร แซ่ฉั่ว
10เบญจวรรณ นิสัยมั่น
11ฤมลชนก ดอกสายหยุด
12ชาริณี นภาศรี
13นันท์นภัส ด่านชัยวิจิตร
14นภัสนันท์ ด่านชัยวิจิตร
15นฤมล บ้านหมู่


ประวัติ นักกีฬา
- 7-05-2009 3:54:58 โพสต์โดย : admin 3,762
  • คลิปกีฬา