NFL :: สรุปกฎกติกาการเล่น อเมริกันฟุตบอล

ขอบคุณข้อมูลจาก NFLthai

 เวลาในการเล่น

       การเล่นจะแบ่งเป็น 2 ครึ่งๆ ละ 30 นาที และแต่ละครึ่งจะแบ่งออกได้อีกเป็น 2 ควอเตอร์(quarter)ๆ ละ 15 นาที โดยในการเริ่มเล่น ครึ่งแรก-ควอเตอร์ที่ 1 ทีมที่ต้องเล่นเป็นฝ่ายรับก่อนนั้นจะต้อง เตะเปิด(kick off) และในการเริ่มเล่น ครึ่งหลัง-ควอเตอร์ที่ 3 อีกทีมหนึ่งจะต้องสลับมาเป็นฝ่ายเตะเปิด

       ในการเล่น แต่ละครึ่ง จะมี เวลานอก(overtime)ให้ ทีมละ 3 ครั้งๆละ 1.50 นาที, หากใช้ไม่หมดจะไม่สามารถนำไปทบรวมกับครึ่งหลังได้และ ห้ามไม่ให้ขอเวลานอกในช่วง 2 นาทีสุดท้ายของควอเตอร์ที่ 2 และ 4, นอกจากเวลานอกของแต่ละทีมแล้วกรรมการจะให้เวลานอกอีก 2 ครั้งโดยอัตโนมัติที่เวลา 2 นาทีสุดท้ายของควอเตอร์ที่ 2 และ 4 โดยมีกำหนดเวลา 1.50 นาที

สรุปเวลาในการเล่น

1. ในการแข่งให้ใช้นาฬิกาสนามเป็นมาตรฐาน

2. การเล่นแบ่งเป็น 2 ครึ่งครึ่งละ 30 นาที แต่ละครึ่งแบ่งเป็น 2 ควอเตอร์ (quarter) ๆละ 15 นาที รวมทั้งหมด 4 ควอเตอร์ เวลาพักระหว่างควอเตอร์คือ 2 นาที ยกเว้น ระหว่างควอเตอร์ที่ 2 และ 3 ถือเป็นการพักครึ่งให้เวลา 12 นาที

3. เวลานอกของแต่ละทีมมีครึ่งละ 3 ครั้ง ๆละ 1 นาที 50 วินาที หากใช้ไม่หมดไม่สามารถนำไปทบรวมกับครึ่งหลังได้

4. กรรมการสามารถให้หยุดเวลาสำหรับกรณีผู้เล่นบาดเจ็บได้ตามความจำเป็น

5. การเล่นแต่ละดาวน์มีเวลา 40 วินาทีหลังจากได้รับสัญญาณให้เล่นจนถึงมีการดึงบอลขึ้น หรือ หากเป็นการเริ่มเล่นหลังจากการหยุดใดใดจะมีเวลา 25 วินาที

6.ที่เวลา 2 นาทีสุดท้ายของแต่ละครึ่ง (ควอเตอร์ที่ 2 และ 4) กรรมการจะให้เวลานอกอีก 1 ครั้งโดยอัตโนมัติ

 กลับไปต้นหน้า

 เริ่มเล่น

       การเล่นเริ่มต้นด้วยการเสี่ยงโยนเหรียญเพื่อเลือกว่าฝ่ายใดจะได้ครองบอล (possession) เป็นฝ่ายบุก (offense ) ก่อน, และเมื่อทั้ง 2 ฝ่ายส่งผู้เล่นลงสนามแล้ว ทีมพิเศษฝ่ายรับ (defensive special team) จะเปิดเกมส์ด้วยการเตะเปิด (kick off) ส่งบอลให้ ทีมพิเศษฝ่ายบุก (offensive special team) ได้รับบอลและเริ่มการบุก
       n ถ้าทีมพิเศษฝ่ายรับเตะบอลเข้าไปใน เขตเอนด์โซน(end zone) ของฝ่ายบุก (offense) และไม่มีผู้รับบอลได้หรือเตะเลยเอนด์โซนออกไปทางด้านหลัง ทีมบุกจะได้สิทธิ์ออกมาเริ่มต้นการเล่นที่เส้น 20 หลาในแดนตัวเอง,
       n ถ้าทีมพิเศษฝ่ายบุกรับบอลแล้วมีการวิ่งพาบอลเพื่อทำระยะ ทีมพิเศษฝ่ายรับสามารถเข้าหยุดยั้งด้วยการแทคเกิล(tackle) ซึ่งหากสามารถทำแทคเกิลได้ที่ระยะใดทีมบุกจะต้องลงมาเริ่มต้นเล่นที่จุดนั้น
       ตำแหน่งของการวางบอลที่เกิดจากการแทคเกิลจะใช้ตำแหน่งของบอลในขณะที่ถูกแทคเกิลและเป็นผล

       ผู้เล่น (players)
1. แต่ละทีมต้องมีผู้เล่น 11 คนเท่านั้นในสนาม
2. ผู้เล่นสำรองไม่จำกัด แต่ห้ามเข้าเขตสนามระหว่างที่บอลเป็น

       การเตะเปิด (kickoff)
1. การเตะเปิดจะทำหลังจากการทำคะแนนหรือเริ่มต้นการเล่นในแต่ละครึ่ง โดยตั้งบอลที่เส้น 30 หลา
2. ใช้ตัวตั้งบอลในการเตะ

       ตำแหน่งของผู้เล่นในขณะดึงบอลขึ้นเล่น
1. ทีมบุกต้องมีอย่างน้อย 7 คน จรดเป็นแนว
2. ผู้เล่นทีมบุกที่ไม่ได้จรดเป็นแนวต้องอยู่หลังแนวอย่างน้อย 1 หลา
3. ขณะดึงบอลผู้เล่นจะต้องไม่มีการขยับตัว ยกเว้นเพียง 1 คนที่อยู่ด้านหลังแนวที่สามารถเคลื่อนตัวไปมาได้ในแนวขนานหรือไปด้านหลัง

 กลับไปต้นหน้า

 การบุก

       ทีมบุกจะได้สิทธิ์การเล่นเป็นชุด (set of play) ในแต่ละชุดทีมบุกจะมีโอกาสในการเล่น สูงสุดไม่เกิน 4 ครั้ง(4 downs) โดยจะต้องพยายามทำระยะในการบุกให้ได้ มากกว่าหรือเท่ากับ 10 หลาต่อการบุกหนึ่งชุด,

n ถ้าสามารถทำระยะได้ไม่ว่าจะเป็นการเล่นในดาวน์ที่เท่าไหร่ก็ตาม การเล่นครั้งต่อไปจะถูกนับเป็นการเล่นในชุดใหม่ทันที(first down conversion),
n ถ้าไม่สามารถทำระยะได้ภายในดาวน์ที่ 4 ทีมบุกจะเสียการครองบอล(possession)ทันที และทีมบุกฝ่ายตรงข้ามจะได้สิทธิ์ในการเริ่มเล่น ณ จุดที่เสียการครองบอลแทน

* ทีมบุกสามารถเลือกที่จะใช้ดาวน์ที่ 4 ในการ เตะกินแดน(punt kick) แทนการเล่น เพื่อสละการครองบอลไปให้ฝ่ายตรงข้ามได้

 กลับไปต้นหน้า

 การทำคะแนน


คะแนนในการเล่นอเมริกันฟุตบอลมีดังนี้

1. ทัชดาวน์ (touchdown)

       คือการที่ทีมบุกสามารถพาบอลเข้าไปยังเอนด์โซน(end zone)ของฝ่ายตรงข้ามได้ไม่ว่าจะเกิดจากการขว้างหรือการวิ่งโดยไม่จำเป็นต้องมีการวางหรือกดบอลลงแตะพื้น, คะแนนจากการทำทัชดาวน์คือ 6 คะแนน
       และหลังจากทำทัชดาวน์ได้ทีมบุกยังมีโอกาสในการเลือกทำคะแนนพิเศษหลังทัชดาวน์(extra point) ได้อีก 2 แบบตามรายละเอียดในข้อถัดไป

2. คะแนนพิเศษหลังทัชดาวน์

n แบบ 1 คะแนน : คือการนำบอลมาตั้งเตะที่เส้นระยะใดใดตั้งแต่ 2 หลาขึ้นไปให้เข้าในบริเวณระหว่างเสาประตู, ถ้าเตะเข้าจะได้อีก 1 คะแนน
n แบบ 2 คะแนน : คือการนำบอลมาเล่นอีก 1 ดาวน์ที่เส้นระยะใดใดตั้งแต่ 2 หลาขึ้นไปเพื่อทำทัชดาวน์อีกครั้งหนึ่งหากทำได้จะได้อีก 2 คะแนน (two point conversion)

3. การเตะทำประตู (field-goal)

       ในกรณีที่ไม่สามารถบุกได้ระยะ หรือต้องการทำคะแนนอย่างรวดเร็ว ทีมบุกสามารถใช้การเล่นในดาวน์ใดก็ได้มาตั้งบอล ณ จุดวางบอลเพื่อเตะให้เข้าประตู โดยจะนับเป็น 1 การเล่นหรือ 1 ดาวน์, หากเตะเข้าจะได้ 3 คะแนน

4. คะแนนเซฟตี้(safety)

       เป็นคะแนนที่ทีมรับสามารถทำได้จากการหยุดทีมบุกได้ในเอนด์โซนของทีมบุกด้วยการกระทำแทคเกิล ซึ่งทีมรับจะได้ 2 คะแนน และหลังจากนั้นทีมรับจะต้องเตะเปลี่ยนการครองบอล(kick off)

 กลับไปต้นหน้า

 การเปลี่ยนการครองบอล


การเปลี่ยนการครองบอล(possession change) สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยสาเหตุดังนี้

1 ทีมบุกเปลี่ยนจากการเล่นในดาวน์ใดใดมาเป็นการเตะกินแดนเพื่อสละการครองบอลให้ฝ่ายตรงข้ามได้รับบอลและวิ่งย้อนทำระยะ

2 ทีมบุกเสียการครองบอลจากการที่ถูกทีมรับดักบอล (intercept) หรือยึดจับบอลได้จากการทำบอลหลุดและบอลยังไม่ตาย (fumble)

3 ทีมบุกเตะเปลี่ยนการครองบอล (kick off) ให้ทีมรับหลังจากการทำคะแนนแล้ว

 กลับไปต้นหน้า

 การขว้างบอล


กฏการขว้างบอลขึ้นหน้า

1. ผู้ที่สามารถรับบอลที่ถูกขว้างขึ้นหน้าได้ต้องเป็นผู้เล่นในตำแหน่งที่มีสิทธิ์รับบอลเท่านั้น ได้แก่ ผู้เล่นทีมรับทุกคน, ผู้เล่นทีมบุกที่ไม่ได้จรดในตำแหน่ง Center, Guard, Tackle

2. ผู้เล่นทีมบุกสามารถขว้างบอลขึ้นหน้าได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้นต่อการเล่น 1 ดาวน์ (ทำผิดเสีย 5 หลา)

3. ผู้ที่จะทำการขว้างขึ้นหน้าต้องขว้างจากหลังแนววางบอลเท่านั้น (ทำผิดเสียดาวน์และ 5 หลา)

4. หากผู้เล่นทีมบุกที่สามารถรับบอลได้ถูกบอลที่ขว้างแล้ว (รับหรือสัมผัส) ผู้เล่นทีมบุกคนอื่นๆ จะกลายเป็นผู้เล่นที่มีสิทธิ์รับบอลได้ทันที

5. การขว้างบอลขึ้นหน้าให้แก่ผู้เล่นที่ไม่มีสิทธิ์รับนั้น, ถ้าถูกบอลโดยไม่เจตนาหลังแนววางบอล จะเสีย 5 หลา, ถ้าถูกบอลเหนือแนววางบอลไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่จะเสีย 5 หลา

6. การขว้างบอลขึ้นหน้าจะไม่สำเร็จ (incomplete) และบอลตายเมื่อ
ขว้างบอลออกนอกสนามหรือขว้างลงพื้น
ขว้างบอลโดนเสาประตูหรือคานประตู

7. การรับบอลที่ขว้างขึ้นหน้าจะสำเร็จ (complete) ก็ต่อเมื่อผู้รับบอลสามารถครองบอลได้อย่างชัดเจนและสามารถวางเท้าทั้ง 2 ข้างลงในเขตสนามได้ในขณะที่มีการครองบอล

8. ในการเล่นดาวน์ที่ 4 หากการขว้างบอลไม่สำเร็จ ทีมบุกจะเสียดาวน์ที่ตำแหน่งแนววางบอล

9. ถ้ามีการทำฟาวล์บุคคล (personal foul) โดยผู้เล่นทีมรับก่อนที่จะการขว้างจะสำเร็จ, ทีมรับเสีย 15 หลา

10. ถ้ามีการทำฟาวล์บุคคล (personal foul) โดยผู้เล่นทีมบุกก่อนที่จะการขว้างจะสำเร็จ, ทีมบุกเสีย 15 หลา

11. ถ้ามีการทำฟาวล์รบกวนการรับบอล โดยผู้เล่นทีมรับต่อผู้เล่นทีมบุกที่จะรับบอล, ทีมรับเสียระยะโดยทีมบุกจะได้เริ่มเล่นดาวน์ที่ 1 ที่จุดทำฟาวล์

 กลับไปต้นหน้า

 เกี่ยวกับสนาม


image

       1. เส้นข้างและเส้นหลัง ถือเป็นนอกสนาม

       2. เส้นประตูถือเป็นเขตประตู

       3. ริมสนามมีขอบสนามสีขาวกว้าง 6 ฟุตตลอดเส้นข้าง, ถือเป็นนอกสนาม

       4. เส้นระยะยาว 70 หลา กว้าง 9 นิ้ว

       5. เสาประตูต้องเป็นแบบมาตรฐานเท่านั้น เสาสูง 18 ฟุตขนาด 6 นิ้ว คานส่วนบนสูงจากพื้น 10 ฟุตเสา 2 ข้างที่อยู่เหนือคานจะต้องสูงอย่างน้อย 30 ฟุต และต้องมีผ้าขนาด 4×42 นิ้วผูกอยู่ปลายเสา

       6. สนามยาว 360 ฟุตกว้าง 160 ฟุต, เขตประตูลึก 30 ฟุต

       7. สนามต้องใช้ตัวบอกระยะมาตรฐานวางด้านข้างสนามตรงตำแหน่งเส้นระยะ

 กลับไปต้นหน้า

 สรุปการทำโทษ

ได้ดาวน์ที่ 1 ทันที

เป็นการทำโทษทีมรับที่ทำฟาวล์ด้วยสาเหตุดังนี้

    – ล้ำหน้า

    – Encroachment

    – ใช้เวลาเกิน

    – สับตำแหน่งผิด

    – ใช้เวลานอกเกิน

    – การเหนี่ยวจับเครื่องป้องกันหน้า

    – ล้ำเข้าเขตว่าง (neutral zone)

    – วิ่งเข้าใส่ถูกตัวเตะ

    – มีผู้เล่นเกิน 11 คนในสนาม

เสียระยะ 5 หลา

1. ผู้เล่นทีมรับดึง (holding) หรือใช้มือผิดกติกา (illegal use of hands) (ได้ดาวน์ที่ 1)

2. ทีมบุกและทีมรับใช้เวลาเกิน

3. การเตะเปิด (kickoff) ใช้เวลาเกิน

4. Encroachment

5. ใช้เวลานอกเกิน

6. เริ่มต้นเล่นผิดกติกา, ขยับตัวผิดกติกา

7. การจัดตั้งผิด

8. สลับตำแหน่งผิด

9. การเตะเปิดครั้งแรกออกนอกกรอบของเส้นประตูโดยไม่มีผู้รับได้

10. ให้สัญญาณรับหยุด (fair catch) ผิด

11. มีผู้เล่นในสนามเกิน 11 คน

12. มีผู้เล่นที่จรดเป็นแนวน้อยกว่า 7 คน

13. ล้ำหน้า

14. วิ่งเข้าใส่ถูกตัวเตะ

15. แนวมีการขยับตัว

16. ผู้เล่นออกนอกสนามเมื่อดึงบอลขึ้นเล่น (at snap)

17. มีผู้เล่นทีมเตะที่ไม่ใช่แนวเข้าไปยังแนวตะลุมบอนก่อนบอลจะถูกเตะ

18. การล้ำเข้าไปในเขตว่าง (neutral zone)

19. ขว้างบอลขึ้นหน้าเกิน 1 ครั้ง

20. ผู้เล่นที่ออกนอกสนามไปแล้วกลับมารับบอลที่ขว้าง

21. ผู้เล่นรับบอลที่ขว้างขึ้นหน้า (forward pass) ที่หลังแนววางบอล

22. ขว้างบอลขึ้นหน้าเมื่ออยู่เหนือแนววางบอลแล้ว

23. ผู้เล่นทีมเตะออกนอกสนามอย่างจงใจระหว่างเตะกินแดน (punt)

24. ในการประชุมแผนมีคนมากกว่า 11 คน

เสียระยะ 10 หลา

1. ทีมบุกขว้างบอลรบกวน

2. ทีมบุกดึง (holding), ใช้มือ แขน ขาผิดกติกา (illegal use of hands arms legs)

3. กันผิดกติกา (illegal block)

เสียระยะ 15 หลา

1. การกันแบบตัดขา (chop block)

2. การโอบรัดเอว

3. รบกวนการรับหยุด (fair catch)

4. การกระแทกเพื่อกันจากด้านหลัง

5. การเล่นไม่สุภาพ, หยาบคาย

6. การบิด หมุน ดึงเครื่องป้องกันหน้า

7. เล่นไม่มีน้ำใจนักกีฬา (unsportmanlike)

8. ใช้เวลาเกินในการเริ่มต้นเล่นของแต่ละครึ่ง

9. การกันที่ต่ำแบบผิดกติกา

10. ใช้หมวกพุ่งชนอย่างแรงโดยไม่ใช่เหตุสุดวิสัย

11. การงัด (leverage)

12. ถอดหมวกขณะอยู่ในสนาม

13. หัวเราะเยาะเย้ย, ใช้กริยาวาจาสบประมาท

เสียระยะ 5 หลาและเสียดาวน์

1. ขว้างขึ้นหน้าเมื่ออยู่เหนือแนววางบอล

เสียระยะ 10 หลาและเสียดาวน์

1. ขว้างบอลทิ้งโดยเจตนา (นับเป็น safty ถ้าผู้ขว้างอยู่ในเขต เอนด์โซนของทีมตัวเอง) และถ้าการฟาวล์เกิดขึ้นหลังแนวมากกว่า 10 หลา จะต้องเสียดาวน์และเริ่มเล่น ณ จุดที่เกิดการฟาวล์

เสียระยะ 15 หลาและเสียสิทธิ์การเสี่ยงทอยเหรียญ

1. ทีมมาถึงสนามแข่งสาย

2. กัปตันทีมไม่สามารถเสี่ยงทอยเหรียญได้

ประเภทกีฬา
- 3-06-2008 11:05:17 โพสต์โดย : admin 29,043
  • คลิปกีฬา