ปิงปอง :: คลิป เทคนิค การเล่น ปิงปอง / Table Tennis Technique

คลิป เทคนิค การเล่น ปิงปอง / Table Tennis Technique: Footwork

คลิป เทคนิค การเล่น ปิงปอง / Table Tennis Technique: Ball and Spin

คลิป เทคนิค การเล่น ปิงปอง / Table Tennis Technique: Backhand

คลิป เทคนิค การเล่น ปิงปอง / Table Tennis Technique: Forehand

คลิป เทคนิค การเล่น ปิงปอง / Table Tennis Technique: Forehand Topspin Against Block

คลิป เทคนิค การเล่น ปิงปอง / Table Tennis Technique: backhand spin

ประเภทกีฬา
- 12-06-2008 2:32:24 โพสต์โดย : admin 5,683
  • คลิปกีฬา