สนุกเกอร์ : ประวัติกีฬาสนุกเกอร์

สนุกเกอร์ : ประวัติกีฬาสนุกเกอร์

  ไม่มีการยืนยันที่ชัดเจนว่าสนุกเกอร์มีต้นกำเนิดมาจากอังกฤษหรืออินเดีย และแพร่หลายเข้ามาในเมืองไทยตั้งแต่ปีใด เพียงแต่ทราบว่าคนไทยนิยมฝึกเล่นกันมาช้านาน
           พ.ศ. 2478 กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย จัดเอาบิลเลียด-สนุกเกอร์ไว้ในพระราชบัญญัติ การพนัน (ประเภท ข.)
           พ.ศ. 2500 การแข่งขันสนุกเกอร์ชิงชนะเลิศประเทศไทย ครั้งที่ 1 ณ สมาคมพ่อค้า และจัดครั้งสุดท้ายเมื่อ ปี พ.ศ. 2513
           พ.ศ. 2525 มิสเตอร์มอริส เคอร์ รื้อฟื้นการแข่งขันสนุกเกอร์ชิงชนะเลิศประเทศไทยขึ้นอีก ณ ราชตฤณมัยสมาคม
           พ.ศ. 2526 ก่อตั้งสมาคมสนุกเกอร์แห่งประเทศไทย
           พ.ศ. 2527 ก่อตั้งสหพันธ์สนุกเกอร์แห่งเอเซีย มิสเตอร์มอริส เคอร์ เป็นประธานสหพันธ์ฯ คนแรก
           พ.ศ. 2541 สนุกเกอร์ได้รับการบรรจุในกีฬาเอเชี่ยนเกมส์

cradit : การกีฬาแห่งประเทศไทย

ประเภทกีฬา
- 3-02-2009 11:20:50 โพสต์โดย : admin 1,000
  • คลิปกีฬา