เทนนิส : คลิป เทคนิคการเล่น เทนนิส Forehand

เทนนิส : คลิป เทคนิคการเล่น เทนนิส Forehand Pivot and Shoulder Turn

เทนนิส : คลิป เทคนิคการเล่น เทนนิส Forehand Swing to Contact

เทนนิส : คลิป เทคนิคการเล่น เทนนิส Forehand Step 1 – Pivot and Shoulder Turn

เทนนิส : คลิป เทคนิคการเล่น เทนนิส Forehand Step 2 – Take Your Racket Back

เทนนิส : คลิป เทคนิคการเล่น เทนนิส Forehand Step 3 – Swing to Contact

เทนนิส : คลิป เทคนิคการเล่น เทนนิส Forehand Step 4 – Follow Through

เทนนิส : คลิป เทคนิคการเล่น เทนนิส Forehand Step 5 – Swing Path

ประเภทกีฬา
- 27-02-2009 10:07:06 โพสต์โดย : admin 1,226
  • คลิปกีฬา