‘เมคเซนด์ เอ็กซ์เพรส’ ขนส่งเจ้าใหม่มาพร้อมบริการ Same-day delivery

MAKESEND บริษัทสตาร์ทอัพน้องใหม่ที่ให้บริการการขนส่งพัสดุแบบวันเดียวถึง (Same-day Delivery) เปิดโผ! โควิดหนุนรายได้โตระฉูด 400% ด้านTriple I ทุ่มเงินทุนสนับสนุนรอบ series seed หวังขยายทีม การด้านเทคโนโลยี และกระบวนการทำงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ

“MAKESEND” เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนธุรกิจของ “AIRPORTELs” ซึ่งเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพรับฝากและขนส่งกระเป๋าสัมภาระนักเดินทาง ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและทำรายได้เติบโตในทุกๆเดือน จนกระทั่งเกิดวิกฤตการณ์โควิด-19 ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยต้องหยุดชะงักลง AIRPORTELs จึงมีความจำเป็นที่จะต้องหยุดให้บริการ  แต่ทีมผู้ก่อตั้งได้นำความรู้และประสบการณ์ในการบริการขนส่งกระเป๋าสัมภาระที่สามารถส่งถึงที่หมายภายในเวลา 3 ชั่วโมง มาปรับใช้ในธุรกิจขนส่งพัสดุแบบวันเดียวถึงหรือ Same-day Delivery ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ MAKESEND และทำให้บริษัทฯเติบโตอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี 2563 หลังจากเปิดให้บริการ

MAKESEND บริษัทสตาร์ทอัพน้องใหม่ที่ให้บริการการขนส่งพัสดุแบบวันเดียวถึง (Same-day Delivery) ทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑล ได้รับเงินทุนสนับสนุนรอบ series seed จาก บริษัท Triple I Logistics จำกัด (มหาชน) ซึ่งเงินทุนนี้บริษัทฯ จะนำไปใช้เพื่อทำให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่ต้องการเป็นผู้ให้บริการการขนส่งแบบ Same-day Delivery ที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทย, รวมทั้งนำไปใช้ในการการขยายทีม, การพัฒนาด้านเทคโนโลยี และกระบวนการทำงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

การระดมทุนในครั้งนี้เริ่มจากการที่ MAKESEND ที่ได้เล็งเห็นไปถึงความต้องการของลูกค้าและการขยายตัวของธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้น จึงออกแบบบริการให้มีความหลากหลายเพื่อรองรับกับกระแสการเติบโตของ E-Commerce ในประเทศไทย อาทิ การขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ,การขนส่งสินค้าประเภทเบเกอรี่,อาหารและผลไม้ จึงทำให้บริษัทฯมีรายได้เติบโตย้อนหลังถึงเดือนละ 30% ตั้งแต่กรกฎาคม 2563 นอกจากนี้ทางบริษัทฯยังให้ความสำคัญในเรื่องความรวดเร็วและความสะดวกสบาย ผสมผสานไปกับการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาปรับใช้อีกด้วย