เที่ยวงานประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน ณ วัดพระพุทธฉาย สระบุรี

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เที่ยวงานประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน ณ วัดพระพุทธฉาย สระบุรี

 

สถานที่จัดงาน

วัดพระพุทธฉาย  ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ขบวนแห่ข้าวต้มลูกโยน วัดพระพุทธฉาย

 

ข้าวต้มลูกโยน

 

ทีมงาน TLC ขอเชิญทุกท่านท่องเที่ยวร่วมงาน  ประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน ณ วัดพระพุทธฉาย  ประจำปี 2555 เป็นประเพณีที่สืบทอดมาเป็นเวลานาน จัดขึ้นในวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๑๑ ของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม 2555 กิจกรรมจะประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร ด้วยข้าวต้มลูกโยน ชมขบวนแห่ข้าวต้มลูกโยน การแสดงเหตุการณ์จำลองพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ โดยมีเทวดา นางฟ้าตามส่งเสด็จทางบันไดสวรรค์ การรำถวายอย่างสวยงาม ตระการตา ตามวัฒนธรรมไทย นอกจากนี้ยังมีการประกวดการทำข้าวต้มลูกโยน

 

ผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้ใจบุญ

ประเพณีตักบาตรเทโว ฯ วันออกพรรษา (ตักบาตรข้าวต้มลูกโยน) เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีซึ่งมีมาแต่โบราณกาล ผสมผสานให้เป็นสื่อปลูกฝังส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่พุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนจะได้ปลูกฝัง ความรัก ความกตัญญู ต่อพ่อแม่ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างที่พระองค์เสด็จจำพรรษาในเทวโลกชั้นดาวดึงส์แสดงพระอภิธรรมปิฎก เพื่อตอบแทนคุณของพุทธมารดา ที่ได้เลี้ยงดูมา และได้ปลูกฝังความสามัคคี ความมีน้ำใจ เสียสละ ในการร่วมกันจัดงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี อนึ่งเพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยววัดพระพุทธฉายซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญของจังหวัดสระบุรีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

 

 

 

กิจกรรม

การแห่ขบวนเรือพระบกร่วมงานบุญเทศกาลออกพรรษาตักบาตรเทโว ชมขบวนพระสงฆ์ 109 รูปลงจาก เขาพระพุทธฉาย ชมขบวนแห่ข้าวต้มลูกโยน ขบวนแห่เทวดา นางฟ้า การประกวดการทำข้าวต้มลูกโยน การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ชมการแสดง(ภาคค่ำ) เป็นต้น

ภาพนี้ อิ่มเอมใจนัก
แม้สายฝนโปรยปราย เหล่าสาธุชนก็ไม่หวั่นครับ

 

พุทธศาสนิกชนเนืองแน่น

 

 

… เที่ยวเมืองไทย ไม่ไปไม่รู้นะครับ …

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วัดพระพุทธฉาย  ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

โทร. ๐๓๖ ๓๐๓๑๖๙  , ๐๓๖ ๒๒๕๐๓๕

หรือเข้าเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซด์   http://www.watphraphutthachai.com/index.htm

,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี โทร. ๐ ๓๖๒๓ ๑๓๗๒

 

ขอขอบคุณ ข้อมูลและภาพประกอบ จาก

แสบสันต์ หมายเลย8 จาก picpros.net ,ไปด้วยกันดอทคอม

 

ชมรูปบรรยากาศบริเวณวัดกันครับ

 

Link ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •