วัดเขาสุกิม จันทบุรี

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

วัดเขาสุกิม จันทบุรี

วัดเขาสุกิม เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขา ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม สงบและวิเวก มีป่าเขา สวนผลไม้อยู่รายรอบ มีเนื้อที่ ๓,๒๘๐ ไร่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ โดยพระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย เพื่อเป็นสถานปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนที่ใฝ่หาความสงบ บริเวณวัดเบื้องล่างเป็นอ่างเก็บน้ำ และมีพุทธสถานที่งดงาม เช่น พระพุทธรูปศิลาจำหลัก ด้านบนเป็นบริเวณวัด มีศาสนสถานมากกว่า ๑๐๐ หลังคา ศาสนวัตถุเป็นจำนวนมาก รวมทั้งปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ อาทิเช่น พระอุโบสถจตุรมุข ๒ ชั้น ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช ตำหนักเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ ตึกธรรมวิจัย และตึก ๖๐ ปีเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจัดเป็นพิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณหลายยุคหลายสมัย เช่น เครื่องหยก เครื่องมุก เครื่องลายครามที่ผู้มีจิตศรัทธานำมาถวาย รูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งของพระอาจารย์ สายปฏิบัติหลายองค์ หอสมุด ห้องประชุม ห้องปฏิบัติธรรมขนาดใหญ่ เป็นต้น ปัจจุบันวัดเขาสุกิม จึงเป็นทั้งศาสนสถานและสถานศึกษา และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจยิ่งของจังหวัดจันทบุรีสิ่งอำนวยความสะดวกในวัดเขาสุกิม

เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีประมาณ 20 กิโลเมตร

การเดินทางไปวัดเขาสุกิม
สามารถไปได้หลายเส้นทางคือ จากถนนสุขุมวิท กม. 105 บริเวณบ้านห้วยสะท้อนมีทางแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 3322 ไปวัดเขา สุกิมเป็นระยะทาง 13 กิโลเมตร หรือหากเลยแยกนี้ไปจะมีทางเข้าวัดได้อีกทางหนึ่งที่บริเวณบ้านเนินสูงเป็นระยะทาง 16 กิโลเมตร หรืออาจใช้เส้นทางไปน้ำตกกระทิงก็ได้โดยแยกจากถนนสุขุมวิทที่บริเวณสี่แยกเขาไร่ยาเข้าไปประมาณ 7 กิโลเมตร ถึงทางแยกเลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ 10 กิโลเมตร


  •  
  •  
  •  
  •  
  •