ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

“ตัน อิชิตัน” ชวนคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จัดเสวนาสบายๆ “ครบ 1 ปี น้ำลด…อะไรผุด?” ในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทุกคนช่วยกันได้ พร้อมเปิด “ตันแลนด์” ดินแดนแห่งความสมดุล” อย่างเป็นทางการ

       เกือบครบ 1 ปี จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ของไทย ศูนย์การเรียนรู้ “ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล” เชิญคนดังที่มีชื่อผุดขึ้นมาหลังน้ำท่วมร่วมคุยสบายๆ หาข้อสรุปจากตัวแทน 3 ขาแห่งความสมดุล ได้แก่ คุณตัน อิชิตัน ตัวแทนนักธุรกิจและเศรษฐกิจ, อาจารย์ศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียรและนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ตัวแทนด้านสิ่งแวดล้อม และ คุณมิน-พีชญา วัฒนามนตรี นักแสดงรุ่นใหม่ชื่อดัง ตัวแทนด้านสังคม แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากบทเรียนเหตุการณ์ธรรมชาติเมื่อปีที่ผ่านมา พร้อมร่วมสร้างจิตสำนึกและความเคารพต่อธรรมชาติให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล

       โอกาสนี้ได้เปิดตัว “ตันแลนด์” ดินแดนแห่งความสมดุล” อย่างเป็นทางการ ด้วยการเนรมิตพื้นที่กว่า 2000 ตรม. ด้วยงบลงทุน 50 ล้านบาทให้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างสังคม เศรษฐกิจ และธรรมชาติ โดยการบอกเล่าเรื่องราว ความเป็นมา ของอิชิตันและอุปสรรคที่ต้องฟันฝ่า ความเป็นมาของชา กระบวนการผลิต จนกลายมาเป็นเครื่องดื่มอิชิตัน ออร์แกนิค กรีนที ภายใต้แนวคิดกรีนโนเวชั่น (Greenovation) สำนึกในความเคารพธรรมชาติ ผ่านการผลิตระบบบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อที่ดีที่สุดในโลกขณะนี้ที่ช่วยลดการ ใช้พลังงานของโลกได้ถึง 36% แต่คงคุณค่าสารอาหารได้ดีกว่าแบบเดิมถึง 5 เท่า ซึ่งเล่าผ่านเทคโนโลยีโฮโลแกรม(Hologram) การฉายภาพแบบ 3 มิติให้ผู้เข้าชมสามารถโต้ตอบกับสื่อ ในรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟ (Interactive) เพื่อการเข้าใจและรับรู้ที่ง่ายขึ้น ซึ่งภายในตันแลนด์ แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ T Of Life และ เรียนรู้อย่างอิชิตัน

      T Of Life : บอกเล่าประวัติศาสตร์การกำเนิดชาเขียวเมื่อ 5,000 ปี ผ่านการเปลี่ยนรูปลักษณ์หลากหลายแต่คงจิตวิญญาณเดิมของชาเอาไว้ไม่เปลี่ยนแปลง การเข้ามาของชาเขียว ในประเทศไทยกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ที่ใช้ผลิตชาพร้อมดื่ม ในขณะที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปเรื่อยๆ แต่อิชิตันใช้วิธีสูงสุดคืนสู่สามัญ ด้วยการเลือกใช้ชาออร์แกนิคที่ปลูกตามวิถีธรรมชาติ ปราศจากสารเคมีและวิทยาศาสตร์ และการสร้างตัวตนของตัน อิชิตันนำเสนอในแบบสนุกสนานป็นกันเองและอบอุ่น

เรียนรู้อย่างอิชิตัน : นำ เสนอในแบบสร้างสรรค์ทันสมัย ด้วยระบบอินเตอร์แอคทีฟ กับผู้เข้าชมแบ่งเป็น 6 โซน 1.ปรับความคิด ให้คนรุ่นใหม่ร่วมพัฒนาและดูแลเอาใจใส่สังคม อย่างยั่งยืนสร้างสมดุลเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม 2.พิพิธภัณฑ์แห่งการสาบสูญ กระตุ้นและสร้างจิตสำนึกของการดูแลและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า 3.ห้องของน้ำ เรียนรู้ประโยชน์และคุณค่าของน้ำ 4.บรรจุภัณฑ์ รู้เท่าทันบรรจุภัณฑ์และกระบวนการผลิต เพื่อการเลือกซื้อและใช้อย่างฉลาด 5.ขยะเงินขยะทอง ตระหนักเรื่องการกำจัดขยะซึ่งไม่ใช่ เรื่องง่ายแต่เราทุกคนสามารถทำได้ ช่วยกันเปลี่ยนขยะให้เป็นเหมืองแร่บนดิน และ 6.จำฝังหัว เลิกพฤติกรรมลืมง่าย จำให้มั่น ช่วยกันรักษาโลกใบนี้ด้วยมือคุณ

“ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล” เปิด ให้เข้าชมได้ฟรี ทุกวัน (เว้นวันจันทร์) ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. สำรองการเข้าชมได้แล้วที่ “อิชิตัน กรีน แฟคทอรี่” โทรศัพท์ (02)762-9999 หรือ Tanland@ichitangroup.com  ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.ichitangroup.com  หรือ www.facebook.com/ichitan

 

 

ที่มา:sanook

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •