เที่ยววิถีไทย โฮมสเตย์บ้านวอแก้ว ลำปาง

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

เที่ยววิถีไทย โฮมสเตย์บ้านวอแก้ว ลำปาง

โฮมสเตย์บ้านวอแก้ว ลำปาง

 

… คำขวัญโฮมสเตย์ บ้านวอแก้ว …

 “ศึกษาวิถีชีวิต พิชิตดอยภู ดูวัฒนธรรม

คุยเฟื่องเรื่องประวัติศาสตร์ กินผักปลอดสาร ศึกษาสมุนไพรสุขใจนวดแผนโบราณ”

—————————————————————


“บ้านวอแก้ว”  ตั้งอยู่ที่ ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า อาหารจากป่าตามฤดูกาล ที่ชาวบ้านเข้าไปหามาประกอบอาหารเป็นประจำ เช่น เห็ด หน่อไม้ ไข่มดแดง ผักหวาน น้ำผึ้ง เป็นต้น

โฮมสเตย์บ้านวอแก้ว ลำปาง

คนบ้านวอแก้ว มีวิถีชีวิตอยู่กับป่า หากินกับป่า ดูแลป่า อนุรักษ์ฟื้นฟู มีการจัดการทรัพยากรน้ำ เช่น การสร้างฝายแม้วชะลอน้ำ มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ คืออ่างเก็บน้ำแม่เปิ๊บ ที่เก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูกาลแล้งและเป็นแหล่งเพาะขยายพันธ์ปลาน้ำจืด ตลอดจนมีประเพณีวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านวอแก้ว ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี คือ ประเพณีสรงน้ำพระธาตุม่อนป๋อมป๋อดอยแล ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดวอแก้ว ประเพณีสืบชะตาผากลางน้ำ ซึ่งประเพณีเหล่านี้ ทำให้คนในชุมชนเกิดความสามัคคี มีความรักในธรรมชาติและแม่น้ำเป็นอย่างยิ่ง

 

ทีมงาน TLC ขอแนะนำ ทุกท่านสัมผัสไปกับชุมชนชาววอแก้ว กับโฮมสเตย์บ้านวอแก้ว ลำปาง ซึ่งมีโปรแกรมท่องเที่ยวไว้รอต้อนรับ ดังนี้

 

โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน

ทำบุญตักบาตรตอนเช้า

วันที่ 1  

06.00 น. ทำบุญตักบาตรตอนเช้า

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า

09.00 น. ศึกษาดูงานกลุ่มผู้สูงอายุบ้านวอแก้ว (กลุ่มจักสาน)

11.00 น. ศึกษาดูงานกลุ่มนวดแผนไทย

 

 

 

 

ร่วมกิจกรรมเรียนรู้การทำนา

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น. ศึกษาดูงานฟาร์มโคนม

16.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นแบบล้านนา

19.30 น. ชมการแสดงของกลุ่มเยาวชนบ้านวอแก้ว

20.30 น. ร่วมปล่อยโคมลอยกับชาวบ้านวอแก้ว

 

 

 

การแสดงของกลุ่มเยาวชนบ้านวอแก้ว

 

วันที่ 2

06.00 น. ทำบุญตักบาตรตอนเช้า

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า

09.00 น. ศึกษาดูงานโรงบ่มใบยาสูบ

 

 

 

 

 

10.30 น. ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง

ปล่อยโคมลอยกับชาวบ้านวอแก้ว

11.30 น. คณะเดินทางกลับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——————————————————————

 

อัตราค่าบริการ ::  

– ค่าบริการบ้านพักโฮมสเตย์  100 บาท/คน/คืน

– ค่าบริการอาหาร 150 บาท/คน

– ค่าบริการขันโตก บายศรี นักแสดง 100 บาท/คน

– ค่าบริการนำเที่ยว ค่าพาหนะเดินทาง 50 บาท/คน

– ค่าบริการตักบาตรตอนเช้า 20 บาท/คน

– ค่าบริการวิทยากรอบรมศูนย์เรียนรู้ 30 บาท/คน

**** โปรแกรมการท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน ราคา 450 บาท/คน (ค่าที่พัก ค่าอาหาร 3 มื้อ ทำบุญตอนเช้า ค่าวิทยากร การแสดงกรณีเป็นกลุ่ม)

**** อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามอีกครั้งก่อนเดินทาง

 

ข้อจำกัดหรือข้อห้าม

 – ห้ามเล่นการพนัน

 – ห้ามเสพยาเสพติด

 – ห้ามส่งเสียงดังในยามวิกาล

 

แผนที่การเดินทาง

แผนที่โฮมสเตย์บ้านวอแก้ว ลำปาง

 

ติดต่อ โฮมสเตย์ บ้านวอแก้ว ลำปาง 

คุณจันทร์คำ  วงศ์ต่อม  (สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว)

84 ม.3 บ้านวอแก้ว ต.วอแก้ว  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 โทร.086-115-1246

 

**** รถประจำทาง จากสถานีขนส่ง จ. ลำปาง มีรถสองแถว ราคา 200 บาท (ราคาเหมา 10 คนขึ้นไป) ส่งถึงตัวหมู่บ้าน

 

รวมรูปภาพกับโปรแกรมท่องเที่ยวต่างๆ

 

ขอขอบคุณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร || ท่องเที่ยววิถีไทย


  •  
  •  
  •  
  •  
  •