เที่ยวชมชิมกับ โฮมสเตย์เขาสมิง ตราด

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เที่ยวชมชิมกับ โฮมสเตย์เขาสมิง ตราด

รูปแบบบ้านพักในโฮมสเตย์เขาสมิง ตราด

จังหวัดตราด

จังหวัดสุดท้ายชายแดนตะวันออกริมฝั่งอ่าวไทย ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ  315 กม.  มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีสภาพอากาศดี ไม่ร้อนจัดหรือหนาวจัดเกินไป มีฝนค่อนข้างชุก เพราะมีพื้นที่ติดทะเลและภูเขาโอบล้อม ได้รับอิทธิพลของลมมรสุม สันนิษฐานกันว่า คำว่า ตราด เพี้ยนมาจากคำว่า กราด ซึ่งเป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่งที่นำมาใช้ทำไม้กวาด และรอบเมืองตราดในสมัยก่อนนั้น ก็มีต้นกราดขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากครับ

 

เลือกชื้อและชิมผลไม้จากบ้านสวนแสนรักษ์

ทีมงาน TLC ขอแนะนำ โปรแกรมท่องเที่ยว โฮมสเตย์เขาสมิง จ.ตราด ทุกท่านจะได้สัมผัสกับโฮมสเตย์ที่เรียบง่ายสไตล์ชาวสวน และผลไม้ไร้สารที่มีให้ท่านรับประทานจนอิ่ม ตลอดช่วงหน้าผลไม้ รวมถึงกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่รวบรวมนำเสนอให้ท่าน อยู่ในโปรแกรมท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์เขาสมิง จ.ตราด  ที่ให้ทั้งสาระความรู้ และความสนุกสนาน โปรแกรมการท่องเที่ยวที่ทางโฮมสเตย์เขาสมิงจัดรองรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี อาทิ การชมพิพิธภัณฑ์เหมืองพลอย  การเดินทางตามรอยเสด็จพ่อหลวง ร.5 การเที่ยวน้ำตกคลองแก้ว เป็นต้น กิจกรรมน่าสนใจขนาดนี้ ไม่มาไม่ได้แล้วครับ …

โปรแกรม ท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1

เดินทางถึงที่พัก กลุ่มเกษตรอินทรีย์เขาสมิงโฮมสเตย์ ดื่มน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เก็บสัมภาระ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

เที่ยวชิมผลไม้สดจากไร่ ไร้สารตกค้าง

เที่ยง      รับประทานอาหารพื้นบ้าน อาทิเช่น ปลาพล่า ยำผักกูดกุ้งสด น้ำพริกกะปิเมืองตราด หมูชะมวง ชมธรรมชาติบริเวณรอบโฮมสเตย์ ชมสวนผลไม้นานาชนิด (ชิมผลไม้จนอิ่มอย่างจุใจ ช่วงฤดูกาลผลไม้ ระหว่างเดือน เมษายน-กรกฎาคม) เดินทางเที่ยวน้ำตกคลองแก้ว   ชมธรรมชาติที่มีพันธุ์พืชที่สมบูรณ์ที่สุด  และ ชมพิพิธภัณฑ์เหมืองพลอย  “เมืองอัญมณี” เดินทางกลับที่พัก

เย็น        อิ่มอร่อยกับอาหาร Seafood ที่โฮมสเตย์บ้านสวนแสนรักษ์ พักผ่อนราตรีสวัสดิ์

วันที่ 2

อัญมณีขึ้นชื่อของจังหวัดตราด

เช้า        ตื่นมาสัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางวิถีชีวิตของชาวสวน รับประทานอาหารเช้า ข้าวต้มเมืองตราด ปลาท่องโก๋น้ำจิ้มรสเด็ดเรียนรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์ธรรมชาติ การทำน้ำมันไบโอดีเซล แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ผสมผสานแบบเศรษฐกิจพอเพียง

เที่ยง      รับประทานอาหารเที่ยงกลางสวน ชมวิถีชีวิตชุมชนรอบบริเวณโฮมสเตย์ จัดซื้อของฝากสินค้าพื้นเมืองจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรอินทรีย์เขาสมิง   แวะชมประตูเมืองตราด ตึกเรือรบหลวงยุทธนาวีที่เกาะช้าง ก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรม ท่องเที่ยว 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1

เดินทางถึงที่พัก กลุ่มเกษตรอินทรีย์เขาสมิงโฮมสเตย์ ดื่มน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพเก็บสัมภาระ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

การทำปุ๋ยอินทรีย์ธรรมชาติ

เที่ยง    รับประทานอาหารพื้นบ้าน อาทิเช่น ปลาพล่า ยำผักกูดกุ้งสด น้ำพริกกะปิเมืองตราด หมูชะมวง ชมธรรมชาติบริเวณรอบโฮมสเตย์ ชมสวนผลไม้นานาชนิด (ชิมผลไม้จนอิ่มอย่างจุใจ ช่วงฤดูกาลผลไม้ ระหว่างเดือน เมษายน-กรกฎาคม) เดินทางเที่ยวน้ำตกคลองแก้ว   ชมธรรมชาติที่มีพันธุ์พืชที่สมบูรณ์ที่สุด  และ ชมพิพิธภัณฑ์เหมืองพลอย  “เมืองอัญมณี” เดินทางกลับที่พัก

เย็น        อิ่มอร่อยกับอาหาร พื้นเมือง ที่โฮมสเตย์  พักผ่อนราตรีสวัสดิ์

 

วันที่ 2

ตึกเรือรบหลวงยุทธนาวีที่เกาะช้าง

เช้า       ตื่นมาสัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางวิถีชีวิตของชาวสวน รับประทานอาหารเช้า ข้าวต้มเมืองตราด  ปลาท่องโก๋น้ำจิ้มรสเด็ดเดินทางข้ามฟากไปเกาะช้าง โดยเรือเฟอรี่  ถึงที่พักบ้านสวนคีรีบัญชรเก็บสัมภาระ เดินทางตามรอยเสด็จพ่อหลวง ร.5 นมัสการพระหยกขาว เดินทางกลับที่พัก

เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง ชมวิถีชีวิตชุมชนชาวเกาะรอบบริเวณโฮมสเตย์ เดินทางไปพายเรือชมป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ ชมพระอาทิตย์ตกน้ำและทัศนีย์ภาพอันสวยงามของเกาะช้างยามเย็น

เย็น      รับประทานอาหารเย็น Seafood บนเกาะช้าง อิ่มแล้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ ก่อนพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่  3

เช้า       ตื่นมาสัมผัสกับบรรยากาศชาวเกาะ  รับประทานอาหารเช้า ชมสวนทุเรียนอายุร้อยปี   ชมการเลี้ยงผึ้งจิ๋ว

11.00 น. นั่งเรือเฟอรี่เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ชมพระอาทิตย์ตกน้ำและทัศนีย์ภาพอันสวยงามที่ชายหาดอ่าวตาลคู่

ชายหาดอ่าวตาลคู่
ชายหาดอ่าวตาลคู่ยาวประมาณ 500 ม. เม็ดทรายสีนวล ลงเล่นน้ำทะเลได้  จากหาดอ่าวตาลคู่ท่านจะมองเห็นเกาะช้างได้อย่างชัดเจนชื่ออ่าวตาลคู่มากจากต้นตาลสูงใหญ่ที่ขึ้นสองต้นคู่กันอยู่ตรงกึ่งกลางชายหาดพอดี แต่ต้นตาลคู่นี้ได้โค่นล้มไปเพราะน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งเมื่อประมาณช่วงปี พ.ศ.2524 คงเหลือแต่ตอไม้ล้มที่ชาวบ้านนำผ้าแพรไปผูกไว้

ศูนย์สภากาชาดไทย เขาล้าน

ศูนย์สภากาชาดไทย เขาล้าน
“ศูนย์สภากาชาดไทย เขาล้าน” ในอดีตเมื่อปี พ.ศ. 2522 เคยใช้เป็นศูนย์อพยพที่ให้การช่วยเหลือชาวเขมรกว่า 100,000 คน ซึ่งลี้ภัยสงครามที่เกิดขึ้นในประเทศกัมพูชา
รอนแรมเดินเท้าข้ามเทือกเขาบรรทัด เข้ามายังพื้นที่จังหวัดตราด ภายในจัดแสดงประวัติความเป็นมาและสภาพความเป็นอยู่ในค่ายของชาวเขมรอพยพ เช่น การหุงหาอาหาร การเย็บปักถักร้อย  ตลอดจนภารกิจในการให้ความช่วยเหลือของสภากาชาดไทย ฯลฯ ในครั้งนั้น  ศูนย์สภากาชาดไทย ตั้งอยู่ถนนตราด-คลองใหญ่ กิโลเมตรที่ 48 ริมทางหลวงหมายเลข 318

วัดบุปผารามพิพิธภัณฑ์

วัดบุปผารามพิพิธภัณฑ์
เรียกอีกชื่อว่า วัดปลายคลอง เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในจังหวัด สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา ราวรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ. 2191)สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ เป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าไว้มากมาย โดยเฉพาะพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นมงคลสูงสุดคู่บ้านเมือง มีพระพุทธรูปทองบุเงิน พระพุทธรูปปางต่างๆ รวมทั้งเครื่องถ้วยจีน เครื่องถ้วยยุโรป กลองมโหระทึก พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น

ของฝากจากเขาสมิง

1.ผลไม้แปรรูป

2.ผลไม้สด สับปะรดตราดสีทอง

3.สบู่สมุนไพรมหัศจรรย์

4.จักสานงอบน้ำเชี่ยวโบราณ

5.กะปิรสเลิศของเกาะช้าง

6.น้ำปลาแท้จากเมืองตราด

เรียนรู้และกิจกรรมน่าสนใจ

– ชมสวนผลไม้ ที่โฮมสเตย์บ้านสวนแสนรักษ์

– เที่ยวชมความงามของน้ำตกคลองแก้ว ตั้งอยู่ที่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ ห่างจากบ้านสวนแสนรักษ์ 30 กิโลเมตร

– ล่องเรือและตกปลาแม่น้ำเขาสมิง ห่างจากบ้านสวนแสนรักษ์  – ไหว้เจ้าพ่อเขาสมิง ห่างจากบ้านสวนแสนรักษ์ประมาณ 1 กิโลเมตร

– ศึกษาเรียนรู้การเกษตร วิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์     ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านสวนแสนรักษ์

– ชมและเลือกซื้อสินค้า OTOP ของชุมชน    เช่น ทุเรียนกวน ทุเรียนทอด ที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรอินทรีย์เขาสมิง

เทศกาลน่าสนใจ จ.ตราด

– งานวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง  จัดที่ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง  ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด จัดขึ้นในเดือนมกราคมของทุกปี

– งานวันระกำหวานและผลไม้เมืองตราด  จัดที่หน้าศาลากลางประมาณเดือน พ.ค. ของทุกปี

– งานวันตราดรำลึก  จัดที่หน้าศาลากลางประมาณเดือน มิ.ย. ของทุกปี

– เทศกาลอาหารพื้นบ้าน และวันกินกุ้งเมืองตราด จัดขึ้นในเดือน ธันวาคม ของทุกปี

– วันล่าปลาอินทรีย์ที่ท้องทะเลตราด จัดที่แหลมงอบ ในเดือน ธันวาคมของทุกปี

ร้านอาหารที่แนะนำ

ร้านครัวไทรงาม

ร้านครัวไทรงาม ร้านอาหารริมคลองเขาสมิงที่เน้น บรรยากาศ ภายใต้ต้นไทรที่ร่มรื่น ราคาไม่แพงสัมผัสเมนูอาหารรสเลิศ อาหารพื้นบ้านธรรมดาที่ไม่ธรรมดา เมนูอาทิ ปลากะพงทอดน้ำปลา ต้มยำปลากะพง เนื้อกวางผัดเผ็ด ยำกุ้งแม่น้ำ

อาหารแนะนำที่ไม่ควรพลาดครับ

อัตราค่าบริการ

2 วัน 1 คืน รวมอาหาร 2 มื้อ และกิจกรรมนำเที่ยว 700 บาท/ท่าน

3 วัน 2 คืน รวมอาหาร 5 มื้อ และกิจกรรมนำเที่ยว 1,600 บาท/ท่าน

——————————————————————————-

การเดินทางไปยัง จ.ตราด

– บางนา-ชลบุรี-แกลง-จันทบุรี-เขาสมิง (เส้นทางหลวงหมายเลข 344) ระยะทางประมาณ 318 กิโลเมตร

– ทางหลวงพิเศษ (Motor way) เริ่ม กิโลเมตรที่ 0 ที่แยกถนนศรีนครินทร์ตัดถนนรามคำแหง และมาออกที่เส้นทางบ้านบึง-แกลง-จันทบุรี- เขาสมิง *ต.เขาสมิง จะอยู่ถึงก่อน อ.เมือง จ.ตราด 15 กิโลเมตร

เจ้าของโฮมสเตย์กระซิบ!มาว่าก่อนถึงโฮมสเตย์กรุณาโทรติดต่อก่อนจะมีรถมารับนะครับ

—————————————————————————–

กลุ่มโฮมสเตย์เขาสมิง จ.ตราด

คุณสุเมธ  มีเกียรติ 08-1940-4215

คุณนิยม  พลราชม 08-4362-401

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •