ชมวิวชายหาดชะอำไปกับ เทศกาลชิมปูชัก ชะอำ ปี 2560 ครั้งที่ 7

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

เทศกาลชิมปูชัก @ชะอำ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ 1 – 31 มี.ค. 2560

ณ จุดชมวิวชายหาดชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

การออกร้านจำหน่ายอาหารทะเลสด โดยเน้นเมนูปูม้าสดของชาวประมงพื้นบ้านชะอำ การสาธิตวิธีการรักษาความสดของปูพร้อมการนำเสนอขายของชาวประมงพื้นบ้านด้วยการ “ชักปู”หนึ่งเดียวในเมืองไทย กิจกรรมการแสดงของดาราศิลปินบนเวที และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นบนถนนคนเดินชายหาดชะอำ

** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **

 

เนื่องจาก ชะอำเป็นเมืองชายทะเลที่มีกลุ่มอาชีพชาวประมงพื้นบ้านออกเรือไปหาปู เป็นกลุ่มชุมชนหลายกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มชุมชนบ้านคลองเทียนและสะพานหิน จะใช้คลองสะพานหิน เป็นที่จอดเรือหลบคลื่น และใช้พื้นที่ริมคลองขายปูสด ๆ ที่จับมาได้เอง โดยมีวิธีการรักษาความสดของปูด้วยการจับใส่ถุงตาข่ายผูกเชือกห้อยลงไปในคลองกับราวสะพานเหล็กเล็ก ๆ ที่ยกเปิด-ปิดได้ ซึ่งชาวบ้านใช้สัญจรข้ามคลอง และเมื่อมีลูกค้ามาหาซื้อปู บรรดาคนขายปูก็จะไปชักถุงตาข่ายปูขึ้นมาเสนอขาย จนเป็นที่มาของชื่อ “ปูชัก” หนึ่งเดียวในเมืองไทย และด้วยความสดใหม่ เนื้อแน่น รสชาดที่หวานอร่อยของปูม้าชะอำ จนเป็นที่ขึ้นชื่อของผู้ที่ได้มาชิมว่า มาชะอำต้องหาปูม้าชะอำรับประทาน  ประกอบกับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี  เป็นช่วงที่ชาวประมงพื้นบ้านสามารถจับปูม้าในทะเลได้มาก  รวมทั้งเทศบาลเมืองชะอำยังได้ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ปูม้าด้วยการมอบพันธุ์ปูม้าให้กับชาวประมงเพื่อนำไปปล่อยในทะเลเป็นประจำ และสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารปูม้าของชุมชน เพื่อเป็นการแพร่พันธุ์ปูม้าในท้องทะเลชะอำให้มากขึ้น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมอาชีพชาวประมงพื้นบ้านที่ออกเรือไปหาปูให้คงอยู่ตลอดไป … นายนุกูล พรสมบูรณ์ศิริ   นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ

ผู้ตั้งชื่อ  “ปูชัก”  ตามลักษณะการขายปูของชาวประมงพื้นบ้าน  จึงมีแนวคิดที่จะจัดงาน  เทศกาลชิมปูม้าที่ชะอำขึ้น

ภายใต้ชื่องาน “เทศกาลชิมปูชัก@ชะอำ ครั้งที่ 7” ซึ่งปีนี้ได้กำหนดจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การทองเที่ยวของชะอำแล้ว ยังเป็นการช่วยอนุรักษ์พันธุ์ปูม้าและรักษาเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านให้คงอยู่ต่อไป

 

 

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการออกร้านจำหน่ายอาหารทะเลสด โดยเน้นเมนูปูม้าสดของชาวประมงพื้นบ้านชะอำ การสาธิตวิธีการรักษาความสดของปูพร้อมการนำเสนอขายของชาวประมงพื้นบ้านด้วยการ “ชักปู”หนึ่งเดียวในเมืองไทย กิจกรรมการแสดงของดาราศิลปินบนเวที และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นบนถนนคนเดินชายหาดชะอำ และการแข่งขันจับปูเป็นๆ ทุกวัน ตลอดทั้ง 9  คืน  ณ บริเวณจุดชมวิวชายหาดชะอำ อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี  ,ทีมงาน TLC ก็ขอเชิญทุกท่าน ได้ร่วมท่องเที่ยวไทยไปด้้วยกัน เพื่อความสนุกสนานกับงานบันเทิงและร่วมชิมไปกับอาหารทะเลสดๆ นานาชนิดครับ …

 

… ท่องเที่ยวไทย ไม่ไปไม่รู้ครับ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  เทศบาลเมืองชะอำ  โทร. 0 – 3247 1123 – 4, และ ททท. สำนักงานเพชรบุรี โทร. 0 -3247 1005 – 6

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี

เลขที่   500/51  ถนนเพชรเกษม   ตำบลชะอำ  อำเภอชะอำ   จังหวัดเพชรบุรี  76120

โทรศัพท์ 0-3247-1005, 0-32471-1006  โทรสาร 0-32471-1502

E-mail: tatphet@tat.or.th

www.tourismthailand.org/phetchaburi

 

ขอขอบคุณ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


  •  
  •  
  •  
  •  
  •