น้ำตกเกริงกระเวีย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

น้ำตกเกริงกระเวีย เป็นน้ำตกหินปูนขนาดเล็กที่สวยงาม? สูงประมาณ 5 ม. มีน้ำตลอดปี?? อยู่เลยทองผาภูมิ ไปทางสังขละบุรี ๓๒ กิโลเมตร


  •  
  •  
  •  
  •  
  •