ประเพณีบุญเดือนสิบเมืองนคร (ชิงเปรต) ปี 2561

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ประเพณีบุญเดือนสิบเมืองนคร (ชิงเปรต) ปี 2561

 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยว “งานบุญสารทเดือนสิบ และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561” ระหว่างวันที่ 3-12 ตุลาคม 2561 ณ ทุ่งท่าลาด สนามหน้าเมือง และวัดพระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้  ขบวนแห่หม.รับ ประกวดหม.รับ กิจกรรมชิงเปรต ตลาดย้อนยุค การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน ประกวดนางสาวนครศรี

 

ประเพณีบุญเดือนสิบเมืองนคร (ชิงเปรต) ปี 2561
ประเพณีบุญเดือนสิบเมืองนคร (ชิงเปรต) ปี 2561

 

10วัน10คืน! ‘เมืองคอน’ประกาศความพร้อมจัดงาน‘บุญสารทเดือนสิบ’

 

ที่บริเวณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เป็นประธานการแถลงข่าว การจัดงานประเพณี “บุญสารทเดือนสิบและงานกาชาด” จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561 ที่ทางจังหวัดนครศรีธรรมราช และเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดขั้น ในระหว่างวันที่ 3-12 ตุลาคม 2561

 

ประเพณีบุญเดือนสิบเมืองนคร (ชิงเปรต) ปี 2561
ประเพณีบุญเดือนสิบเมืองนคร (ชิงเปรต) ปี 2561

 

โดยมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน อาทิ พ.ต.อ.อิสกานดาร์ อามิน รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายมนัส พงศ์ยี่หล้า รองนายกเทศมนตรีนคร นครศรีธรรมราช นางสาวลดาวัลย์ ช่วยชาติ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช นายกรกฎ เตติรานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช และ นางสาวศิริกมล แก้วแสงอ่อน นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช และแขกผู้มีเกียรติจำนวนมาก

 

ประเพณีบุญเดือนสิบเมืองนคร (ชิงเปรต) ปี 2561
ประเพณีบุญเดือนสิบเมืองนคร (ชิงเปรต) ปี 2561

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า งานประเพณี “บุญสารทเดือนสิบและกาชาด” ถือเป็นงานประเพณีสำคัญที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของพี่น้องชาวนครศรีธรรมราช และคนในพื้นถิ่นภาคใต้ ที่สืบสานกันมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2466 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งครั้งแรกจัดที่บริเวณสนามหน้าเมือง แต่ปัจจุบันได้ย้ายไปจัดที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่ง ท่า ลาด) เนื่องจากความเจริญและการขยายตัวของเมือง ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 95 ของการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการสร้างความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้วให้แก่ลูกหลาน รวมถึงเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวไปในตัว

“สำหรับปีนี้ได้ตั้งเป้าหมายในการจัดงานโดยจะจัดให้ดีและยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านๆมา โดยแบ่งพื้นที่จัดงานออกเป็น 4 จุดหลักๆ คือ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่ง ท่า ลาด) ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่บริเวณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช และที่วัดหน้าพระบรมธาตุ”

 

ประเพณีบุญเดือนสิบเมืองนคร (ชิงเปรต) ปี 2561
ประเพณีบุญเดือนสิบเมืองนคร (ชิงเปรต) ปี 2561
ประเพณีบุญเดือนสิบเมืองนคร (ชิงเปรต) ปี 2561
ประเพณีบุญเดือนสิบเมืองนคร (ชิงเปรต) ปี 2561
ประเพณีบุญเดือนสิบเมืองนคร (ชิงเปรต) ปี 2561
ประเพณีบุญเดือนสิบเมืองนคร (ชิงเปรต) ปี 2561
ประเพณีบุญเดือนสิบเมืองนคร (ชิงเปรต) ปี 2561
ประเพณีบุญเดือนสิบเมืองนคร (ชิงเปรต) ปี 2561
ประเพณีบุญเดือนสิบเมืองนคร (ชิงเปรต) ปี 2561
ประเพณีบุญเดือนสิบเมืองนคร (ชิงเปรต) ปี 2561
ประเพณีบุญเดือนสิบเมืองนคร (ชิงเปรต) ปี 2561
ประเพณีบุญเดือนสิบเมืองนคร (ชิงเปรต) ปี 2561
ประเพณีบุญเดือนสิบเมืองนคร (ชิงเปรต) ปี 2561
ประเพณีบุญเดือนสิบเมืองนคร (ชิงเปรต) ปี 2561

 

โดยแต่ละพื้นที่การจัดงาน จะมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การประกวดหุ่นเปรต ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัด การประกวดนางสาวนครศรีธรรมราช การประกวดเทพบุตรพญานคร การออกร้านกาชาดและการออกรางวัลสลากกาชา ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่ง ท่า ลาด) กิจกรรมวิถีชีวิตย้อนยุคและจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน ที่วัดหน้าพระบรมธาตุ การประชันหนังตะลุงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแข่งขันเพลงร้องเรือเด็ก (เพลงกล่อมเด็ก) การจัดการประกวดแข่งขันเพลงบอก โนรา กลอนสด หนังตะลุงเยาวชน การประกวดวรรณกรรมไทย ที่บริเวณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช และกิจกรรมภาคความบันเทิกอีกมากมาย

นายมนัส พงศ์ยี่หล้า รองนายกเทศมนตรีนคร นครศรีธรรมราช กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของการจัดกิจกรรมในปีนี้ ทางเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช โดยนายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนคร นครศรีธรรมราช ได้กำชับและมอบหมายให้ทุกฝ่ายจัดเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งกิจกรรมต่างๆที่ทางเทศบาลนคร นครศรีธรรมราชจัดขึ้น โดยเฉพาะสถานที่การจัดงาน ในพื้นที่ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่ง ท่า ลาด) วันนี้มีความพร้อมร้อย% เพื่อจัดกิจกรรมงาน และรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวงาน

ในขณะนี้ทางผู้จัดงานได้ทยอยนำเต้นท์มาทำการติดตั้งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยเฉพาะถนนหนทางที่จะเข้างาน ทางเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ได้ทำการติดป้ายบอกทางเข้าออกในทุกๆเส้นทาง ความสะอาดเรียบร้อย รวมถึงการรักษาความปลอดภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจที่คอยให้บริการกับนักท่องเที่ยวตามจุดต่างๆ

สำหรับกิจกรรมที่ขาดไม่ได้และถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้น งานประเพณี “บุญสารทเดือนสิบ” คือการแข่งขัน “สามล้อพ่วงท้าย” เพื่อประกาศให้ลูกหลานของชาวนครศรีธรรมราชรวมถึงนักท่องเที่ยวได้รับทราบว่า งานเดือนสิบได้เริ่มขึ้นแล้ว ซึ่งในทุกๆปีจะได้รับความสนอกสนใจอย่างมากกับประชาชนนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ปีนี้การแข่งขันจะเริ่มจาก บริเวณ ถนนคนเดินหน้าสวนพระเงิน ถึง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่ง ท่า ลาด) โดยการแข่งขันจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00น เป็นต้นไป

รวมถึงกิจกรรมอีกมากมายบนเวทีชุมชนข้างสวนสัตว์เปิด (ทุ่ง ท่า ลาด) อาทิ การแสดงความสามารถ ของชาวชุมชนเทศบาลนคร นครศรีธรรมราชทั้ง 63 ชุมชน กิจกรรมการแข่งขัน การประกวด การประชัน และการแสดงโชว์ รวมถึงภาคความบันเทิงบนเวที และของรางวัลของแจกมากมาย นอกจากนี้เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ยังเปิดพื้นที่บริเวณตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ เพื่อจัดเป็นตลาดนัดโบราณให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมอีกด้วย

นอกเหนือจากกิจกรรมต่างๆ ทางเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ได้กำหนดพิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองนครศรีธรรมราช 4 จุด เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การจัดงาน โดยจะเริ่มประกอบพิธีในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 จะทำพิธีบวงสรวงสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช ในเวลา 07.00น. บวงสรวงสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าเมือง ในเวลา 07.30น. บวงสรวงสักการะกวีศรีปราชญ์ ณ อนุสรณ์สถานศรีปราชญ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ในเวลา 08.00น. และบวงสรวงสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ในเวลา 08.30น.

ไฮไลท์ของงานที่ปีนี้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสรรสร้างจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ คือกิจกรรมการประกวด“หมฺรับ”ในขบวน“แห่หมฺรับ”ชิงหมฺรับทองคำพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 12.00น.เป็นต้นไป เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช จึงขอเชิญชวน ลูก หลานชาวนครศรีธรรมราชกลับถิ่นฐานมาร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่ยั่งยืนตลอดไป รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมงานตลอด 10วัน 10 คืน

 “ประเพณีบุญเดือนสิบเมืองนคร” ถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่สืบทอดมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่า “นครศรีดี๊ดี-พระบรมธาตุฯ สู่มรดกโลก” โดยนับเป็นการทำบุญตามความเชื่อของชาวนครศรีธรรมราชและปักษ์ใต้ ส่วนสำคัญของงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ คือ การทำบุญเพื่ออุทิศให้กับบรรพชน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ, ผู้มีพระคุณ, ญาติ และเพื่อนฝูงที่ล่วงลับไปแล้ว และในปีนี้ถือเป็นร่วมเฉลิมฉลองที่คณะกรรมการมรดกโลกรับรองพระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เข้าสู่บัญชีเบื้องต้น ตามที่ประเทศไทยนำเสนออย่างเป็นทางการอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีการชมขบวน “แห่หฺมฺรับ” (หรือ สำรับ) ซึ่งแห่จากสนามหน้าเมืองไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โดย พิธียก “แห่หฺมฺรับ” ไปวัด เพื่ออุทิศส่วนบุญให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว และการประกวด “แห่หฺมฺรับ” (หรือ สำรับ) นิทรรศการ หรือเป็นการ “ส่งตายาย” ซึ่งถือเป็นวันสุดท้ายที่นายนิรบาลหรือยมบาลผู้ดูแลเหล่าวิญญาณและ “เปตชน” หรือเปรต ที่ได้อนุญาตให้เปรตและวิญญาณที่ประกอบอกุศลกรรมเมื่อครั้งยังมีชีวิต และเมื่อตายไปจึงได้ไปชดใช้ผลกรรมยังนรกภูมิหรือยมโลก ซึ่งในสมัยก่อนทุกครอบครัวจะต้องเตรียมสิ่งของสำคัญที่จะต้องใช้ในการทำบุญ อย่างสำรับอาหารที่จัดไปทำบุญมักจะเป็นชุดทองเหลืองหรือถาด โดยจะจัดของที่ใส่ไว้เป็นชั้นหรือเป็นชุด ซึ่งชั้นล่างสุดจะใส่ข้าวสาร อาหารแห้ง หอม กระเทียม ชั้นถัดไปเป็นผลไม้และของใช้ประจำวัน ส่วนชั้นบนสุดใส่ขนมที่เป็นเอกลักษณ์ของงานบุญเดือน 10 ซึ่งขาดไม่ได้ ได้แก่

1. ขนมพอง เป็นสัญลักษณ์แทนเรือ แพ ที่บรรพบุรุษใช้ข้ามห้วงมหรรณพ เหตุเพราะขนมพองนั้นแผ่ดังแพมีน้ำหนักเบาย่อมลอยน้ำ และขี่ข้ามได้

 2. ขนมลา เป็นสัญลักษณ์แทนแพรพรรณ เครื่องนุ่งห่ม เหตุเพราะขนมลามีรูปทรงดังผ้าถักทอ พับ แผ่ออกเป็นผืนได้

 3. ขนมบ้า เป็นสัญลักษณ์แทนลูกสะบ้า สำหรับใช้เล่นต้อนรับสงกรานต์ เหตุเพราะขนมบ้ามีรูปทรงคล้ายลูกสะบ้า การละเล่นที่นิยมในสมัยก่อน

4. ขนมดีซำ เป็นสัญลักษณ์แทนเงิน เบี้ย สำหรับใช้สอย เหตุเพราะรูปทรงของขนมคล้ายเบี้ยหอย

 5. ขนมกง (ไข่ปลา) เป็นสัญลักษณ์แทนเครื่องประดับ เหตุเพราะรูปทรงมีลักษณะคล้ายกำไล แหวน

 6. ขนมลาลอยมัน เป็นสัญลักษณ์แทนฟูกและหมอน

นอกจากอาหารที่ใส่ภายในถาดแล้ว ยังมีข้าวของเครื่องใช้ เงิน ธนบัตร ซึ่งอาหารที่จัดไว้ต้องมี 2 ชุด โดยชุดแรกจะเป็นการเตรียมเพื่อใช้บำเพ็ญกุศลแก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว และอีกหนึ่งชุดเตรียมไว้สำหรับผู้เสียชีวิตที่ไม่ญาติพี่น้อง โดยจะตั้งให้ทีบริเวณหน้าวัด เรียกว่า “ตั้งเปรต” หลังจากการบำเพ็ญกุศลเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่เข้าร่วมพิธีก็จะเข้าแย่งอาหารที่เหลือจากการบำเพ็ญกุศล เรียกว่า “ชิงเปรต” โดยมีความเชื่อว่าของที่เหลือจากการเซ่นไหว้เปรตนี้เป็นอาหารศักดิ์สิทธิ์ กินแล้วจะได้กุศลแรง และจะเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ ชมขบวนแห่หฺมฺรับ (สำรับ) อันยิ่งใหญ่ ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 ตุลาคม 2556 จากสนามหน้าเมืองไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร, การตั้งเปรตและชิงเปรต ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ “ตายาย” ผู้ล่วงลับ, การประกวดหฺมฺรับ (สำรับ), การประกวดเปรต, การประกวดนางสาวนครศรีธรรมราช, การแสดงแสงเสียงสื่อผสมและการแสดงศิลปวัฒนธรรม การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOPและสินค้าราชทัณฑ์ เป็นต้น

 ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7531 0096, 0 7535 6133 และ ททท. สำนักงานนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7534 6515-6

 

 

 

ที่มา : ศร บ้านสร้าง  , ททท.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •