งานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

งานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่
งานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่

งานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่
วันที่ 31 ตุลาคม -2 พฤศจิกายน 2552
ณ ช่วงประตูท่าแพ, หน้าสำนักงานเทศบาล จังหวัดเชียงใหม่

สืบฮีต สานฮอย ต๋ามโคมผ่อกอย ยี่เป็งล้านนา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ สืบฮีต สานฮอย ต๋ามโคมผ่อกอย ยี่เป็งล้านนา หรือ Chiang Mai Yee Peng (Loy Krathong Festival) ขึ้น ระหว่างวันที่ 31ตุลาคม -2 พฤศจิกายน 2552  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของเชียงใหม่ให้เป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม ทำให้เกิดพัฒนาการทางด้านความผสมผสานระหว่างดนตรีล้านนากับดนตรีสากล อีกทั้งยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสกับเยาวชนในเขตจังหวัดภาคเหนือได้แสดงความสามารถในด้านดนตรี และศิลปวัฒนธรรมภายในงานอีกด้วย

งานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่
งานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่

 

 

 

สอบถามรายละเอียด
เทศบาลนครเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5325 5478, 0 5323 3178
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5324 8604, 0 5324 8607
Website :
www.loikrathong.net

 

ข้อมูลจาก ททท.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •