เที่ยวงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว 25 พ.ย.-8 ธ.ค.52

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว
วันที่ 25 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2552
ณ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว? จังหวัดกาญจนบุรี

?


กิจกรรม
ชมการแสดงแสง-เสียง ด้วยเทคนิคไฟ แสง-เสียง ที่ยิ่งใหญ่อย่างอลังการ โดยจำลองเหตุการณ์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 (สงครามมหาเอเชียบูรพา)
ที่กองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกพันธมิตรมาสร้างทางรถไฟและฝ่ายพันธมิตรได้ส่งเครื่อ งบินมาทิ้งระเบิดทำลายสะพานเพื่อตัดเส้นทางรถไฟที่เดินทางสู่ประเทศพม่า ชมการประกวดนางงามสันติภาพ การจัดการแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินค่ายต่างๆ

สอบถามรายละเอียด
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ 0 3451 1778, 0 3451 5208
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกาญจนบุรี โทรศัพท์ 0 3451 1200, 0 3451 2500
ศูนย์ประสานงาน กรุงเทพฯ? โทรศัพท์ 02-862-7070


  •  
  •  
  •  
  •  
  •