น้ำตกทับลาน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  น้ำตกทับลาน
(เหวนกกก) เป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่ง อยู่ห่างจากบ้านทับลานประมาณ 7 กิโลเมตร ทางลูกรังประมาณ 4 กิโลเมตร ต่อด้วยทางเดินเท้า จะมีน้ำเฉพาะในฤดูฝนเท่านั้น


  •  
  •  
  •  
  •  
  •