สงกรานต์ นครศรีธรรมราช 2557

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลมหาสงกรานต์ แห่นางดานเมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี 2557

สงกรานต์ นครศรีธรรมราช 2557
สงกรานต์ นครศรีธรรมราช 2557

เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลมหาสงกรานต์ แห่นางดานเมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี 2557

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์แห่นางดานเมืองนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 11 – 15 เมษายน 2557
ผศ.เชาวน์เวัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า แม้ว่าจะจัดทั่วไปในประเทศไทย แต่สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น จะเห็นได้ว่ามีรูปแบบแตกต่างจากจังหวัดอื่น ๆ เพราะจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ ทั้งทางศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ ซึ่งมีหลักฐานชี้ชัดถึงความยิ่งใหญ่ในอดีต โดยเฉพาะพระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่สำคัญ คู่บ้านคู่เมือง มีพระพุทธสิหิงค์ประดิษฐานเป็นมิ่งขวัญเมือง ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นหนึ่งในสามองค์ของประเทศไทย ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ในวันสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีปฏิบัติที่สืบเนื่องมาแต่โบราณ ส่วนทางด้านศาสนาพราหมณ์นั้นมีหออิศวร / หอพระนารายณ์ โบราณสถานเขาคา ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นวิมานของพระอิศวร ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีสีสันมากยิ่งขึ้น เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ผนวกเอางานแห่นางดานซึ่งเป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยมาร่วมอยู่ในงานเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้ความรู้ในเรื่องประเพณีที่เก่าแก่ของศาสนาพราหมณ์ที่เข้ามาเจริญรุ่งเรืองในนครศรีธรรมราช อีกทั้งสร้างความตระหนักว่านครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ยิ่งใหญ่ โดยมีกำหนดการ ดังนี้
วันที่ 11 – 15 เมษายน 2557 ณ สนามหน้าเมือง สวนศรีธรรมาโศกราช และหอพระอิศวร มหามงคลแห่งชีวิต พุทธาภิเษกน้ำศักดิ์สิทธิ์ สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ ชมพิธีแห่นางดาน อลังการตำนานเมืองนคร ๑ เดียวในเมืองไทย
วันที่ ๑๑ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๗
เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๓.๐๐ น. ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราชมหกรรมขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗
เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช พิธีถวายเครื่องสักการะพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๗
พิธีพุทธาภิเษกน้ำศักดิ์สิทธิ์ ๖ แห่ง ณ สนามหน้าเมือง
เวลา 17.00 น. พิธีตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง ๖ แหล่ง และเคลื่อนขบวนสู่สนามหน้าเมือง

เวลา ๑9.๐๐ น. พิธีพุทธาภิเษกน้ำศักดิ์สิทธิ์
– พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ พร้อม ณ มณฑลพิธี
– พระสงฆ์ ๘ รูป นั่งปรกบริกรรม พร้อมบนธรรมาสน์
– พิธีกรนิมนต์พระสงฆ์ เป็นประธานตักน้ำ และเทน้ำศักดิ์สิทธิ์
ลงขันสาคร
– พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญชัยมงคลคาถา
– พิธีกรเชิญประธาน จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย
– สมาทานศีล รับศีล
– นิมนต์ประธานสงฆ์ จุดเทียนชัยในขันสาคร
– พิธรกรอาราธนาพระปริต
– พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จนจบพระสูตร
– นิมนต์ประธานสงฆ์ดับเทียนชัย
– พระสงฆ์อนุโมทนา / เสร็จพิธีแจกน้ำศักดิ์สิทธิ์
วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗
วันมหาสงกรานต์ ณ สนามหน้าเมือง
ชาวนครศรีธรรมราช เรียกว่า “ วันเจ้าเมืองเก่า ” เป็นวันส่งเจ้าเมืองเก่า ชาวนครศรีธรรมราช จึงทำความสะอาดบ้านเรือน หลังจากนั้นจะอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ อันเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง หนึ่งในสามองค์ของประเทศไทย นำมาประดิษฐานที่สนามหน้าเมือง เพื่อสักการบูชาและสรงน้ำ เพื่อเป็นสิริมงคล และมีกิจกรรมต่างๆ ตามกำหนดการ ดังนี้
เวลา ๐๖.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันปีใหม่ไทย
ณ สนามหน้าเมือง
เวลา ๐๗.๐๐ น. คณะอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ พร้อมกัน
ณ อุทยานการเรียนรู้ CLP (แต่งผ้าม่วง)
เวลา ๐๘.3๐ น. เคลื่อนขบวนเพื่อไปอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์
ณ หอพระพุทธสิหิงค์ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
เวลา ๑0.00 น. อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ ประดิษฐาน ณ สนามหน้าเมือง
– พระสงฆ์ ๙ รูป พร้อม ณ มณฑลพิธี
– ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– พิธีกรอาราธนาศีล ร่วมรับศีล
– พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
– ถวายไทยธรรม
– พระสงฆ์อนุโมทนา
– กรวดน้ำ
– พิธีกรเชิญประธานสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์
– พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ๓ จบ
– ประธานสรงน้ำพระสงฆ์และรดน้ำผู้สูงอายุ จำนวน ๖๐ คน
– ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ๙ รูป
– ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ ,การละเล่นต่างๆ
เวลา ๑๘.๐๐ น. อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์สู่ หอพระพุทธสิหิงค์

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗ สงกรานต์ประตูลอด ณ ถนนประตูลอด
เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป พบกับมหกรรมคอนเสิร์ต สนุกสนานเล่นน้ำสงกรานต์

วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๗ พิธีแห่นางดาน ชม Mini Light And Sound แสงเสียงสื่อผสม อลังการนางดาน ตำนานเมืองนครฯ ณ หอพระอิศวร
ชาวนครศรีธรรมราช เรียกว่า “วันว่าง” เชื่อกันว่าเจ้าเมืองยังสถิตย์อยู่บนสวรรค์ ในวันนี้ไม่มีเจ้าเมืองประจำเมืองคุ้มครองรักษา ประชาชนจะร่วมกันทำบุญแล้วนำอาหารและเครื่องบูชา ไปเคารพผู้อาวุโสและพระสงฆ์ โดยถือโอกาสนี้ขอพรรดน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล วันนี้จะมีการละเล่นพื้นบ้านเพื่อความรื่นเริง และสนุกสนาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับ ททท. สำนักงานนครศรีธรรมราชฟื้นฟูประเพณี
แห่นางดานซึ่งเป็นประเพณีทางศาสนาพราหมณ์ เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีตรียัมปวายหรือประเพณีโล้ชิงช้า ถือเป็นการอัญเชิญเทพชั้นรอง 3 องค์ มารอรับเสด็จพระอิศวรที่จะเสด็จลงมายังโลกมนุษย์ ในช่วงเดือนยี่ของทุกปี เชื่อกันว่าเป็นการประสาทพรให้มีความสุขสบาย คุ้มครองบ้านเมืองให้ปลอดภัย บันดาลความอุดมสมบูรณ์แก่ พืชพันธุ์ธัญญาหาร เทพที่อัญเชิญรับเสด็จ ประกอบด้วย พระอาทิตย์พระจันทร์ / พระแม่คงคา / พระแม่ธรณี เทพดังกล่าวนี้จารึกหรือแกะสลักลงบนแผ่นไม้ ชาวนครศรีธรรมราช เรียกไม้แกะสลักดังกล่าวนี้ว่า “นางกระดาน” หรือนางดาน เมื่อถึงวันพิธีก็อัญเชิญนางกระดานทั้ง 3 นี้มายังเสาชิงช้าในหอพระอิศวรเพื่อรอรับพระอิศวรที่จะเสด็จเยี่ยมโลกมายังเสาชิงช้าดังกล่าว มีกำหนดการโดยละเอียด ดังนี้

เวลา ๑๗.๐๐ น. บวงสรวงพระอิศวร ณ ฐานพระสยม บริเวณตลาดท่าชี
เวลา ๑8.๐๐ น. ตั้งขบวนพิธีแห่นางดาน ณ ฐานพระสยม เคลื่อนไปยังหอพระอิศวร
เวลา 19.00 น. ชม Mini Light And Sound แสงเสียงสื่อผสมนางดานอลังการตำนานเมืองนครฯ ณ หอพระอิศวร

สำหรับท่านที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nakhoncity.org/document/pdf/nangdan25571.pdf
หรือ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทร. 075-342880 – 2 ต่อ 160

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •