ประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร ประจำปี 2562

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ขอเชิญเที่ยวงาน “ประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร ประจำปี 2562” ระหว่าง 8-12 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการ อ.เมืองยโสธร, ลานวิมานพญาแถน (พญาคันคาก-พญานาค) และสวนสาธารณะพญาแถน

 

ประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร ประจำปี 2562
ประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร ประจำปี 2562

 

ภายในงานร่วมชมขบวนแห่บั้งไฟ และการจุดบั้งไฟแสน และบั้งไฟหมื่น ชมวิถีของคนทำบั้งไฟ และบรรยากาศการทำบั้งไฟ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดให้คงอยู่สืบไป โดยในปีนี้จะพัฒนารูปแบบให้ยิ่งใหญ่ขึ้น เช่น การสถาปนาความสัมพันธ์เป็นเมืองพี่เมืองน้อง หรือเมืองคู่แฝดทางวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟกับริวเซอิ เพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกันครบรอบ 20 ปี นอกจากนี้้ยังขยายเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว, เวียดนาม และเกาหลี อีกด้วย

กำหนดการงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธรประจำปี 2562

กำหนดการประเพณีบุญบั้งไฟ ยโสธร ประจำปี 2562

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
15.30 น. ชมการตกแต่งบั้งไฟสายงาม
18.00 น. ประกวดกองเชียร์
18.30 น. ประกวดธิดาบั่งไฟโก้ 2562
ชมต้นไฟตูมกา ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร

วันที่ 11 พฤษภาคม 2562
09.30 น. พิธีเปิด
09.45 น. ขบวนมเหศักดิ์หลักเมือง
10.00 น. การประกวดขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม
13.30 น. การประกวดขบวนบั้งไฟโบราณจาก 9 อำเภอ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2562
จุดบั้งไฟ ณ สวนสาธารณะพญาแถน จังหวัดยโสธร

 

ประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร ประจำปี 2562
ประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร ประจำปี 2562
ประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร ประจำปี 2562
ประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร ประจำปี 2562
ประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร ประจำปี 2562
ประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร ประจำปี 2562

ประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร ประจำปี 2562
ประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร ประจำปี 2562
ประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร ประจำปี 2562
ประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร ประจำปี 2562

 

ทั้งนี้สำหรับผู้สนใจสามารถสอบภามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0 4524 3770, 0 4525 0714

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ที่มา https://www.amazingthailand.go.th/ , mthai


  •  
  •  
  •  
  •  
  •