งานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัยประจำปี 2557

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

จังหวัดลำพูน ขอเชิญเที่ยว “งานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2557” ระหว่างวันที่ 6-13 พฤษภาคม 2557 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน

งานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัยประจำปี 2557

พระบรมธาตุหริภุญชัย นับเป็นจอมเจดีย์องค์หนึ่งในจำนวนจอมเจดีย์ 8 องค์ของประเทศไทยที่มีอายุเกินหนึ่งพันปี ปัจจุบันองค์พระบรมธาตุหริภุญชัยมีอายุ 1,115 ปี และเป็นพระราชประเพณีอันสืบมาแต่โบราณกาลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานน้ำสรงและผ้าห่มพร้อมด้วยเครื่องราชสักการะ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาประจำทุกปี

กำหนดการ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2557

ช่วงบ่าย จะมีขนวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานจากท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ผ่านเส้นทางสารภี-จังหวัดลำพูน สายเก่า (ถนนต้นยาง) เวลา 17.00 น. เลื่อนขบวนจากประตูช้างสี ผ่านถนนอินทยงยศ ถนนวังขวา ถนนรอบเมืองใน เข้าสู่วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ โดยจะมีคณะฟ้อนเล็บจำนวน 50 คนฟ้อนต้อนรับน้ำสรงพระราชทาน พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนำประชาชนแห่ผ้าห่มเวียนรอบองค์พระบรมธาตุฯ 3 รอบ และอัญเชิญผ้าขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย (สำหรับวันที่ 7-12 พฤษภาคม 2557 จะได้ให้ประชาชนสรงน้ำสักการะพระบรมธาตุฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล)

วันที่ 13 พฤษภาคม 2557

ในช่วงเช้าเวลา 07.00 น. จะเป็นพิธีทำบุญตักบาตร เวลาประมาณ 12.30 น. ขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน เครื่องราชสักการะ, ขบวนน้ำทิพย์ดอยขะม้อ, ขบวนอัญเชิญ ถ้วยพระราชทาน ชิงแชมป์กลองหลวงล้านนา จะเคลื่อนขบวนจากบริเวณประตูลี้ไปยังวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ เพื่อประกอบพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย จากนั้นจะมีขบวนแห่ครัวทานของอำเภอต่าง ๆ

ทั้งนี้สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 0 5356 1430 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5324 8604, 0 5324 8607, 0 5330 2500

หมายเหตุ : กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง

ที่มา : travel.kapook


  •  
  •  
  •  
  •  
  •