เที่ยวไร่สตรอเบอรี่ที่ ต. บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เที่ยวไร่สตรอเบอรี่ที่ ต. บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่?

อำเภอสะเมิง เป็นแหล่ง ปลูกสตรอเบอรี่ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และเป็นสตรอเบอรี่พันธุ์ดีและมีคุณภาพดีที่สุด ปลูกมากที่สุด ที่ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ผลสตรอเบอรี่ สามารถนำไปแปรรูปเป็น ไวน์สตรอเบอรี่ แยมสตรอเบอรี่ ซึ่งหากท่านไปอำเภอสะเมิงจะมีไร่สตรอเบอรี่ อยู่มากมาย สามารถเห็นสตรอเบอรี่สดจากต้น?


  •  
  •  
  •  
  •  
  •