ที่เที่ยวเลย – 10 ที่เที่ยวแนะนำ เมื่อมาเยือนเมืองเลย เย็นสุด สุขที่เลย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ที่เที่ยวเลย – 10 ที่เที่ยวแนะนำ เมื่อมาเยือนเมืองเลย เย็นสุด สุขที่เลย

จังหวัดเลย เมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยภูเขาสลับซับซ้อนท่ามกลางสายหมอกปก คลุมเหนือยอดภู อุดมไปด้วยพืชพรรณป่าไม้นานาชนิดที่รู้จักกันดีคือ ภูกระดึง ภูหลวงและภูเรือ อากาศอันเย็นสบาย ภูมิประเทศที่งดงาม ประเพณีวัฒนธรรมอันแตกต่างไปจากถิ่นอื่นซึ่งได้แก่การละเล่นผีตาโขน ที่รอคอยนักเดินทางมาสัมผัสเมืองแห่งขุนเขาดินแดนมหัศจรรย์แห่งนี้

 

1. แก่งคุดคู้ เลย

แก่งคุดคู้ เลย
แก่งคุดคู้ เลย
แก่งคุดคู้ เลย
แก่งคุดคู้ เลย
แก่งคุดคู้ เลย
แก่งคุดคู้ เลย

ข้อมูล : แก่งคุดคู้ เป็นแก่งหินใหญ่ขวางอยู่กลางลำน้ำโขง ห่างจากตัวอำเภอเชียงคานประมาณ 3 กม. ประกอบด้วย หินก้อนใหญ่ ๆ เป็นจำนวนมากจากการที่หินเหล่านี้อยู่ใต้น้ำเป็นเวลานาน ทำให้หินเหล่านี้มีสีสัน ไปต่าง ๆ ตัวแก่ง กว้างใหญ่เกือบจรดสองฝั่งแม่น้ำโขง มีกระแสน้ำไหลผ่านไปเพียงช่องแคบ ๆ ใกล้ฝั่งไทยเท่านั้นเอง ซึ่งกระแสน้ำเชี่ยวกราก เวลาที่เหมาะจะชมแก่งคุดคู้ที่สุดคือ เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นเวลาที่น้ำแห้ง มองเห็นเกาะแก่งชัดเจน
ที่ตั้ง : ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110
เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้บริการทุกวัน
การเดินทาง : ใช้ทางหลวงหมายเลข 211 จากตำบลเชียงคาน ประมาณ 2 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายตามป้ายบอกทางไป “แก่งคุดคู้”

2. ภูทอก เชียงคาน

ภูทอก เชียงคาน
ภูทอก เชียงคาน
ภูทอก เชียงคาน
ภูทอก เชียงคาน
ภูทอก เชียงคาน
ภูทอก เชียงคาน

ข้อมูล : ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองเชียงคาน เป็นเพียงภูเขาลูกเล็กๆ แต่ภูทอกแห่งนี้ก็มีเสน่ห์ที่เป็น จุดชมวิว ชมความงามของแม่น้ำโขง เมืองสานะคาม และแก่งคุดคู้ได้อย่างชัดเจน และเสน่ห์ยิ่งกว่านั้นของภูทอก ในฤดูฝนและฤดูหนาวจะถูกปกคลุมไปด้วยผ้าห่มหมอก หากได้มองจากยอดภูทอกจะเห็นเป็นทะเลหมอกได้แบบรอบทิศเลยทีเดียว

การเดินทาง : ใช้ทางหลวงหมายเลข 211 ไปทาง อ.ปากชม เมื่อผ่านทางแยกเข้าแก่งคุดคู้ไปไม่ไกล จะพบทางแยกขวามือ ปากทางมีป้ายสถานีโทรคมนาคม เชียงคาน สู่เส้นทางขึ้นยอดภูทอก

เวลาเปิด-ปิด : 08.00 – 18.00.

3. หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำบ้านนาป่าหนาด เลย

หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำบ้านนาป่าหนาด เลย
หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำบ้านนาป่าหนาด เลย
หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำบ้านนาป่าหนาด เลย
หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำบ้านนาป่าหนาด เลย
หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำบ้านนาป่าหนาด เลย
หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำบ้านนาป่าหนาด เลย

ข้อมูล : หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ ตั้งอยู่ที่บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว เดิมชาวไทดำอพยพมาจากเมืองเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2448 มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านนาป่าหนาด โดยก่อตั้งเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2539 โดย อาจารย์เพชรตะบอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอเชียงคานร่วมกับชาวบ้าน บ้านนาป่าหนาดในการจัดสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งที่เผยแพร่ข้อมูลด้านวัฒนธรรม และวิถีชีวิตรวมทั้งประวัติ ความเป็นมาของชนชาวไทดำบ้านนาป่าหนาด ปัจจุบันยังมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทดำ มีบ้านที่สร้างขึ้นตามแบบเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชาวไทดำ รวมทั้งเครื่องใช้ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในอดีต และยังมีการรวมกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ของชาวบ้าน โดยสามารถชมการทอผ้า และเลือกซื้อสินค้าเป็นของฝากได้
ที่ตั้ง : หมู่บ้านไทดำ บ้านนาป่าหนาด ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน, อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
โทรศัพท์ : 042-877-273
เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้บริการทุกวัน
การเดินทาง : ออกจากตัวจังหวัดเลยเดินทางไปตามเส้นทาง เลย – เชียงคาน ถึงสามแยกบ้านธาตุเลี้ยวขวามาประมาณ 500 เมตร จะพบทางแยกไปบ้านนาป่าหนาด

4. อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เลย

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เลย
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เลย
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เลย
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เลย
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เลย
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เลย

ข้อมูล : ภูกระดึง เป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 2 ของประเทศไทย ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย เป็นภูเขาหินทรายยอดตัด เป็นที่ราบขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 60 ตารางกิโลเมตร มีความสูง 400-1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่งของเมืองไทย จุดสูงสุดอยู่ที่บริเวณคอกเมย มีความสูง 1,316 เมตรจากระดับน้ำทะเล สภาพทั่วไปของภูกระดึง ประกอบไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด พันธุ์สัตว์ป่านานาพันธุ์ หน้าผา ทุ่งหญ้า ลำธาร และน้ำตก อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ต้นน้ำของลำน้ำพอง ซึ่งเป็นลำน้ำสายสำคัญสายหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยความสูง บรรยากาศ และสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดปี บนยอด ภูกระดึง
ที่ตั้ง : อุทยานแห่งชาติภูกระดึง หมู่ที่ 1 บ้านศรีฐาน ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180
โทรศัพท์ : ททท. สำนักงานเลย 042-812-812
เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้บริการทุกวัน
การเดินทาง : ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (เลย-ขอนแก่น) และเลี้ยวเข้าทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2019 เข้าสู่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

5. อุทยานแห่งชาติภูเรือ เลย

อุทยานแห่งชาติภูเรือ เลย
อุทยานแห่งชาติภูเรือ เลย
อุทยานแห่งชาติภูเรือ เลย
อุทยานแห่งชาติภูเรือ เลย
อุทยานแห่งชาติภูเรือ เลย
อุทยานแห่งชาติภูเรือ เลย

ข้อมูล : อุทยานแห่งชาติภูเรือ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อนประกอบด้วย เขาหินทรายเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้นเป็นหินแกรนิตสลับกันไป ลักษณะเช่นนี้จึงทำให้มีที่ราบสูงสลับกับ ยอดเขาสูงทั่วไป มียอดเขาสูงที่สุดคือ ยอดภูเรือ มีความสูงถึง 1,365 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ยังมียอดเขาที่สำคัญ คือ ยอดเขาภูสัน มีความสูง 1,035 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง และยอดภูกุ มีความสูง 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ลักษณะเช่นนี้เองจึงเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญก่อให้เกิดลำธารหลายสาย เช่น ห้วยน้ำด่าน ห้วยบง ห้วยเถียงนา ห้วยทรายขาว ห้วยติ้ว และห้วยไผ่ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของน้ำตกห้วยไผ่ที่สวยงามแห่งหนึ่ง

ที่ตั้ง : อุทยานแห่งชาติภูเรือ ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย 42160
โทรศัพท์ : 042-807-624, 042-807-625, 042-801-716
เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้บริการทุกวัน 5.00-20.00น.
การเดินทาง : ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 203 ถึงอำเภอภูเรือ จะมีป้ายอุทยานแห่งชาติอยู่ปากทางเข้าซึ่งอยู่ข้างที่ว่าการอำเภอภูเรือ (มาจากจังหวัดเลย ป้ายจะอยู่ทางด้านขวามือ มาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ ป้ายจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ) จากปากทางเข้าเดินทางต่อไปอีก ประมาณ 4 กิโลเมตร ก็ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ

6. ถนนคนเดินเชียงคาน เลย

ถนนคนเดินเชียงคาน เลย
ถนนคนเดินเชียงคาน เลย
ถนนคนเดินเชียงคาน เลย
ถนนคนเดินเชียงคาน เลย
ถนนคนเดินเชียงคาน เลย
ถนนคนเดินเชียงคาน เลย

ข้อมูล : ถนนชายโขง” เป็นชื่อของถนนสายสั้นๆ ริมแม่น้ำโขงที่มีความยาวไม่ถึง 3 กิโลเมตร ช่วงค่ำหลังจากพระอาทิตย์ตกดินไปแล้ว ร้านค้าแต่ละร้านจะเปิดไฟที่ประดับประดาเอาไว้ ทำให้ถนนทั้งสายสว่างไสวไปด้วยไฟสีส้ม ดูอบอุ่นและทำให้บรรยากาศของเมืองนี้โรแมนติคขึ้นไปอีก ที่สำคัญใช่ว่าจะมีแต่ร้านค้าเท่านั้น ถนนคนเดินสายนี้ยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ และอาหารรถเข็นต่างๆ ให้ซื้อกินเล่นๆ ระหว่างเดินเที่ยวด้วย พ่อค้าแม่ขายทั้งหลายก็ล้วนมีอัธยาศัยไมตรี ทำให้ถนนคนเดินสายนี้เป็นหนึ่งในที่สุดของถนนคนเดินที่น่าเดินที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย
ที่ตั้ง : ถนนชายโขง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้บริการทุกวัน 17.00 – 21.00น.
การเดินทาง : ใช้ถนนชายโขงจากตัวเมืองเลย

7. สวนหินผางาม คุนหมิง (หนองหิน) เลย

สวนหินผางาม คุนหมิง (หนองหิน) เลย
สวนหินผางาม คุนหมิง (หนองหิน) เลย
สวนหินผางาม คุนหมิง (หนองหิน) เลย
สวนหินผางาม คุนหมิง (หนองหิน) เลย
สวนหินผางาม คุนหมิง (หนองหิน) เลย
สวนหินผางาม คุนหมิง (หนองหิน) เลย

ข้อมูล : สวนหินผางามหรือคุนหมิงเมืองเลย เป็นสวนหินประกอบด้วยภูเขาขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ กระจายอยู่ทั่วบริเวณ มีชื่อเรียกต่างๆ กันตามลักษณะรูปร่างที่ปรากฎ เช่น หินไดโนเสาร์ บรรยากาศท่ามกลางขุนเขา อากาศหนาว หมอกหนา เป็นสถานที่แห่งใหม่ที่เหมาะกับหลาย ๆ คนที่ต้องการพักผ่อนอย่างแท้จริง
ที่ตั้ง : บ้านผางาม หมู่ 10 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 42190
โทรศัพท์ : 081-462-1719 (อบต.หนองหิน)
เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.
การเดินทาง : ใช้ทางหลวงสายเมืองเลย ชุมแพ ช่วงระหว่างอำเภอวังสะพุงกับภูกระดึง เข้าไปทางทิศตะวันตกตามถนนลาดยางตลอดสาย ผ่านหมู่บ้านต่างๆ ประมาณ 15 กม. จะมีป้ายบอกทางตลอดทาง

8. พระธาตุศรีสองรัก เลย

 พระธาตุศรีสองรัก เลย
พระธาตุศรีสองรัก เลย

ข้อมูล : พระธาตุศรีสองรัก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหมัน สร้างเมื่อ พ.ศ.2103 แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2106 ในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์แห่งกรุงศรีอยุธยาเพื่อเป็นสักขีพยานแสดงความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างกัน กับพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทร์)ประวัติความเป็นมาของพระธาตุศรีสองรักพระธาตุศรีสองรัก เป็นเจดีย์ที่ก่อด้วยอิฐถือปูนมีฐานเป็นเหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้างด้านละประมาณ 8 เมตร สูงประมาณ 32 เมตร อยู่ห่างจากที่ตั้งจังหวัดเลยไปทางทิศตะวันตกประมาณ 1กิโลเมตรและอยู่ห่างจากที่ตั้งจังหวัดเลยไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 83 กิโลเมตร องค์พระเจดีย์ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุศรีสองรักบนเนินริมน้ำหมัน ซึ่งเป็นวัดที่ไม่มีพระภิกษุพำนักอยู่ในวัดนอกจากองค์พระเจดีย์แล้ว ถัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีโบสถ์ 1 หลัง ภายในโบสถ์มีพระพุทธรูปนาคปรก 1 องค์ และพระพุทธรูปอื่น ๆ อีกบ้าง และถัดองค์พระเจดีย์ไปทางทิศตะวันตกมีศิลาจารึก 1 แผ่น ซึ่งจารึกตำนานการสร้างพระธาตุศรีสองรักด้วยอักษรธรรมอยู่ด้วย
ที่ตั้ง : วัดพระธาตุศรีสองรัก ต.ด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรศัพท์ : 042-812-812, 042-811-405 (ททท.สำนักงานเลย)
เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้บริการทุกวัน 7.00-18.00น.
การเดินทาง : ใช้ทางหลวงหมายเลข 203 แล้วแยกขวาตรงกม.ที่ 66 เข้าทางหลวงหมายเลข 2013 อีก 15 กม. จากนั้นแยกขวาเข้าเส้นทาง 2113 อีก 1 กม. พระธาตุศรีสองรักมีรูปทรงสัณฐาน คล้ายพระธาตุพนม

9. สวนองุ่นภูเรือวโนทยาน(ภูเรือ) เลย

สวนองุ่นภูเรือวโนทยาน(ภูเรือ) เลย
สวนองุ่นภูเรือวโนทยาน(ภูเรือ) เลย
สวนองุ่นภูเรือวโนทยาน(ภูเรือ) เลย
สวนองุ่นภูเรือวโนทยาน(ภูเรือ) เลย

ข้อมูล : สวนองุ่นภูเรือวโนทยาน เป็นสวนองุ่นขนาดใหญ่ในพื้นที่ประมาณ 800 ไร่ ทั้งนี้เพราะพื้นที่ อ.ภูเรือมีภูมิอากาศหนาวเย็นตลอดปีคล้ายกับทางตอนใต้ของฝรั่งเศส จึงเหมาะสำหรับปลูกองุ่นพันธุ์ดีจากฝรั่งเศส ทั้งองุ่นรับประทานสดและองุ่นใช้ทำไวน์ ซึ่งนำไปผลิตไวน์ชาโต้ เดอ เลย ไวน์รสชาติเยี่ยมฝีมือคนไทย โดยมีจำหน่ายที่ร้านชาโต้ เดอ เลย พร้อมกับองุ่นสดและสินค้าเกษตรนานาชนิด
ที่ตั้ง : สวนองุ่นภูเรือวโนทยาน ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย 42160
โทรศัพท์ : 042-809-521
เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้บริการทุกวัน 08.30-17.00 น.
การเดินทาง : ใช้ทางหลวงหมายเลข 203 ไปทาง อ.ด่านซ้าย ผ่านหลัก กม.61 มาเล็กน้อย ทางเข้าสวนองุ่นอยู่ทางซ้ายมือ ส่วนร้านชาโต้ เดอ เลย อยู่เลยทางเข้าสวนไปอีกประมาณ 50 ม.

10. วัดศรีคุณเมือง เลย

วัดศรีคุณเมือง เลย
วัดศรีคุณเมือง เลย
วัดศรีคุณเมือง เลย
วัดศรีคุณเมือง เลย
วัดศรีคุณเมือง เลย
วัดศรีคุณเมือง เลย

ข้อมูล : ตั้งอยู่ที่ซอย 7 ถนนชายโขง ทางด้านเหนือของตลาดเชียงคาน มีกำแพงแก้วล้อมรอบตัวพระอุโบสถ วัดนี้เป็นแหล่งรวมงานศิลปะทั้งแบบล้านนาและล้านช้างดังจะเห็นได้จากโบสถ์ ซึ่งหลังคาลดหลั่นอย่างศิลปะล้านนา ศิลปวัตุที่สำคัญมีหลายชิ้นเช่นพระพุทธรูปไม้จำหลัก ลงรักปิดทองปางประทานอภัยแบบล้านช้าง พระพุทธรูปดังกล่าวมีพระเกศาเป็นปุ่มแหลมเล็ก พระกรรณค่อนข้างแหลมและยาว สันนิษฐานว่ามีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 24-25 นอกจากนี้ในวัดยังมีธรรมาสน์ไม้แกะสลักลงรักปิดทองทุกด้านที่พนักหลังมียอดคล้ายปราสาท ด้านหน้าโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอยู่เต็มหน้าบัน ภาพทั้งหมดเป็นภาพนทานชาดกชุดพระเจ้าสิบชาติซึ่งวาดขึ้นใหม่แทนของเดิม
ที่ตั้ง : ระหว่างซอยศรีเชียงคาน 6-7 ถ.ชายโขง ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
โทรศัพท์ : 042-821-309
เวลาเปิด-ปิด : 6.00-18.00 น.
การเดินทาง : ใช้ถนนชายโขงจากตัวเมืองเลย

ท่องเที่ยวไทย / ท่องเที่ยว 77 จังหวัด / ปฏิทินท่องเที่ยว2558

วันหยุดยาว ปีหน้า 2558 เตรียมวางแผน ลาไปเที่ยวมีวันใหนบ้าง ?วันหยุดยาว ปีหน้า 2558 เตรียมวางแผน ลาไปเที่ยวมีวันใหนบ้าง ?

7 สถานที่ฮิต หนุ่มๆ ควรจูงมือสาวไปเที่ยวในฤดูหนาว7 สถานที่ฮิต หนุ่มๆ ควรจูงมือสาวไปเที่ยวในฤดูหนาว


  •  
  •  
  •  
  •  
  •