สีสันแม่ฮ่องสอน งานประเพณีปอยส่างลอง 2561

สีสันแม่ฮ่องสอน งานประเพณีปอยส่างลอง 2561

 

ประเพณีปอยส่างลอง เป็นประเพณีของชาวไตที่มีความสำคัญและยิ่งใหญ่ ซึ่งจัดงานเป็นประจำทุกปีชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนาของชุนท้องถิ่น ตลอดจนการสืบทอดประเพณีจากรุ่นสู่รุ่น โดยในปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 25 มี.ค. – 10 เม.ย. 2561 ณ วัดดอนเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และทุกอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สีสันแม่ฮ่องสอน งานประเพณีปอยส่างลอง 2561

สีสันแม่ฮ่องสอน งานประเพณีปอยส่างลอง 2561

*ภาพจาก https://thai.tourismthailand.org/

ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิธีบวชเณรตามความเชื่อของชาวไทยใหญ่ที่เชื่อว่าได้รับอานิสงฆ์มากกว่าการบวชพระโดยการจัดงานประเพณีปอยส่างลองรายละเอียด ดังนี้ วันแรกเรียกว่า “วันรับส่างลอง”โดยในตอนเช้าเจ้าภาพจะนำบรรดาเด็กชายมาเข้าพิธีโกนผมแต่ไม่โกนคิ้ว สวมชุดส่างลองอย่าง เสร็จแล้วนำเด็กน้อยซึ่งตอนนี้เรียกว่า “ส่างลอง” ไปตามวัดต่างๆ เพื่อรับศีลรับพรและไปตามบ้านญาติผู้ใหญ่ที่นับถือวันที่สองเรียกว่า “วันแห่ครัวหลู่” มีการแห่สางลองกับเครื่องไทยทานจากวัดม่วยต่อไปตามถนนสายต่างๆ จะมีผู้เข้าร่วมขบวนแห่เป็นจำนวนมาก โดยจะให้ส่างลองขี่คอคน ซึ่งเรียกว่าพี่เลี้ยงหรือ “ตะแปส่างลอง” มีกลดทอง หรือ “ ทีคำ” แบบพม่ากันแดด วันที่สาม เรียกว่า “วันข่ามส่าง” เป็นวันบรรพชาสามเณรโดยการแห่ส่างลอง ไปที่วัดเพื่อทำพิธีบวช

 

งานประเพณีปอยส่างลอง 2558 / ภาพจาก thai.tourismthailand.org

งานประเพณีปอยส่างลอง 2558 / ภาพจาก thai.tourismthailand.org

งานประเพณีปอยส่างลอง หรือประเพณีบวชเณรของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มักจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงเดือนมีนาคม-เดือนเมษายน เป็นการบวชเณรให้กับบุตรหลาน ตามธรรมเนียมของชาวไทยใหญ่ที่อยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อใช้เวลาในช่วงปิดเทอมช่วงฤดูร้อน ได้ศึกษาพระธรรมวินัย พระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเชื่อกันว่า เป็นประเพณีที่เลียนแบบจากการที่เจ้าชายสิทธัตถะ หนีออกจากเมืองเพื่อออกผนวช ทั้งที่ยังเครื่องทรงของกษัตริย์พร้อมนายฉันทะ

ซึ่งเป็นงานประเพณีที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อบันทึกภาพแห่งความประทับใจ เดินทางเข้าร่วมชมงานร่วมสัมผัสบรรยากาศที่ผสมผสานความเชื่อ ความศรัทธาของพุทธศาสนา และสีสันอันสดใสของฤดูร้อน

นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ในปี 2561 นี้ ทางเทศบาลเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กำหนดการจัดงานประเพณีปอยส่างลอง ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน 2561 ณ วัดกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีกำหนดการ ดังนี้

วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. พิธีโกนผมส่างลอง ณ วัดกลางทุ่ง

วันที่ 3 เมษายน 2561 วันรับส่างลอง เวลา 04.00 น. เจ้าภาพส่างลอง จะนำเด็กชายไปที่วัดเพื่อแต่งตัวชุดส่างลอง และรับศีล แล้วเข้าร่วมขบวนไปรับส่างลองที่หน่วยงานต่างๆ และวัดต่างๆ เพื่อการลาบวช

วันที่ 4 เมษายน 2561 วันรับส่างลอง (วันที่ 2) เจ้าภาพส่างลอง จะนำส่างลองไปเข้าร่วมขบวนแห่ที่วัด และไปรับส่างลองที่หน่วยงานต่างๆ และวัดต่างๆ เพื่อการลาบวช

วันที่ 5 เมษายน 2561 แห่โคหลู่ (แห่เครื่องไทยทาน) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จะแห่ขบวนจากวัดกลางทุ่ง ไปตามถนนในเขตเทศบาล ตอนเย็นจะมีพิธีเรียกขวัญส่างลองและข่ามแขก (รับแขก) ตอนกลางคืนมีงานมหรสพสมโภช ตามประเพณีไทใหญ่

วันที่ 6 เมษายน 2561 วันข่ามส่าง หรือ วันหลู่ ซึ่งเป็นวันบรรพชาสามเณร และถวายเครื่องไทยทานแก่พระภิกษุสงฆ์และเลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

ซึ่งในวันที่ 4-5 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป จะมีการแสดงศิลปะไทใหญ่ ลิเก ไทใหญ่ การแสดงศิลปะพื้นบ้านไทใหญ่ที่ลานด้านหน้าวัดกลางทุ่ง

ในโอกาสนี้ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ขอเชิญชวนผู้สนใจเดินทางร่วมชม ร่วมสัมผัสประสบการณ์ และการมีส่วนร่วมในงานประเพณีอันดีงามและสำคัญยิ่งของชาวไทใหญ่ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ในวันและเวลาข้างต้น หรือสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด การร่วมเป็นเจ้าภาพการบวชเณรหรือประเพณีปอยส่างลอง ครั้งนี้ได้ที่ คุณบัลลังก์ ตรีทอง รองประธานชุมชนป๊อกตะวันออก อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 086 439 0368

 

 

วันแรก เรียกว่า วันรับส่างลอง

ในตอนเช้าเจ้าภาพส่างลองจะนำบรรดาเด็กชายไปวัด เพื่อแต่งชุดส่างลองด้วยการนุ่งโจงกระเบนสีสดปล่อยชายด้านหลังยาวจับกลีบ คาดด้วยเข็มขัดนาคหรือเงิน สวมเสื้อแขนกระบอกโค้งงอน เสื้อปักฉลุลายดอกไม้สีต่างๆ ศีรษะโพกผ้าแพรเกล้ามวยเสียบด้วยดอกไม้ เช่น ดอกเอื้องคำ หรือดอกไม้อื่นๆ แต่งหน้าส่างลองด้วยการ เขียนคิ้ว ทาปาก สีแดง และสวมถุงเท้าสีขาว ถือเป็นการแต่งตัวอลองเต็มตัว พระสงฆ์ให้ศีลให้พรอบรมสั่งสอน จากนั้น “ตะแป ส่างลอง” หรือผู้ให้ขี่คอ นำส่างลองไปนมัสการสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เช่น ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ศาลหลักเมือง เจ้าคณะจังหวัด และญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ในขบวนจะมี “ทีคำ” หรือร่มทองคำกางกั้นบังแดดให้ส่างลอง

วันที่ 2 เรียกว่า วันแห่ครัวหลู่

เป็นวันแห่งเครื่องไทยทาน มีการแห่ส่างลองกับเครื่องไทยทานจากวัดปางล้อไปตามถนนสายต่างๆ ในช่วงเช้ามีผู้มีจิตศรัทธาร่วมขบวนมากมายเพื่อช่วยกันแบกหามเครื่องอัฐบริขาร เครื่องไทยธรรม ทั้งเล็กและใหญ่ ขบวนแห่ประกอบด้วยจีเจ่ (กังสดาล) ม้าเจ้าเมือง ต้นตะเป่ส่าพระพุทธ ต้นตะเป่ส่าพระสงฆ์ ปุ๊กเข้าแตก เทียนเงินเทียนทอง พุ่มเงินพุ่มทองอู่ต่องปานต่อง หม้อน้ำต่า อัฐบริขาร ดนตรีประโคมและขบวนแห่ส่างลอง โดยให้ส่างลองขี่คอพี่เลี้ยงเรียกว่า “ตะแปส่างลอง” มีกลดทองหรือ “ทีคำ” แบบพม่าไว้บังแดด ตอนเย็นมีการแสดงมหรสพสมโภชตามประเพณีไตที่วัดต่างๆ

วันที่ 3 เรียกว่า วันข่ามส่าง หรือวันหลู่

เป็นวันบรรพชาสามเณรและถวายเครื่องไทยทานแก่พระภิกษุสงฆ์ และเลี้ยงอาหารไต แก่ผู้ที่มาร่วมงาน เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

ที่มา : thai.tourismthailand.org / http://travel.mthai.com/

 

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน, ปฏิทินท่องเที่ยว
- 2018-03-13 12:18:22 โพสต์โดย : dewtravel คนดู 1,216 คน
  • ป้ายกำกับ

    ข้อมูลท่องเที่ยว ข้อมูลร้านอาหาร ญี่ปุ่น ทะเล ที่พัก ที่เที่ยวหน้าหนาว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวภาคกลาง ท่องเที่ยวภาคเหนือ ท่องเที่ยวอัพเดต ท่องเที่ยวไทย น้ำตก พากิน พาชิม ภัตตาคาร ร้านอร่อย ร้านอาหาร ร้านเด็ด สงกรานต์ สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย สวนอาหาร ห้องอาหาร อุทยานแห่งชาติ เชียงใหม่ เที่ยว เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวต่างประเทศ เที่ยวทะเล เที่ยวน้ำตก เที่ยวภาคเหนือ เที่ยวสงกรานต์ เที่ยวหน้าหนาว เที่ยวเกาหลี เที่ยวไทย แนะนำร้านอาหาร แนะนำร้านเด็ด แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวภาคอีสาน
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว