ลอยกระทงกาบกล้วย เมืองแม่กลอง ประจำปี 2553

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ประจำปี 2553

?

ลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง

?

จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เทศบาลตำบลอัมพวา และ ททท.

สำนักงานสมุทรสงคราม ร่วมจัดงาน ?ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ประจำปี 2553?

ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553 ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

(อุทยาน ร.2) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

?

ลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง

ซึ่งประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองนี้ จังหวัดสมุทรสงครามได้ฟื้นฟูประเพณีที่ห่างหายไป

กว่า 50 ปี ให้กลับคืนมา โดยเป็นประเพณีที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความเรียบง่าย?? เพียงนำกาบกล้วย

มาประดิษฐ์เป็นกระทง แต่ด้วยความสวยงามของกระทงกาบกล้วยที่ลอยสว่างไสวไปทั่วแม่น้ำแม่กลอง

ทำให้เป็นที่? ติดตาตรึงใจของผู้ที่ได้พบเห็น นอกจากนี้ยังได้รับการบรรจุเป็น 1 ในเมืองหลักของโครงการ

?สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง? ของ ททท. ทำให้เกิดการรับรู้ไปอย่างกว้างขวาง ในปีที่ผ่านมาจึง

ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก

?

ลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง

?

โดยในปีนี้จะมีการลอยกระทงกาบกล้วยกว่าหนึ่งแสนใบในเวลาประมาณ 19.00 น. ซึ่งจะสว่างไสว

ไปทั่วลำน้ำแม่กลองอีกเช่นกัน และยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นอีกมากมาย โดยเฉพาะในปีนี้

ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม ได้จัดการแสดงแสงสีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางลอย กำเนิดมัจฉานุ และรบไมยราพณ์ จากเยาวชนกลุ่มยุวศิลปิน

มูลนิธิ ร.2 และจัดกิจกรรมหมู่บ้านสุขใจขึ้น ภายในหมู่บ้านประกอบไปด้วยกิจกรรมมากมาย เช่น

การแสดงหุ่นสาย ,การละเล่นของเด็กไทย , นิทรรศการ 50 ปี ททท.?

นิทรรศการกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง , สาธิตการแทงหยวกและเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมประดิษฐ์กระทงกาบกล้วย ,

ร่วมถ่ายภาพย้อนยุค เป็นต้น นอกจากนี้จังหวัดยังสืบทอดพิธีทอดผ้าป่าทางน้ำด้วยขบวนเรือกว่า 40 ลำ จากวัดช่องลม

ล่องเข้าคลองอัมพวาสู่วัดแก้วฟ้า และร่วมทอดผ้าป่าเลไลยก์ ที่โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ ซึ่งเป็นประเพณี

ที่หาชมได้ยากในปัจจุบันอีกด้วย จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานประเพณีดังกล่าว ในวันลอยกระทงที่จะถึงนี้

ลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง

?

ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ประจำปี 2553


  •  
  •  
  •  
  •  
  •