แวะเที่ยวชม”หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

?บ้านควาย จ.สุพรรณบุรี

?บ้านควาย

ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 340 (สุพรรณบุรี-ศรีประจันต์) กิโลเมตรที่ 115-116

เป็นสถานที่รวบรวมวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านภาคกลาง มีพื้นที่ 100 กว่าไร่?

แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ? เช่น? หมู่บ้านชาวนาแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย?

มีลานนวดข้าว? คอกควาย? โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่? บ้านเรือนไทยภาคกลาง?

?บ้านควาย

เรือนแต่ละหลังมีกิจกรรมสำหรับผู้สนใจ เช่น เรือนแพทย์แผนไทย

การนวดแผนไทย และการใช้สมุนไพร เรือนโหราศาสตร์

?บ้านควาย

มีลานแสดงควาย วันจันทร์-ศุกร์? มีการแสดงรอบ 11.00 น. และ 15.00 น.

วันเสาร์-อาทิตย์?และวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีการแสดงรอบ 11.00 น., 14.30 น. และ 16.00 น.

ด้านหน้าทางเข้ามีร้านขายสินค้าที่ระลึกของบ้านควายสำหรับนักท่องเที่ยว

บ้านควายเปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00?18.00 น.?

?

ค่าเข้าชม

ชาวไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท

ชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 150 บาท เด็ก 100 บาท

?

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานกรุงเทพฯ โทร. 0 2270 0395-7??

สำนักงานสุพรรณบุรีโทร. 0 3558 1668 หรือที่เว็บไซด์ www.buffalovillages.com

?

?

?บ้านควาย จ.สุพรรณบุรี


  •  
  •  
  •  
  •  
  •