เดินเที่ยว “ตลาดร้อยปี ตลาดสามชุก”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ตลาดร้อยปี ตลาดสามชุก จ.สุพรรณบุรี

ตลาดสามชุก เป็นตลาดเก่าแก่และชุมชนเก่าแก่ได้รับการประกาศให้เป็นตลาด 100 ปี ในเชิงอนุรักษ์ อยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน ในพื้นที่ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ตลาดสามชุกเป็นชุมชนของคนไทยเชื้อสายจีน ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขายและอยู่อาศัยกันในร้านค้าห้องแถวไม้ ซึ่งปัจจุบันมีความเก่าแก่อายุร่วมร้อยปี ในอดีตมีโรงสีและเป็นแหล่งค้าข้าวที่สำคัญ ซึ่งมีการเก็บภาษีได้มาก และนายอากรคนแรกคือ ขุนจำนงจีนารักษ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเจ้าของตลาดคนแรก บ้านของขุนจำนงฯ ปัจจุบันกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของชุมชน

ตลาดสามชุก ปัจจุบันได้รับการส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด นับได้ว่าอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร ด้วยระยะทางประมาณ 107 กิโลเมตร ทางถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี จึงสามารถเดินทางได้สะดวกโดยรถยนต์ ภายในตลาดมีหลายสิ่งที่น่าสนใจ ห้องแถวไม้ที่โดดเด่นได้เแก่ บ้านขุนจำนงจีนารักษ์, โรงแรมอุดมโชค และร้านศิลปธรรมชาติ ซึ่งเป็นร้านถ่ายรูปเก่าแก่อายุนับ 100 ปี ปัจจุบันยังคงเก็บรักษากล้องและอุปกรณ์ถ่ายรูปเก่าแก่ร่วมสมัยไว้อยู่ ในส่วนของอาหาร ได้แก่ ขนมไทยที่หารับประทานได้ยากหลายชนิด เช่น ขนมไข่ปลา รวมถึงขนมสาลี่ ของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นต้น

ในปี พ.ศ. 2552 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศให้ตลาดสามชุกได้รับรางวัลอนุรักษ์ระดับดี ในโครงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

ตลาดสามชุกเป็นตลาดห้องแถวไม้ 2 ชั้นขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสุพรรณบุรี(ท่าจีน) และรายล้อมด้วยบรรยากาศของบ้านเรือนรวมถึงเรื่องราวของผู้คนในอดีต โดยแทบไม่มีการดัดแปลงเสริมแต่งย้อนอดีตกลับไปยุคสมัยที่ตลาดสามชุกเฟื่องฟู ยุคนั้นชาวบ้านจะนำของพื้นเมือง รวมทั้ง เกลือ ฝ้าย แร่ สมุนไพร มาแลกเปลี่ยนซื้อขายให้กับพ่อค้าที่เป็นชาวเรือ

ตลาดร้อยปี ตลาดสามชุก

ต่อมาเมื่อริมแม่น้ำสุพรรณ กลายเป็นแหล่งทำนาที่สำคัญ มีโรงสีไฟขนาดใหญ่ เกิดขึ้นหลายแห่ง ตลาดสามชุกก็กลายเป็นตลาดข้าวที่สำคัญ มีการค้าขายกันอย่างคึกคัก ทำให้ตลาดสามชุกไม่จำกัดบริเวณอยู่เฉพาะริมน้ำ แต่ยังขยายมาถึงริมฝั่ง โดยแต่ละปีมีการเก็บภาษีได้จำนวนมาก พร้อมๆกับมีการตั้งนายอากรคนแรก ชื่อ ขุนจำนง จีนารักษ์ ช่วงเวลาเฟื่องฟูของตลาดสามชุกกินเวลานานหลายสิบปี แต่หลังจากที่มีการตัดถนนผ่านสามชุก ผู้คนเปลี่ยนไปใช้ถนนเป็นเส้นทางสัญจรมากขึ้น ส่งผลให้ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่

ตลาดร้อยปี ตลาดสามชุก

และการค้าที่ตลาดสามชุกเริ่มซบเซา แต่ตลาดสามชุกก็ยังคงดำเนินวิถีของตลาดห้องแถวไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยความที่ วิถีชีวิตและลักษณะทางกายภาพของชุมชนตลาดสามชุกมีกาลเปลี่ยนแปลงน้อยมาก แม้ว่าจะผ่านกาลเวลามานับร้อยปี เหตุนี้ประชาคมชาวตลาดสามชุกจึงได้มีการปรับปรุง ฟื้นฟูและร่วมกันอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ของตลาดสามชุกไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม รวมทั้งพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

เพื่อให้ตลาดสามชุกกลับมีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้ง บ้านหลังนี้เป็นบ้านของขุนจำนง จีนารักษ์ ซึ่งเป็นนายภาษีอากรคนแรกและเป็นเจ้าของตลาดสามชุก ได้สร้างบ้านหลังนี้เมื่อ พ.ศ. 2459 ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนในครอบครัว รวมทั้งเป็นที่ต้อนรับและพักอาศัยของผู้หลักผู้ใหญ่และแขกบ้านแขกเมืองหลายคนตลาดร้อยปี ตลาดสามชุก

การเดินทาง

สู่ตลาดสามชุก จากกรุงเทพฯ ผ่าน อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี ไปจนถึงตัว จ.สุพรรณบุรี ระยะทางประมาณ 107 กม. จากนั้น ไปตามหลวงหมายเลข 340 แยกเข้า อ. สามชุก ตัวตลาดอยู่ ริมแม่น้ำสุพรรณติดกับที่ว่าการอำเภอสามชุก

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุก โทร. 0-3557-2449, 0-3550-4498 และ 0-1640-3327

ตลาดร้อยปี ตลาดสามชุก จ.สุพรรณบุรี

 

ที่มา wikipedia
สอบถามข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม พากิน พาเที่ยว

 

เนื้อหาและข้อความในบทความนี้เรียบเรียงโดย www.tlcthai.com/travel  หากพบข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถ แจ้งข้อมูล มาได้ที่ webmaster@tlcthai.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง และหากต้องการนำข้อมูลหรือภาพไปใช้ บนเวบไซต์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เว็บไซต์ www.tlcthai.com จะขอบคุณอย่างยิ่ง

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •