เที่ยวเชียงใหม่ วัดศรีสุพรรณ ชมอุโบสถเงินหลังแรกของโลก

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เที่ยวเชียงใหม่ วัดศรีสุพรรณ ชมอุโบสถเงินหลังแรกของโลก

เชียงใหม่ เป็นอีกจังหวัดที่มีวัดวาอารามมากมาย ส่วนมากจะเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างตั้งแต่สมัยอาณาจักรล้านนา เต็มไปด้วยงานสถาปัตยกรรมที่สวยงามและมีลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาชมกันเป็นจำนวนมาก คราวนี้พาชมความอัศจรรย์ของ อุโบสถเงินหลังแรกของโลก ณ วัดศรีสุพรรณ ใจกลางเมืองเชียงใหม่กัน

เที่ยวเชียงใหม่ วัดศรีสุพรรณ ชมอุโบสถเงินหลังแรกของโลก
เที่ยวเชียงใหม่ วัดศรีสุพรรณ ชมอุโบสถเงินหลังแรกของโลก

อุโบสถเงินหลังแรกของโลก ณ วัดศรีสุพรรณ

เที่ยวเชียงใหม่ วัดศรีสุพรรณ ชมอุโบสถเงินหลังแรกของโลก
เที่ยวเชียงใหม่ วัดศรีสุพรรณ ชมอุโบสถเงินหลังแรกของโลก

บนถนนวัวลาย สูดกลิ่นอายวิถีชีวิตคนท้องถิ่น เดินชิลมาเรื่อย ๆ จะเจอซอยเข้าไปยังวัดศรีสุพรรณ ชมอุโบสถเงินหลังแรกของโลก ชื่นชมความวิจิตรงดงาม ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก หากคุณมาในวันเสาร์ ก็สมารถเดินช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินวัวลายแห่งนี้ได้อย่างเพลิดเพลิน

เที่ยวเชียงใหม่ วัดศรีสุพรรณ ชมอุโบสถเงินหลังแรกของโลก
เที่ยวเชียงใหม่ วัดศรีสุพรรณ ชมอุโบสถเงินหลังแรกของโลก
เที่ยวเชียงใหม่ วัดศรีสุพรรณ ชมอุโบสถเงินหลังแรกของโลก
เที่ยวเชียงใหม่ วัดศรีสุพรรณ ชมอุโบสถเงินหลังแรกของโลก

วัดศรีสุพรรณ สร้างขึ้นใน พ.ศ.2043 โดยพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราช หรือ พระเมืองแก้ว กษัตริย์เชียงใหม่ราชธานี และพระนางสิริยสวดี พระราชมารดามหาเทวีเจ้า โปรดเกล้าให้มหาอำมาตย์ชื่อเจ้าหมื่นหลวงจ่าคำ สร้างวัดชื่อว่า “วัดศรีสุพรรณอาราม” ต่อมาได้เรียกสั้น ๆ ว่า “วัดศรีสุพรรณ” ส่วน อุโบสถเงิน สร้างจากพลังศรัทธาของชาวบ้าน เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาหัตถกรรมเครื่องเงินท้องถิ่น โดยใช้งบการสร้างประมาณ 25 ล้านบาท

เที่ยวเชียงใหม่ วัดศรีสุพรรณ ชมอุโบสถเงินหลังแรกของโลก
เที่ยวเชียงใหม่ วัดศรีสุพรรณ ชมอุโบสถเงินหลังแรกของโลก
เที่ยวเชียงใหม่ วัดศรีสุพรรณ ชมอุโบสถเงินหลังแรกของโลก
เที่ยวเชียงใหม่ วัดศรีสุพรรณ ชมอุโบสถเงินหลังแรกของโลก

ถ่ายภาพและเรียบเรียงโดย : muzTong – Travel MThai

ที่มา : mthai


  •  
  •  
  •  
  •  
  •