งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง จ.ลพบุรี

โต๊ะจีนลิง

พระปรางค์สามยอดในเมืองลพบุรีนับได้ว่าเป็นแหล่งรวมลิงของจังหวัดลพบุรีเลยทีเดียว
ซึ่งในปัจจุบันนี้นักท่องเท่ยวจากทั่วโลกมาดูความน่ารักและพฤติกรรมอันแสนรู้ของพวกมัน
จนลพบุรีได้รับสมญานามให้เป็นเมืองลิงไปเสียแล้ว และจากการที่มีนักท่องเที่ยว
ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการจัดเทศกาลโต๊ะจีนลิงขึ้นมาเป็นประจำทุกปี
ซึ่งในงานได้จัดให้มีขบวนแห่อาหารเมนูต่างๆ การเลี้ยงอาหารลิงในรูปแบบโต๊ะจีน
ซึ่งจัดเลี้ยงโต๊ะจีน ให้กับลิงกว่า 300 ตัว บริเวณศาลพระกาฬ และพระปรางค์สามยอด
โดยมีอาหารหลากชนิดที่ลิงชอบทั้งผักผลไม้และขนมหวานต่างๆ
รวมถึงการแสดงทางวัฒนธรรมของนักเรียนจังหวัดลพบุรี
?

ข้อมูลเพิ่มเติม

โรงแรมลพบุรีอินน์ โทรศัพท์ 0 3641 2300 หรือ monkeypartys@yahoo.com
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี โทรศัพท์ 0 3642 2768 - 9
งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง จ.ลพบุรี

  •  
  •  
  •  
  •  
  •