งานพรรณไม้งาม อร่ามสวนหลวง ร.9

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

พรรณไม้งาม ณ สวนหลวง ร.9

สวนหลวง ร.9

จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา
ภายในงานจัดให้มีการแสดงไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายสายพันธุ์ นิทรรศการประวัติสวนหลวง ร.9
นิทรรศการศิลปะประดิษฐ์ เช่น พวงมาลัย ภาชนะที่สานด้วยใบตองกระทง
จำหน่ายต้นไม้และอุปกรณ์จัดสวน การแสดงความสามารถของสุนัข
การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 4 ภาค พยากรณ์โชคชะตา สวนสนุก
การแสดงดอกไม้ไฟโบราณ จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกมูลนิธิฯ ร้านสายใจไทย
สวนหลวง ร.9
สวนหลวง ร.9
สวนหลวง ร.9
พรรณไม้งาม ณ สวนหลวง ร.9

  •  
  •  
  •  
  •  
  •