กรมอุทยานส่งความสุขประชาชน ปีใหม่เที่ยวฟรีทั้งครอบครัว

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

กรมอุทยานส่งความสุขประชาชน ปีใหม่เที่ยวฟรีทั้งครอบครัว

กรมอุทยานส่งความสุขประชาชน ปีใหม่เที่ยวฟรีทั้งครอบครัว
กรมอุทยานส่งความสุขประชาชน ปีใหม่เที่ยวฟรีทั้งครอบครัว

นายธัญญา เนติธรรมกุล รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมถวายความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่องานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ตามนโยบายรัฐบาล ดังนั้นกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งสัมผัสอากาศหนาวในช่วงฤดูหนาว ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากเข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติทางภาคเหนือ และได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เข้มงวด ดูแลความปลอดภัย การจราจร ความสะอาดและปริมาณขยะไม่ให้มีขยะตกค้างอีกด้วย

“กรมอุทยานแห่งชาติ ได้ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ 147 แห่งทั่วประเทศ สำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ครอบครัวละไม่เกิน 5 คน ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2558 – 1 มกราคม 2559 ส่วนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 58 แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 67 แห่ง ได้ประกาศยกเว้นค่าบริการและยานพาหนะ ครอบครัวละไม่เกิน 5 คน ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2558 – 1 มกราคม 2559 ทั้งนี้นักท่องเที่ยวสามารถหาข้อมูลก่อนการเดินทางและสำรองบ้านพักได้ที่เว็บไซต์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช www.dnp.go.th และหากพบเห็นการลักลอบตัดไม้ ล่าสัตว์ป่า แจ้งสายด่วน 1362 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง “นายธัญญา กล่าว

ที่มา : matichon


  •  
  •  
  •  
  •  
  •