ชาวพุทธเรือนหมื่นร่วมอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ำโขง ลั่นฆ้องเปิดงานนมัสการพระธาตุพนม

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ชาวพุทธเรือนหมื่นร่วมอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ำโขง ลั่นฆ้องเปิดงานนมัสการพระธาตุพนม

 

พระธาตุพนม
พระธาตุพนม

พลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย และชาวลาวนับแสนคน ร่วมแห่พระอุปคุต เปิดงานนมัสการองค์พระธาตุพนมประจำปี ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 4 – 12 กุมภาพันธ์นี้

เปิดงานนมัสการองค์พระธาตุพนมอย่างยิ่งใหญ่หลังถูกเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลก

ยิ่งใหญ่!!! พุทธศาสนิกชนนับหมื่นร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระธาตุพนม หลังถูกเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลก ผู้ว่าฯ นครพนม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส อัญเชิญพระอุปคุตจากแม่น้ำโขง ขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิหารหอพระแก้ว วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร โดยมีพระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

560000001251701

ที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง หน้าวัดพระธาตุพนมรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จ.นครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุตจากแม่น้ำโขง ขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิหารหอพระแก้ว วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร โดยมี พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนนับหมื่นคนร่วมประกอบพิธี อันถือเป็นพิธีเปิดงานนมัสการพระธาตุพนมอย่างเป็นทางการเป็นประจำทุกปี

พิธีได้เริ่มขึ้นในเวลา 07.30 น. ได้มีการอัญเชิญพระอุปคุต ขึ้นจากลำแม่น้ำโขง เพื่อให้ไปประดิษฐาน ณ พระวิหารหอพระแก้ว โดยระหว่างทางที่อัญเชิญได้มีพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทย ชาวลาว ตลอดจนนักท่องเที่ยวต่างพากันถือดอกไม้ ธูป เทียน เพื่อนำมารอกราบไหว้สักการะ เพื่อขอพรให้ท่านคุ้มครอง ปกปักรักษา ป้องกันภยันตรายไม่ให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง และครอบครัว

งานนมัสการพระธาตุพนม 2560
งานนมัสการพระธาตุพนม 2560

 

ในทุกๆ ปีจะมีพิธีนมัสการองค์พระธาตุพนม ซึ่งเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมากว่า 2,000 ปี เป็น 1 ใน 84,000 พระสถูปมหาเจดีย์ ที่ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ โดยพระธาตุพนมบรรจุพระอุรังคธาตุ หรือกระดูกส่วนหน้าอกไว้

560000001251702

สำหรับพิธีนมัสการองค์พระธาตุพนม ถือเป็นประเพณีสำคัญที่ยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนิกชนสองฝั่งไทย-ลาว สืบทอดกันมาแต่โบราณ โดยเชื่อว่าถ้าใครมีโอกาสเดินทางไปไหว้พระธาตุพนมอันศักดิ์สิทธิ์ ถวายเครื่องสักการบูชาหน้าองค์พระธาตุพนม จิตใจจะสงบเยือกเย็นอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่ง ซึ่งในปีนี้กำหนดงานจะมีระหว่างวันที่ 4-12 กุมภาพันธ์ 2560

ภายในงานจะมีทั้งการสักการบูชา เวียนเทียนรอบองค์พระธาตุพนม การแห่กองบุญถวายองค์พระธาตุพนม และการรำบูชาพระธาตุพนม การออกร้านจำหน่ายสินค้า และการแสดงมหรสพสมโภชตลอดงาน โดยในปีนี้ได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษ เนื่องจากคณะรัฐมนตรี ได้มีการนำพระธาตุพนม เสนอขอขึ้นเป็นมรดกโลก

560000001251704 560000001251703

ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า สำหรับการนำพระธาตุพนมเข้าสู่มรดกโลกในครั้งนี้ หลังมีมติคณะรัฐมนตรีที่จะขับเคลื่อนพระธาตุพนมเข้าสู่มรดกโลก ขณะนี้จังหวัดได้มีการเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ไว้ 6 ด้าน ในเรื่องของการกำหนดขอบเขตให้มีความชัดเจนว่า จะใช้พื้นที่ดังกล่าวมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะมี 2 ส่วน
คือ ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อองค์พระธาตุพนม และในส่วนของภูมิทัศน์ต่างๆ ที่เชื่อมโยงตั้งแต่แม่น้ำโขงขึ้นมา จนถึงลานพระธาตุพนม องค์พระธาตุพนม

ด้านต่อมา จะเป็นด้านสนับสนุนทางวิชาการพระธาตุพนมเข้าสู่มรดกโลก มี 2 ส่วนสำคัญ คือ ส่วนของโบราณสถานที่เป็นความเก่าแก่ จะมีการขุดค้นเพื่อหาข้อมูลมาอธิบายประกอบถึงความเป็นมาที่กล่าวอ้างว่ามีการก่อสร้างมากว่า 2,000 ปี

ในส่วนของศาสนสถาน ที่เป็นเรื่องของความเชื่อของพี่น้องในถิ่นนี้ทั้งชาวไทย ชาวลาว ชาวกัมพูชา ที่ให้ความเชื่อถือ และปฏิบัติกันมาจนถึงทุกวันนี้ เริ่มตั้งแต่การเริ่มก่อสร้างองค์พระธาตุพนม ที่มีหลายชนชาติมาร่วมกันก่อสร้าง ประเพณีการกราบไหว้สักการบูชา

เช่น งานไหว้พระธาตุพนมในเดือน 3 ซึ่งทุกๆ ปีจะมีคนมากราบไหว้บูชาเป็นจำนวนมาก หรือถ้ามาไม่ได้ก็จะมีการฝากธูปเทียนให้ลูกหลานมาสักการะแทน โดยจะมีการหาข้อมูลเชิงวิชาการมาสนับสนุนในส่วนนี้

ต่อมา คือ ด้านการปรับปรุงทางกายภาพ ได้แก่การปรับปรุงอาคาร สถานที่ ในหลายๆ ส่วนที่อาจจะชำรุด หรือเข้าเยี่ยมชมลำบากให้สามารถเข้าถึงง่ายขึ้น

ส่วนด้านสัมมนาเชิงวิชาการ จะมีการจัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม ที่จะถึงนี้ เพื่อหาข้อมูลมาเปรียบเทียบกับองค์พระธาตุพนม ด้านการประชาสัมพันธ์ก็อีกส่วนที่จะต้องทำให้ทั่วโลกได้รู้จักองค์พระธาตุพนมมากขึ้นผ่านสื่อต่างๆ

ขณะที่ด้านการบริหารจัดการในการคุ้มครองดูแลองค์พระธาตุพนม ที่จะต้องมีองค์กรดูแล โดยเบื้องต้น ได้ตั้งให้นายอำเภอธาตุพนม เป็นผู้จัดการดูแล และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาช่วยในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบ ซึ่งบางส่วนอาจจะต้องกำหนดพื้นที่ กำหนดบริเวณให้เกิดความสวยงาม สามารถเข้าออกได้โดยสะดวก

“ทั้งหมดคือ การเตรียมความพร้อมของจังหวัดในการนำพระธาตุพนมเข้าสู่มรดกโลก”

ดร.ไพฑูรย์ กล่าวอีกว่า สำหรับความเร่งด่วน 2 เรื่องที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ คือ การสัมมนาวิชาการที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคมนี้ ซึ่งมีการเชิญนักวิชาการด้านโบราณคดีที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องมรดกโลกจากประเทศต่างๆ ในแถบเอเชียแปซิฟิก ประมาณ 20 ประเทศ มาสัมมนา เพื่อได้ให้ความรู้ในเรื่องของประสบการณ์ในการเสนอแหล่งมรดกโลกในแต่ละประเทศ เพื่อเปรียบเทียบกับพระธาตุพนม แล้วนำข้อมูลที่ได้มาทำ Nomination File เพื่อนำเสนอพระธาตุพนม เป็นมรดกโลกในโอกาสต่อไป

อีกงานคือ การจัดทำแผนปฏิบัติการในทุกยุทธศาสตร์ ทั้งโรดแมปการทำงาน และกรอบงบประมาณ เพื่อให้ภาพของการขับเคลื่อนมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งก็ได้มีการขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลในด้านต่างๆ เช่น ที่ผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก็จะเป็นการสนับสนุนในเรื่องของการนำเรื่องเข้าสู่กรรมาธิการ และเชิญภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาวางแผนร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนพระธาตุพนม เข้าสู่มรดกโลก

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •