เส้นทางอิ่มบุญ สุขใจ ไหว้พระ 9 วัด จังหวัดชัยนาท

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เส้นทางอิ่มบุญ สุขใจ ไหว้พระ 9 วัด จังหวัดชัยนาท

เส้นทางอิ่มบุญ สุขใจ ไหว้พระ 9 วัด จังหวัดชัยนาท
เส้นทางอิ่มบุญ สุขใจ ไหว้พระ 9 วัด จังหวัดชัยนาท

1.วัดปทุมธาราม (วัดหนองบัว)
image-1-510x408วัดปทุมธารามสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุของพุทธสาวก ประดิษฐาน ณ บุษบก บนยอด พระมหาธาตุเจดีย์ศรีชัยนาท เจดีย์องค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัด กราบรูปเหมือน พระครูปทุมชัยกิจ (หลวงปู่นะ) อดีตเจ้าอาวาสและพระเกจิชื่อดัง ซึ่งชาวชัยนาทเคารพนับถือ อธิษฐานขอพร พระพุทธศากยมุนี ศรีประทานพร พระพุทธรูปปางประทานพรสีทององค์ใหญ่ ให้ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ
การเดินทาง : อ.วัดสิงห์ จาก ทล.3183 เลี้ยวเข้า ถ.รพช.ชน.2030 อยู่ใกล้ รร.วัดหนองบัว
GPS N: 15.28962 E: 100.01124

2.วัดปากคลองมะขามเฒ่า

image-2-510x347
วัดปากคลองมะขามเฒ่ากราบรูปหล่อ ลอดใต้ฐานหุ่นขี้ผึ้ง สัมผัสไม้เท้าประจำตัวของ พระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ศุข เกสโร) พระเกจิผู้มีชื่อเสียงด้านมหาพุทธาคม ขอพรให้หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง ค้าขายร่ำรวย จากนั้นชม ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ฝีพระหัตถ์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ภายในอุโบสถ ซึมซับทัศนียภาพสวยสงบบริเวณปากคลองมะขามเฒ่า ณ พระวิหารริมน้ำ วิมลคุณากร
การเดินทาง : อ.วัดสิงห์ จาก ทล.3183 เลี้ยวเข้า ทช.ชน.5023 ตั้งอยู่ถัดจากวัดสิงห์ไปไม่ไกล
GPS N: 15.26254 E: 100.05696

3.วัดทรงเสวย
image-3-510x341วัดทรงเสวยตามรอยเสด็จประพาสต้น ชมของที่ระลึกต่างๆ ซึ่งทางวัดได้รับพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค เพื่อพักเสวยพระกระยาหารและประทับแรม บริเวณท่าน้ำหน้าวัด ในปี พ.ศ. 2450 ณ ศาลาพิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 5 สักการะ พระพุทธสุวรรณมหาชัยมุนี (หลวงพ่อทอง) พระประธานในอุโบสถ ใครอยากสมหวังเรื่องการค้าขาย ต้องขอพร เทพทันใจ (มหานัทโปตะถ่องโป๊ะโป๊ะจี) บนศาลาไม้หลังใหญ่
การเดินทาง : อ.วัดสิงห์ จาก ทล.3183 เลี้ยวเข้า ทช.ชน.4053 วัดตั้งอยู่ใกล้สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน
GPS N: 15.16100 E: 100.05391

4.วัดธรรมามูลวรวิหาร
image-4-510x341วัดธรรมามูลชมใบเสมาศิลาทรายแดง สลักลวดลายกนก รอบอุโบสถอายุราวพุทธศตวรรษที่ 22-23 นมัสการ หลวงพ่อธรรมจักร พระพุทธรูปปางห้ามญาติ ประทับยืนบนฐานดอกบัว กลางพระหัตถ์ขวาปรากฏรูปธรรมจักร พุทธศิลป์ผสมผสานระหว่างศิลปะเชียงแสนตอนปลาย สุโขทัยตอนต้นและอยุธยา พิชิตบันได 565 ขั้น ไปขอพร หลวงพ่อนาค ให้ประสบความสำเร็จเรื่องการเรียนและหน้าที่การงาน ภายในวิหารหลังน้อย บนยอดเขาธรรมามูล
การเดินทาง : อ.เมือง จาก ทล.1 เลี้ยวเข้า ทช.ชน.1021 วัดตั้งอยู่เชิงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (สะพานธรรมจักร)
GPS N: 15.24871 E: 100.08375

5.วัดปฐมเทศนาอรัญวาสี (วัดเขาพลอง)
image-6-510x341วัดเขาพลองสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ องค์พระธาตุเจดีย์ กราบขอพร พระพุทธอริยธัมโม พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพักตร์อิ่มเอิบเปี่ยมเมตตา แล้วหมุนพวงมาลัยมุ่งสู่ ยอดเขาพลอง นมัสการรูปหล่อ หลวงพ่อชื้น อริยธัมโม อดีตเจ้าอาวาส ชื่นชมทัศนียภาพยามอาทิตย์อัสดงเหนือขอบฟ้าเมืองชัยนาท จากระเบียงรอบองค์พระธาตุเจดีย์จำลอง
การเดินทาง : อ.เมือง ทล.1 วัดอยู่ติดกับสวนนกชัยนาท ส่วนยอดเขาพลอง จาก ทล.1 เบี่ยงเข้า ทช.ชน.1002 เลี้ยวสู่ ทช.ชน.3052 (ทางเดียวกับสำนัก กศน. จังหวัดชัยนาท)
GPS N: 15.20681 E: 100.14711

6.วัดพระบรมธาตุวรวิหาร
image-7-510x764วัดพระบรมธาตุวรวิหารนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ เจดีย์พระบรมธาตุ เจดีย์ทรงกลมฐานจัตุรัส สถาปัตยกรรมอู่ทอง สักการะ หลวงพ่อเพชร พระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย ปูชนียวัตถุชิ้นสำคัญของชาติที่มีความโดดเด่นด้านศิลปะและเชิงช่างหล่อ เสริมสิริมงคลด้วยการประพรมน้ำพระพุทธมนต์จากอ่างน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ยล ศิลาจารึกสมัยอยุธยา บริเวณประตูทางเข้าวิหารเก้าห้อง
การเดินทาง : อ.เมือง ทล.340 จากตัวเมืองชัยนาท ข้ามสะพานชัยนาท เลี้ยวเข้า ทล.3183 วัดตั้งอยู่ใกล้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี
GPS N: 15.15982 E: 100.15259

7.โบสถ์หลวงพ่อหิน
image-8-510x341โบสถ์หลวงพ่อหินจุดธูป 21 ดอก กราบขอพรกลางแจ้ง ตั้งจิตอธิษฐานต่อ พระพุทธมหาศิลา หรือ หลวงพ่อหินใหญ่ พระพุทธปฏิมากร ปางมารวิชัย ศิลปะอู่ทอง สร้างจากหินทรายอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี ที่ชาวชัยนาทและจังหวัดใกล้เคียง เคารพเลื่อมใสในความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งประดิษฐาน ณ อุโบสถเดิมของวัดกรุณา
การเดินทาง : อ.สรรพยา ทล.311 โบสถ์ตั้งอยู่ในพื้นที่ของสนามกอล์ฟเขื่อนเจ้าพระยา ใกล้เขื่อนเจ้าพระยา
เปิด : ทุกวัน 07.30-16.00 น. โทร.0-5640-5266-7 (โครงการฯ เขื่อนเจ้าพระยา)
GPS N: 15.16151 E: 100.17931

8.วัดมหาธาตุ
image-9-510x341วัดพระธาตุกราบขอพร หลวงพ่อหลักเมือง หรือ หลวงพ่อหมอ ให้แคล้วคลาดจากภยันตราย และหายจากอาการเจ็บป่วยต่างๆ สักการะ หลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปอายุกว่า 700 ปี ประดิษฐานภายในวิหารเก้าห้อง ด้านทิศเหนือนอกระเบียงคต ปรากฏ เจดีย์ราย รูปทรงต่างๆ และ เจดีย์ทรงกลีบมะเฟือง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปะสมัยลพบุรี อีกทั้งด้านหลังอุโบสถโบราณยังพบ องค์พระมหาธาตุ ขนาดใหญ่ ที่ชำรุดเหลือเพียงฐานทรงจัตุรัสซ้อนกันหลายชั้น
การเดินทาง : อ.สรรคบุรี จาก ทล.340 ถึงแยกสรรคบุรี ให้เลี้ยวเข้า ทล.3465 จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ถ.หน้าพระลาน ไปประมาณ 250 เมตร
GPS N: 15.05023 E: 100.16167

9.วัดพระแก้ว
image-10-510x341วัดพระแก้วชมความสมบูรณ์ของ เจดีย์วัดพระแก้ว เจดีย์ศิลปะอู่ทอง อายุราว 700 ปี ซึ่งได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่างดงามที่สุดในประเทศไทย นมัสการ หลวงพ่อฉาย สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 18-19 โดยการนำศิลาทรายจำนวน 5 ชิ้น มาต่อกัน ด้านหลังองค์พระปรากฏภาพจำหลักหินทราย หรือ ทับหลัง รูปพระอิศวรทรงช้างเอราวัณอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว ลักษณะกลับหัว สันนิษฐานว่าอายุมากกว่า 1,000 ปี
การเดินทาง : อ.สรรคบุรี จาก ทล.340 เลี้ยวเข้า ทล.3454 ไปประมาณ 3.4 กม. วัดตั้งอยู่ด้านขวา ตรงข้ามชุมชนบ้านบางน้ำพระ
GPS N: 15.03818 E: 100.17748

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานลพบุรี โทร. 036-770096-7 หรือ www.tat7.com และ FB Fanpage : Tat Lopburi

ที่มาและที่มาภาพ tiewpakklang

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •