เตรียมตัวพบกับประเพณีสุดยิ่งใหญ่แห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี 2562

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

แห่เทียนอุบล – ภาพจาก : Ubonratchathani Town Thailand

 

เข้าพรรษาทำบุญที่ไหนดี ขอเชิญทุกท่าน จังหวัดอุบลราชธานีกำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ใช้ชื่องานว่า “ฮีตศรัทธา ราชธานีแห่งเทียน” ระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฏาคม 2562

ใกล้เข้าสู่ช่วงเข้าพรรษาแล้วจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศกำลังเตรียมตัวจัดงานเข้าพรรษาประจำจังหวัดตัวเอง ซึ่งไฮไลท์ในวันเข้าพรรษานั้นคือวัฒนธรรมการแห่เทียนเข้าพรรษาสุดอลังการของจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องขบวนแห่เทียนอย่างมาก โดยงานแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีจะจัดขึ้นในช่วง 16 – 17 กรกฎาคมนี้

แห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี

ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมมากมาย เช่น ขบวนแห่เทียนพรรษาสุดอลังการและการสลักลายเทียนพรรษาอย่างวิจิตรตระการตา ซึ่งประเพณีนี้มีขึ้นในช่วงวันเข้าพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา จึงถือได้ว่าเป็นงานยิ่งใหญ่ของภาคอีสาน ในงานจัดให้มีการแสดงทางวัฒนธรรม ชมริ้วขบวนแห่เทียนโบราณ ขบวนแห่เทียนพรรษา การประกวดธิดาเทียนพรรษา การประกวดต้นเทียนประเภทแกะสลักและติดพิมพ์ การประกวดภาพถ่ายความประทับใจในงาน และกิจกรรมเยือนชุมชนตามคุ้มวัดต่างๆ เป็นต้น

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่องาน “118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 12-17 กรกฏาคม 2562 ณ บริเวณรอบสนามทุ่งศรีเมือง ไกด์อุบลสรุปเป็นปฏิทินงานแห่เทียน เพื่อความสะดวกในการวางแผนเที่ยวชมงาน ดังนี้

วันที่ 1-16 กรกฎาคม 2562 ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเยือนชุมชน ชมวิถีวัฒนธรรมการตกแต่งต้นเทียน ณ คุ้มวัดต่างๆ
วันที่ 1-16 กรกฎาคม 2562 ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเยือนชุมชน ชมวิถีวัฒนธรรมการตกแต่งต้นเทียน ณ คุ้มวัดต่างๆ / ภาพจาก www.guideubon.com

 

วันที่ 11-17 กรกฎาคม 2562 ชมประติมากรรมเทียนหอมหนึ่งเดียวในโลก Miracle of Candle “มหัศจรรย์เขาไกรลาศและนางกินรี ณ ลานอะควาเรียม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

วันที่ 11-17 กรกฎาคม 2562 ชมประติมากรรมเทียนหอมหนึ่งเดียวในโลก Miracle of Candle “มหัศจรรย์เขาไกรลาศและนางกินรี ณ ลานอะควาเรียม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

เวลา 18.00 น. พิธีเปิดงานเทศกาลประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา (แนวคิด อีสาน อุบล เฉลิมราชันย์) พร้อมพิธีเปิดถนนสายเทียน สายธรรม บริเวณหน้าศาลหลักเมือง / พิธีเปิดงานอุโมงค์เทียน

วันที่ 12 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562 ชมทุ่งดอกเทียน ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี

วันที่ 12 กรกฎาคม – 12 สิงหาคม 2562 นิทรรศการ “ธรรม เทียน ศิลป์” ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วันที่ 12-17 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมถนนสายเทียน สายธรรม บริเวณหน้าศาลหลักเมือง งานอุโมงค์เทียน / ออมสิน ราชธานีแห่งความสุข บริเวณ ทุ่งศรีเมือง

วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ชมการประกวดหนูน้อยเทียนพรรษาอุบลราชธานี ณ หน้าศาลหลักเมือง

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ชมการประกวดสาวงามเทียนพรรษา ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์

วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2562 เปิดบ้านคำปุน

วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ไฮไลท์งานแห่เทียนพรรษา

เวลา 09.00 น. พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ประดิษฐาน ณ ศาลาจัตุรมุข ทุ่งศรีเมือง

เวลา 17.00 น. กิจกรรมรวมเทียนโชว์ต้นเทียนทุกต้น ณ บริเวณรอบโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

เวลา 18.00 น. พิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม

เวลา 18.30 น. พิธีเปิดงาน “ออมสิน ราชธานีแห่งความสุข ณ จังหวัดอุบลราชธานี” ณ ทุ่งศรีเมือง

 

วันที่ 16–17 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.00 น. การแสดงขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน ประกอบแสง-เสียง (แนวคิด “ฮีต-ฮอย”) / ขบวนเรือชักพระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ขบวนแห่เทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่

เวลา 08.30 – 12.00 น. ชมขบวนแห่เทียนพรรษาที่สวยงามตระการตา ประกอบด้วยเทียนพรรษา
ประเภทแกะสลัก ประเภทติดพิมพ์ และเทียนโบราณ ตามเส้นทางถนนอุปราช-ถนนชยางกูร ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถรับชมการแสดงฟ้อนรำขบวนแห่ได้ถึง 5 จุด ดังนี้

1. หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม
2. ศาลากลางหลังเก่า
3. หน้าโรงแรมบัวบูติก
4. หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ (กิโลศูนย์)
5. หน้าปั้มน้ำมัน Esso

เวลา 10.00 น. ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ณ วัดมหาวนาราม

เวลา 18.00 น. พิธีมอบรางวัลต้นเทียนที่ชนะการประกวด

วันที่ 20 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2562 งานเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน (ต้นเทียนทั้งประเภทแกะสลักและติดพิมพ์) ณ วัดพระธาตุหนองบัว

 

แห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี

แห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี

 

แห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

ที่มา สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีguideubon

 


ประวัติแห่เทียนพรรษา

มีประเพณีหนึ่งที่เนื่องด้วยวันเข้าพรรษาและจัดเป็นประเพณีที่สำคัญและสืบทอดกันเรื่อยมา ก็คือ ประเพณีหล่อเทียนพรรษา สำหรับให้พระภิกษุและพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้จุดบูชาพระประธานในโบสถ์ซึ่งเทียนพรรษาสามารถอยู่ได้ตลอด 3 เดือน และเป็นกุศลทานอย่างหนึ่งในการให้ทานด้วยแสงสว่าง ซึ่งในปัจจุบันได้พัฒนามาเป็นงานประเพณี “ประกวดเทียนพรรษา” ของแต่ละจังหวัดโดยจัดเป็นขบวนแห่ทั้งทางบกและทางน้ำ

การถวายเทียนเพื่อจุดตามประทีปเป็นพุทธบูชานั้น มาจากอานิสงส์การถวายเทียนเพื่อจุดเป็นพุทธบูชา ที่ปรากฏความในพระไตรปิฎกและในคัมภีร์อรรถกถา ว่าพระอนุรุทธะเถระ เคยถวายเทียนบูชาทำให้ได้รับอานิสงส์มากมาย รวมถึงได้เป็นผู้มีจักษุทิพย์ (ตาทิพย์) ด้วย ด้วยการพรรณาอานิสงส์ดังกล่าว อาจทำให้ชาวพุทธนิยมจุดประทีปเป็นพุทธบูชามานานแล้ว แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าการทำเทียนพรรษาในประเทศไทยถวายเริ่มมีมาแต่สมัยใด แต่ปรากฏความในตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ที่พรรณาการบำเพ็ญกุศลในช่วงเข้าพรรษาว่ามีการถวายเทียนพรรษาด้วย

ในประเทศไทย การถวายเทียนเข้าพรรษาจัดเป็นพิธีใหญ่มาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ในสมัยรัตนโกสินทร์การถวายเทียนเข้าพรรษาถือเป็นพระราชกรณียกิจสำคัญ โดยจะเรียกว่าพุ่มเทียน มีการพระราชทานถวายพุ่มเทียนรวมพึงโคมเพื่อจุดบูชาตามอารามต่าง ๆ ทั้งในพระนครและหัวเมือง ซึ่งพิธีนี้ยังคงมีมาจนปัจจุบัน

การถวายเทียนพรรษาโดยแกะสลักเป็นลวดลายต่าง ๆ นั้น มีมาแต่โบราณ เดิมเป็นประเพณีราชสำนักดังที่ปรากฏในเทียนรุ่งเทียนหลวงตามพระอารามต่าง ๆ สำหรับเทียนแกะสลักที่ปรากฏว่ามีการจัดทำประกวดกันเป็นเรื่องราวใหญ่โตในปัจจุบันนั้น พึ่งเริ่มมีเมื่อปี พ.ศ. 2483 ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายโพธิ์ ส่งศรี ได้เริ่มทำแม่พิมพ์ปูนซีเมนต์เพื่อหล่อขี้ผึ้งเป็นทำลวดลายไทยไปประดับติดพิมพ์บนเทียนพรรษา นับเป็นการจัดทำเทียนพรรษาแกะสลักของช่างราษฏร์เป็นครั้งแรก และนายสวน คูณผล ได้ทำลวดลายนูนสลับสีต่าง ๆ เข้าประกวดจนชนะเลิศ ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 จึงเริ่มมีการทำเทียนพรรษาติดพิมพ์ประกวดแบบพิสดารโดยนายประดับ ก้อนแก้ว คือทำเป็นรูปพุทธประวัติติดพิมพ์จนได้รับรางวัลชนะเลิศติดต่อกันมาหลายปี จนปี พ.ศ. 2502 นายคำหมา แสงงาม ช่างแกะสลัก ได้ทำเทียนพรรษาแบบแกะสลักมาประกวดเป็นครั้งแรกจนได้รับรางวัลชนะเลิศ จากนั้นจึงได้มีการแยกประเภทการประกวดต้นเทียนเป็นสองแบบคือ ประเภทติดพิมพ์ และประเภทแกะสลัก จนในช่วงหลังปี พ.ศ. 2511 นายอุตสาห์ และนายสมัย แสงวิจิตร ได้เริ่มมีการจัดทำเทียนพรรษาขนาดใหญ่โต ทำเป็นหุ่นและเรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งเป็นลักษณะของเทียนพรรษาขนาดใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบัน

ในอดีต การหล่อเทียนเข้าพรรษาถือเป็นพิธีสำคัญที่ชาวพุทธจะมารวมตัวกันนำขี้ผึ้งมาหลอมรวมเป็นแท่งเทียนเพื่อถวายแก่พระสงฆ์ แต่ในปัจจุบันชาวพุทธส่วนใหญ่จะนิยมการซื้อหาเทียนพรรษาจากร้านสังฆภัณฑ์ โดยบางส่วนมีการปรับเปลี่ยนไปซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างถวายแก่พระสงฆ์แทนด้วย ซึ่งนับเป็นการปรับเปลี่ยนที่ได้ประโยชน์แก่พระสงฆ์โดยตรง เพราะปัจจุบันไม่ได้มีการนำเทียนมาจุดเพื่ออ่านหนังสืออีกแล้ว พระสงฆ์คงนำเทียนไปจุดบูชาตามอุโบสถวิหารเท่านั้น

กำเนิดงานแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี ดินแดนแห่งปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา เป็นถิ่นกำเนิดของพระอารย์ทางวิปัสนา คือ พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล เป็นต้น กล่าวกันว่า เมือง อุบลราชธานีเป็นต้นรากแห่งการขยายพระพุทธศาสนาและวัดวาอาราม ให้แพร่หลายยิ่งกว่าในทุก หัวเมืองในภาคอีสาน

เดิมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี มีจัดเฉพาะตามคุ้มวัดต่างๆ เท่านั้น จนกระทั่งปี พ.ศ. 2444 เมืองอุบลราชธานีจัดงานบุญบั้งไฟ โดยทุกคุ้มจะนำบั้งไฟมารวมกันที่วัดหลวง ริมแม่น้ำมูล มีการแห่บั้งไฟไปรอบเมืองและจุดขึ้นไปบนท้องฟ้าทำให้เกิดอุบัติเหตุ บั้งไฟตกลงมา ถูกชาวบ้านตายในงาน มีการชกต่อย ตีรันฟันแทงกัน ก่อเหตุวุ่นวายไปทั้งงาน กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ผู้สำเร็จราชการเมืองอุบลฯ สมัยนั้น ให้ยกเลิกงานประเพณีบุญบั้งไฟเสีย แล้วให้มาจัดงาน ประเพณีแห่เทียนพรรษาแทน ในสมัยแรกๆ นั้นไม่มีการประกวดเทียนพรรษา แต่ชาวบ้านจะกล่าว ร่ำลือกันไปว่า เทียนคุ้มวัดนั้นงาม เทียนคุ้มวัดนี้สวย
ผู้สำเร็จราชการเมืองอุบลฯ จึงเห็นควรให้มีการประกวดเทียนพรรษาก่อน แล้วแห่รอบ เมือง ก่อนจะนำไปถวายพระที่วัด

 

ประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี 2562 ,ประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี 2562, งานแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี 2562 ,แห่เทียนอุบล 2562 ,งานแห่เทียนพรรษา 2562,ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี 2562,รายงานประเพณีแห่เทียนพรรษา,ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอะไร

 

 

สอบถามข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม พากิน พาเที่ยว

 

เนื้อหาและข้อความในบทความนี้เรียบเรียงโดย www.tlcthai.com/travel  หากพบข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถ แจ้งข้อมูล มาได้ที่ webmaster@tlcthai.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง และหากต้องการนำข้อมูลหรือภาพไปใช้ บนเวบไซต์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เว็บไซต์ www.tlcthai.com จะขอบคุณอย่างยิ่ง

  •  
  •  
  •  
  •  
  •