ชวนร่วมกิจกรรม ๙ (ก้าว)นี้เพื่อพ่อฟรี ท้องฟ้าจำลองเข้าฟรี ๙ วัน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ชวนร่วมกิจกรรม ๙ (ก้าว)นี้เพื่อพ่อฟรี ๙ วัน

ชวนร่วมกิจกรรม ๙ (ก้าว)นี้เพื่อพ่อฟรี ๙ วัน
ชวนร่วมกิจกรรม ๙ (ก้าว)นี้เพื่อพ่อฟรี ๙ วัน

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดโครงการ “๙ (ก้าว)นี้…เพื่อพ่อ” ระหว่างวันที่ 17 – 25 ต.ค.2560 จัดเต็มกิจกรรมบริการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชมท้องฟ้าจำลอง และนิทรรศการต่าง ๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตลอดช่วงเวลา 9 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

วันนี้ (15 ต.ค.) นางตติยา ใจบุญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดโครงการ “๙ (ก้าว)นี้…เพื่อพ่อ” ระหว่าง วันที่ 17 – 25 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) โดยจัดกิจกรรมให้บริการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดให้เข้าชมท้องฟ้าจำลอง และชมนิทรรศการต่าง ๆ ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และเป็นการเปิดให้บริการประชาชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตลอดช่วงเวลา 9 วัน อย่างต่อเนื่อง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมแสดงความความอาลัย และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งประชาชนจะได้รับความรู้จากกิจกรรมต่าง ๆ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

นางตติยา กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ได้ที่อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อาคารโลกใต้น้ำ และอาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมชมการแสดงท้องฟ้าจำลองในรอบประชาชน จำนวน 3 รอบต่อวัน คือรอบเวลา 11.00 น. เวลา 14.00 น. และเวลา 15.00 น. ซึ่งจะเพิ่มรอบการแสดงท้องฟ้าจำลองเป็น 6 รอบ ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ให้บริการประชาชนได้รอบละ 280 ที่นั่ง นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถเข้ารับบริการและร่วมกิจกรรมด้านสุขภาพ ณ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์ อาคาร 6 ได้แก่ การตรวจสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมปีนหน้าผาจำลองและโรยตัวข้ามสระน้ำ และรับความรู้จากกิจกรรม APPS for Healthy Life ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบัตรเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่ห้องจำหน่ายบัตร ด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 -2391 -0544

ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เปิดให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 17 - 25 ตุลาคม 2560
ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เปิดให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 17 – 25 ตุลาคม 2560
ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เปิดให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 17 - 25 ตุลาคม 2560
ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เปิดให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 17 – 25 ตุลาคม 2560
ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เปิดให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 17 - 25 ตุลาคม 2560
ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เปิดให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 17 – 25 ตุลาคม 2560
ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เปิดให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 17 - 25 ตุลาคม 2560
ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เปิดให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 17 – 25 ตุลาคม 2560
ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เปิดให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 17 - 25 ตุลาคม 2560
ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เปิดให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 17 – 25 ตุลาคม 2560
ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เปิดให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 17 - 25 ตุลาคม 2560
ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เปิดให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 17 – 25 ตุลาคม 2560
ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เปิดให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 17 - 25 ตุลาคม 2560
ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เปิดให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 17 – 25 ตุลาคม 2560
ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เปิดให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 17 - 25 ตุลาคม 2560
ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เปิดให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 17 – 25 ตุลาคม 2560

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •