หอศิลป์แห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ศาลากลางหลังเก่า)

หอศิลป์แห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(ศาลากลางหลังเก่า)

อยู่บริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังเก่า จัดตั้งขึ้นตามแผนแม่บทการอนุรักษ์พัฒนาและฟื้นฟูนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (กรมศิลปากร) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ปรับปรุงศาลากลางเก่าของจังหวัดนครศรีอยุธยา เพื่อใช้เป็นศูนย์บริการด้านการท่องเที่ยว โดยภายนอกยังคงรูปแบบเดิมไว้ ซึ่งหน้าอาคารยังเป็นรูปปั้นกษัตริย์และวีรกษัตรีย์ สำคัญสมัยอยุธยา 6 พระองค์ คือ สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระสุริโยทัย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในอาคารศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา มีการให้บริการดังนี้

ชั้นที่ 1 ด้านหน้าปีกขวา เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว ในส่วนของศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0 3532 2730-1

ชั้นที่ 1 ด้านหน้าปีกซ้าย เป็นห้องแสดงผลงานศิลปินชองหอศิลป์แห่งชาติพระนครศรีอยุธยา
ชั้นที่ 1 ห้องโถงกลาง เป็นพื้นที่โล่งสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ วาดศิลป์วันอาทิตย์ วันเด็กแห่งชาติ จัดนิทรรศการ และอื่นๆ
ชั้นที่ 2 เป็นห้องนิทรรศการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนำเสนอผ่านระบบเทคโนโลยีอันทันสมัย อาทิ เช่น Computer Touch Screen / Ghost Box โดยแบ่งเป็น 5 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เป็นการนำเสนอเรื่องราวซึ่งแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรม ส่วนที่ 2 เป็นการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนที่ 3 เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นตามความเชื่อทางศาสนาเรื่องไตรภูมิและจักรวาลวิทยา ส่วนที่ 4 เป็นการแนะนำวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนอยุธยา ส่วนที่ 5 สรุปการชมนิทรรศการด้วยการชมวิดีทัศน์ ชุดชีวิตชีวานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ฉายวิดีทัศน์

ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า) ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 125 ไร่ เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2484 ในสมัยที่หลวงบริหารชนบท (ส่าน สีหไตรย์) เป็นข้าหลวงประจำจังหวัด โดการสนับสนุนของนายปรีดี พนมยงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสมัยนั้นซึ่งเป็นชาวอยุธยา อาคารได้รับการออกแบบโดย พระสาโรจรัตนนิมมานก์ (สาโรช ร.สุขยางค์) โดยออกแบบ เป็นอาคารที่มีรูปร่างคล้ายตัว T ด้านหน้าของอาคารได้สร้างพระบรมรูปวีรกษัตริย์ วีรสตรี ในสมัยกรุงศรีอยุธยา 6 พระองค์ ได้แก่ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระสุริโยทัย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

จากการขุดค้นทางโบราณคดี พบเศษภาชนะทำด้วยดินเผาจากแหล่งเตาบ้านบางปูน ภาชนะจากแหล่งเตาประเทศจีน สมัยราชวงศ์หมิง เมล็ดพืช (จำพวกหมาก) เปลือกหอยทั้งหอยน้ำจืดและหอยทะเล ฯลฯ ซึ่งแสดงว่า ชุมชนมีการอยู่อาศัยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 20-22

และยังพบเครื่องใช้ เช่น ภาชนะทรงหม้อก้นกลม ภาชนะทรงขวด เตาเชิงกราน ถ้วยเคลือบสีเขียวจากแหล่งเตาศรีสัชนาลัย เครื่องถ้วยจีนสีน้ำเงินขาวใต้เคลือบ มีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 23-24 อีกหลายชิ้น ซึ่งแสดงว่าบริเวณนี้มีการอยู่อาศัยมาจนถึงสมัยอยุธยาตอนปลาย

ในปัจจุบัน อาคารศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า) แห่งนี้ได้รับการปรับปรุงให้เป็นศูนย์การท่องเที่ยวอยุธยาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแก่นักท่องเที่ยวโดยทั่วไป

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ
ศาลากลางหลังเก่า ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

Telephone : 035-210225, 0-9184 -0311, 035-322730-1

วันและเวลาทำการ
ส่วนบริการข้อมูลท่องเที่ยวเปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น ส่วนนิทรรศการ เปิดทุกวันเว้นวันพุธ เวลา 08.30-16.30 น. และส่วนหอศิลป์ วันพฤหัสบดี-วันอังคาร (หยุดวันพุธ) เวลา 09.00-17.00 น.

ค่าเข้าชม
ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง
โดยรถยนต์

ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านประตูน้ำพระอินทร์ แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 เลี้ยว ซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 309 เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากนั้นขับไปจนสุดถนนโรจนะ หอศิลป์จะตั้งอยู่ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนที่

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หอศิลป์แห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- 2018-03-13 4:09:27 โพสต์โดย : admin คนดู 474 คน

ท่องเที่ยว อัพเดท

  • ป้ายกำกับ

    ข้อมูลท่องเที่ยว ข้อมูลร้านอาหาร ญี่ปุ่น ทะเล ที่พัก ที่เที่ยวหน้าหนาว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวภาคกลาง ท่องเที่ยวภาคเหนือ ท่องเที่ยวอัพเดต ท่องเที่ยวไทย น้ำตก พากิน พาชิม ภัตตาคาร ร้านอร่อย ร้านอาหาร ร้านเด็ด สงกรานต์ สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย สวนอาหาร ห้องอาหาร อุทยานแห่งชาติ เชียงใหม่ เที่ยว เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวต่างประเทศ เที่ยวทะเล เที่ยวน้ำตก เที่ยวภาคเหนือ เที่ยวสงกรานต์ เที่ยวหน้าหนาว เที่ยวเกาหลี เที่ยวไทย แนะนำร้านอาหาร แนะนำร้านเด็ด แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวภาคอีสาน
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว