พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพ สวนจตุจักร แห่งที่ 1 เที่ยวสนุก ได้ความรู้ ครบทุกรส

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพ สวนจตุจักร แห่งที่ 1 เที่ยวสนุก ได้ความรู้ ครบทุกรส

กิจกรรมทุกกิจกรรมของทางพิพิธภัณฑ์เด็กฯ จัดสรรเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ความสนุกสนานของเด็กๆ และเพื่อนำไปต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่และปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

พิพิธภัณฑ์เด็กเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชนที่สนับสนุนให้คิดและเสริมสร้างจินตนาการ ภายในจะมีกิจกรรมหลายส่วน ให้ความรู้ในแต่ละด้านแตกต่างกันไป เช่น วิทยาศาสตร์แสนสนุก ครัวไทยจิ๋ว สร้างเมืองของเรา ในวันธรรมดาช่วงเช้าจะเต็มไปด้วยเด็กๆจากโรงเรียนต่างๆเข้ามาทัศนศึกษาเต็มแน่นทุกวัน

เป็นสถานที่ที่แนะนำให้พาเด็กๆ ไปได้ทุกวันที่ว่าง เพราะครบครัน ไปได้บ่อยๆ ไม่เสียค่าใช้จ่าย มีไฮไลท์ที่สนุกมากๆคือ ลานน้ำพุ ให้เด็กๆเอาชุดว่ายน้ำไปด้วย

พื้นที่อาคารในพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1

 

อาคารทอตะวัน

สร้างสรรค์นิทรรศการความรู้ที่เหมาะสมกับเด็กในช่วงอายุ 7-12 ปี ซึ่งเป็นวัยที่มีความสงสัยใคร่รู้ในสิ่งรอบตัว ต้องการที่จะเรียนรู้และแสวงหาคำตอบ เพื่อสร้างกระบวนความคิดไปสู่คำตอบที่ัรังสรรค์องค์ความรู้ใหม่ไม่สิ้นสุด ประกอบด้วย

อาคารทอตะวัน พิพิธภัณฑ์เด็ก
อาคารทอตะวัน พิพิธภัณฑ์เด็ก
อาคารทอตะวัน พิพิธภัณฑ์เด็ก
อาคารทอตะวัน พิพิธภัณฑ์เด็ก
อาคารทอตะวัน พิพิธภัณฑ์เด็ก
อาคารทอตะวัน พิพิธภัณฑ์เด็ก


โซนกิจกรรมต่างๆ ของอาคารทอตะวัน

ชั้น 1
– โซนสวนน้ำพุ และโซนปีนป่าย (เป็น outdoor อยู่ด้านนอก)
– โซนลานวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์
– โซนครัวไทยวัยจิ๋ว

ชั้นลอย
– โซนห้องศิลปะ

ชั้น 2
– โซนโลกทั้งผองพี่น้องกัน
– โซนอัศจรรย์ตัวฉันเอง
– โซนมุมมองพิศวง
– โซนสโมสรนักประดิษฐ์

ชั้น 3
– โซนละครโรงเล็ก
– โซนสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์
– โซนสร้างเมืองของเรา

 

กิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2561 แบ่งออกเป็นส่วนๆ ดังนี้

อาคารทอตะวัน ชั้น 1  ครัวไทยจิ๋ว, ลานสร้างสรรค์ , วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ , นักสืบไดโนเสาร์

อาคารทอตะวัน ชั้น 2 โลกทั้งผองพี่น้องกัน ,อัศจรรย์ตัวฉันเอง,มุมมองพิศวง,สโมสรนักประดิษฐ์

อาคารทอตะวัน ชั้น 3 ละครโรงเล็ก ,สร้างเมืองของเรา,สิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์,ห้องศิลปะ

อาคารสายรุ้ง

เปิดพื้นที่สร้างสรรค์นิทรรศการความรู้สำหรับเด็กและผู้ปกครองในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย เสริมสร้างพัฒนาการของเด็กในช่วงวัยต่างๆ ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ต้องพัฒนาสมอง ทักษะ และกล้ามเนื้อ  ประกอบด้วย

ชั้น 1 Big Backyard สวนหลังบาน จำลองสิ่งมีชีวิตนานาชนิดทั้งผีเสื้อ นก กบ ต้นไม้ ไว้ให้ เจ้าตัวเล็กได้ใช้ประสาทสัมผัสในการสำรวจ ตรวจตรา ใช้มือ เปิด ปิด ใช้นิ้วหยิบจับ ใช้ตาเพ่งมือสังเกตสิ่งที่เคลื่อนไหว ใช้หูฟังเสียงนกร้อง นำไหล ฝนตก ทั้งเบาและหนัก ใช้การเคลื่อนไหวบนพื้นผิวและรูปทรงที่หลากหลาย กระตุ้นพัฒนาการของประสาทสัมผัสเพราะเป็นประตูของการเก็บข้อมูล
ชั้น 2 Creative Library ห้องสมุดสร้างสรรค์  ,Rainbow Town เมืองสายรุ้ง

 

 ห้องสมุดสร้างสรรค์
ห้องสมุดสร้างสรรค์

 

นิทรรศการภายนอก

เปิดพื้นที่ การเรียนรู้กลางแจ้ง เพิ่มความมั่นใจ และเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายของเด็กในแต่ละช่วงวัย
ประกอบด้วย water Play สวนน้ำ
Nature Playground เครื่องเล่นปีนป่าย สร้างเสริมความมั่นใจ ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ในบรรยายกาศธรรมชาติ
Jungle Adventure ผจญภัยในป่า

water Play สวนน้ำ
water Play สวนน้ำ

 

ประวัติความเป็นมา

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร จัดตั้งขึ้นตามพระราชปรารภใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่มีพระราชประสงค์ให้เด็กไทยได้เรียนรู้อย่างเพลิดเพลินในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร ได้สนองพระราชปรารภดังกล่าว และจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร) บนพื้นที่ 7 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเปิดให้บริการเมื่อวันที 17 สิงหาคม 2544

หลังจากเปิดดำเนินการไปแล้ว 9 ปี กรุงเทพมหานครได้ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เด็ก ให้มีรูปแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัยภายใต้แนวคิด “Learning for Young Creative Mind” ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ (Method of Learning) ที่มีแรงจูงใจ (Motivation) ทีหลากหลาย สอดคล้องกับพัฒนาการและศักยภาพของเด็ก โดยคัดสรรสาระความรู้ที่เหมาะสมเพื่อบ่มเพาะจิตสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย อาคาร จำนวน 4 หลัง ได้แก่ อาคารทอตะวัน อาคารสายรุ้ง อาคารจักรวาล และอาคารยูนิลิเวอร์ และยังมีนิทรรศการภายนอก ที่เปิดพื้นที่การเรียนรู้กลางแจ้งในสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ที่เหมาะสมและปลอดภัย ช่วยพัฒนาทักษะให้เด็กๆ

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์เด็ก
เวลาเปิด-ปิด : 10.00-16.00 น.
ติดต่อสอบถาม : 02-272-4500-1

 

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
ที่อยู่ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
ถนน กำแพงเพชร 2 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1090
โทรศัพท์ 0 2272 4500 Fax 0 2272 4501

ภาพกิจกรรมภายใน พิพิธภัณฑ์เด็กฯ

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •