‘ฟ่านจิ้งซาน’ ขึ้นแท่นมรดกโลกแห่งใหม่ของจีน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

‘ฟ่านจิ้งซาน’ ขึ้นแท่นมรดกโลกแห่งใหม่ของจีน

 

ฟ่านจิ้งซาน (梵净山) หรือ ภูเขาฟ่านจิ้ง มณฑลกุ้ยโจว ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ขององค์การยูเนสโกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่ 42 เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (2 ก.ค.2561)

ฟ่านจิ้งซานเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาอู่หลิง ตั้งอยู่บนความสูง 2,572 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติตั้งแต่ปี 1978 และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของคนรักธรรมชาติ

ปัจจุบันประเทศจีนมีสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกทั้งหมด 53 แห่งด้วยกัน

'ฟ่านจิ้งซาน' ขึ้นแท่นมรดกโลกแห่งใหม่ของจีน
‘ฟ่านจิ้งซาน’ ขึ้นแท่นมรดกโลกแห่งใหม่ของจีน
'ฟ่านจิ้งซาน' ขึ้นแท่นมรดกโลกแห่งใหม่ของจีน
‘ฟ่านจิ้งซาน’ ขึ้นแท่นมรดกโลกแห่งใหม่ของจีน

เขาฟานจิ้ง (梵净山) – มณฑลกุ้ยโจว

เขาฟานจิ้ง คือยอดเขาหลักของแนวเขาอู่หลิง(武陵山脉) เป็นเขตอนุรักษ์ประเภทคนกับสิ่งมีชีวิต ของยูเนสโก. ลักษณะภูเขาดูยิ่งใหญ่น่าเกรงขาม เนินเขาชันและหุบเขาลึก กลุ่มยอดเขาตั้งตรงตระหง่าน จากบนยอดเขามีน้ำไหลลงมาไม่หยุดทั้งแนวราบและแนวตั้ง ลมพัดขึ้นมาจากหุบเหวอย่างรุนแรง. ภูมิประทเศที่แปลกประหลาดของพื้นผิวและผิวดิน ผ่านการเวลามาอย่างยาวนานก็ได้ค่อยสร้างสมและการเป็นลักษณะภูมิทัศน์ที่แปลกประหลาดและไม่เหมือนใครดั่งปัจจุบัน ที่มีเนินเขาที่ยิ่งใหญ่และสูงชันเป็นอันมาก. เขาฟานจิ้งชื่อนี้มีจุดกำเนิดมาจากพุทธศาสนา เพราะทั่วทั้งพื้นที่ของเขาฟานจิ้งจะมี วัดอารามหลวงของเหล่าแม่ชีอยู่ 4 ตำหนัก และอารามย่อยที่มีขนาดใหญ่อยู่อีก 48 แห่ง เป็นข้อพิสูจน์ชัดว่าเขาฟานจิ้งนั้นมีสถานที่ยิ่งใหญ่แห่งสถานที่ปฎิบัติธรรมและเรียนรู้พุทธศาสนามาแต่โบราณ และยังเป็น 1 ใน 5 เขาที่ยิ่งใหญ่แห่งพุทธะของประเทศจีนและเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่เดียวของพระโพธิสัตว์หมีเล่อ(弥勒菩萨). ตามประวัติศาสตร์ของศาสนาพุทธในประเทศจีนได้ถือว่าเขาฟานจิ้งนั้นเป็นสถานที่เปิดทางไปสู่เงียบสงบและสวยงามแปลกพิศดาร.

ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยว : เดือน 4~11

เขาฟานจิ้ง, มณฑลกุ้ยโจว, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 梵净山, 贵州省, อุทยานแห่งชาติฟานจิ้งซาน, หนิวเฟิงเปาเขาฟานจิ้ง เขาฟานจิ้ง, มณฑลกุ้ยโจว, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 梵净山, 贵州省, อุทยานแห่งชาติฟานจิ้งซาน, หนิวเฟิงเปาเขาฟานจิ้ง
จุดวิวทิวทัศน์ที่สวยที่สุด : เขื่อนเหลิ่งเจีย(เหลิ่งเจียป้า-冷家坝), หนิวเฟิงเปา(牛风包), ก่งท๋ง(珙桐)

สถานที่ตั้ง : มณฑลกุ้ยโจว

เขาฟานจิ้ง, มณฑลกุ้ยโจว, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 梵净山, 贵州省, อุทยานแห่งชาติฟานจิ้งซาน, หนิวเฟิงเปาเขาฟานจิ้ง

เขาฟานจิ้งคือเขาหลักของแนวเทือกเขาอู่หลิง ยอดสูงสุดที่ระดับน้ำทะเล 2494 เมตร. และยอดเขาที่สูงสุดในแนวเขานี้คือเขาเฟิ่งหวง(หงส์)ที่ 2572 เมตร. เขาฟานจิ้งลักษณะสูงใหญ่ แนวเขาสูงต่ำสลับขึ้นลงต่อเนื่อง ธารน้ำและหุบเขาพาดผ่านตลอดแนว ป่าไม้หนาแน่น. พื้นที่ของเขาฟานจิ้งมีสันเขา 9 สายพาดผ่านยื่นออกไปทั้ง 4 ทิศ มีฉายาว่า “สายน้ำน้อยทั้ง 99” รวมทั้งป่ายุคโบราณที่ยังอุดมสมบูรณ์บนพื้นที่ 400 ตารางกิโลเมตร. ฤดูใบไม้ผลิจะมีกุหลาบพันปีบานสะพรั่งเป็นดงดอกไม้. ฤดูใบไม้ร่วงจะมีใบไม้แดงเต็มพื้นที่ดุจดั่งไม่มีที่สิ้นสุด. พื้นที่บริเวณยอดเขาหลักยังมีแสงแห่งพระธรรม ทะเลหมอก ยอดเขาที่แปลกประหลาด รวมทั้งหินที่แปลกประหลาด และ ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่สวยงาม. เขาฟานจิ้งลักษณะเขาตั้งตระหง่าน รูปแบบสลับซับซ้อน เป็นพื้นที่ในแถบเขตร้อนของประเทศจีนที่ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ที่สุดในบรรดาต้นๆเลยก็ว่าได้ และ ในละติจูดเดียวกันนั้นได้ถือว่าเขาจิ้งซานนั้นเป็น “โอเอซิส” เพียงหนึ่งเดียวของละติจูดนี้เลย. และเขาฟานจิ้งยังถือเป็นพื้นที่อนุรักษ์และรักษาพันธุ์สัตว์และพืชของประเทศจีนทั้งประเภท 1,2 และ 3 อาทิเช่น ลิงขนทอง(ลิงจมูกเชิด), เสือโคร่ง เป็นต้น.

 

เขาฟานจิ้งในศตวรรษที่ 16 นั้นถือเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงขจรไกลทั่วทั้งประเทศจีนในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของพุทธศาสนา. ผ่านการซ่อมแซมมาตามยุคสมัยอย่างมากมาย โดยเฉพาะบริเวณยอดเขาหลัก วัดรู้คุณ(เฉิงเอินซื่อ-承恩寺),วัดบ้านเมือง(เจิ้นกว๋อซื่อ-镇国寺),ตำหนักซื่อเจีย(ซื่อเจียเตี้ยน-释迦殿),ตำหนักหมีเล่อ(หมีเล่อเตี้ยน-弥勒殿) เป็นต้น. ทุกๆปีในวันวิสาขบูชาก่อนลแะหลังสามวันที่เขาฟานจิ้งจะมีการจัดงาน. ความสวยงามด้านสายน้ำของเขาฟานจิ้งที่ขึ้นชื่อมีอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็น น้ำตกหวั้นเจียเยี่ยน(万家堰瀑布),ทำนบกั้นน้ำเหลิ่งเจีย, สระน้ำแรด, สองปากแม่น้ำ และ สระน้ำทั้ง 12 แห่งจูชวนค่ง(珠穿孔十二潭). หินแปลกประหลาดจะมี หินเทพเจ้าเต่า(神龟岩), จิ่วหนิวคุ่นถาง(九牛困塘), หนิวเฟิงเปา(牛风包), เป๋าเตาหลิง(薄刀岭), หินเห็ด(蘑菇石), หินหมื่นตำรา(万卷书), ยอดเขา(金顶).

ที่มา China Xinhua News

  •  
  •  
  •  
  •  
  •