งานของดีเมืองนราฯ และการแข่งขันเรือกอและเรือยาวเรือยอกองชิงถ้วยพระราชทานฯประจำปี 2561

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

งานของดีเมืองนราฯ และการแข่งขันเรือกอและเรือยาวเรือยอกองชิงถ้วยพระราชทานฯประจำปี 2561

 

การแข่งขันเรือกอและ
การแข่งขันเรือกอและ

 

สถานที่จัดงาน
บริเวณหาดนราทัศน์ อ.เมือง จ.นราธิวาส

รายละเอียด
งานของดีเมืองนรา ฯ การแข่งขันเรือกอและ เรือยาวเรือยอกอง ชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งฯ ประจำปี 2561
ณ บริเวณพลับพลาหาดนราทัศน์ อ.เมือง จ.นราธิวาส

สำหรับการจัดงานของดีเมืองนรา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 26 กันยายน 2561 โดยมีกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม ได้แก่ งานวันลองกอง กิจกรรมงานวันกระจูด กิจกรรมงานแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ กิจกรรมงานประชันเสียงนกเขาชวา และกิจกรรมงานแข่งขันเรือกอและหน้าพระที่นั่ง ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ซึ่งกำหนดปล่อยขบวนแห่และพิธีเปิดงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 มีพิธีปล่อยขบวนแห่ ณ บริเวณหน้าสนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส และพิธีเปิดงานบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

1. การจัดงานวันลองกอง
2. งานแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ
3. การจัดงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
4. งานแข่งขันเรือกอและ เรือยอกอง และเรือคชสีห์ ชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง และขบวนแห่ทางน้ำ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 0 7364 2636 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 0 7364 2647-8 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 0 7353 2025-6

 

 

ประเพณีแข่งเรือกอและ จังหวัดนราธิวาส
“สีสันเรือกอและอันคงเอกลักษณ์ จากวิถีชีวิตชาวประมงนำสู่ประเพณีท้องถิ่น เหล่าฝีพายนับสิบประจำในลำเรือ จากนั้นจึงจ้ำพายสู่หลักชัย ใครเร็วกว่าคือผู้ชนะ เสียงปรบมือโห่ร้องส่งกำลังใจจากกองเชียร์ดังรอบ ภาพบรรยากาศประเพณีแข่งเรือหน้าพระที่นั่ง และงานของดีเมืองนรา จึงเต็มไปด้วยสีสันเช่นความงามของลำเรือ”

เรือกอและ ภาษาพื้นเมืองเรียก เรือโยกอง เป็นเรือประมงหาปลาของชาวประมงภาคใต้ของไทย โดยเฉพาะ จังหวัดนราธิวาส ทั้งได้ใช้เรือนี้เป็นเรือแข่งขันมาแต่โบราณ และได้หยุดไป จนกระทั่ง พ.ศ. 2518 จังหวัดนราธิวาสจึงได้ฟื้นฟูประเพณีแข่งเรือกอและขึ้นใหม่อีกครั้ง

การแข่งเรือกอและเมื่อ พ.ศ. 2518 นั้น ประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสพร้อมใจกันจัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อีกทั้งสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในการที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินยังจังหวัดนราธิวาส เพื่อทรงประกอบพระราชกรณียกิจทั่วจังหวัดภาคใต้

ครั้งนั้น ได้จัดแข่งหน้าพระที่นั่ง ณ บริเวณปากแม่น้ำบางนรา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงแปรพระราชฐานไปประทับ ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2518

โดยกำหนดงานวันที่ 25 กันยายน ทุกปี (จัดคู่กับงานประเพณีของดีเมืองนราและแข่งเรือกอและ ระหว่างวันที่ 21-25 กันยายน)

 

 

ที่มา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •