ที่นี่ บ้านพระบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน เมืองเล็กๆ แต่ความสุขล้นๆ

ที่นี่ บ้านพระบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน เมืองเล็กๆ แต่ความสุขล้นๆ

กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนพระบาทห้วยต้ม

 

ชุมชนพระบาทห้วยต้ม

ชุมชนพระบาทห้วยต้ม

Cr.ท่องเที่ยวโดยชุมชนพระบาทห้วยต้ม

“ชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม” เป็นชุมชนเล็กๆ ที่มีความสงบเรียบง่าย ตั้งอยู่ที่ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ชาวชุมชนส่วนใหญ่เป็นชาวปกาเกอะญอ แม้ที่นี้จะเป็นเพียงชุมชนเล็กๆ แต่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยวัฒนธรรมที่เก่าแก่และหลากหลาย มีวัดวาอาราม ศาสนสถานที่สำคัญ มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่น่าสนใจ โดยเฉพาะวิถีชีวิตที่สงบและเรียบง่ายของชุมชนชาวปกาเกอะญอ

แม้จะเป็นชุมชนขนาดเล็ก ๆ หากแต่ว่าชุมชนพระบาทห้วยต้มก็เปี่ยมล้นไปด้วยความศรัทธา ชุมชนพระบาทห้วยต้มเป็นชุมชนชาวปกาเกอะญอ พวกเขามาอยู่ที่นี่ได้หลายสิบปีแล้ว ผู้เฒ่าผู้แก่ชาวปกาเกอะญอเล่าว่า ที่พวกเขาอพยพจากถิ่นฐานเดิมก็เพราะความเคารพศรัทธาที่มีต่อหลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา พระนักพัฒนาที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวล้านนาในสมัยนั้นที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นี่..

พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย ซึ่งจำลองแบบมาจากพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ออกมาได้อย่างสง่างาม สีทองโดดเด่นสะดุดตา

นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในละแวกเดียวกันกับ ชุมชนพระบาทห้วยต้ม จ.ลำพูนThailand Tourism Awards ครั้งที่ 11 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวดีเด่น แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวปกาเกอญอ จ.ลำพูน ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาร่วมกิจกรรมและรับชมวิธีการย้อมผ้าสีธรรมชาติ การทอผ้ากี่เอว การตีมีด การทำเครื่องเงินขึ้นรูปด้วยมือได้อีกด้วย

 

สถานที่สำคัญของชุมชนพระบาทห้วยต้ม
– วัดพระบาทห้วยต้ม
– พระบรมธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย

กิจกรรมที่น่าสนใจ
– สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนชาวปกาเกอะญอ หมู่บ้านศีลห้า
– รับประทานอาหารมังสวิรัติในแบบของชาวปกาเกอะญอ
– ชมการแสดงกลองสะบัดชัยจากเด็กในชุมชน
– เรียนรู้วิถีชีวิต ภูมิปัญญา อัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านกิจกรรม workshop เช่น การตีมีด การทอผ้าฝ้าย เป็นต้น
– เที่ยวชม สักการะ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน เช่น พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย วัดบ้านปาง วัดพระธาตุดวงเดียว เป็นต้น
– อาสาทำดีผ่านกิจกรรม CSR เช่น ปลูกต้นไม้ พัฒนาโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ และพัฒนาอาชีพให้ชุมชน

 

1 ในโฮมเสตย์ที่บ้านห้วยตุ้ม

1 ในโฮมเสตย์ที่บ้านห้วยตุ้ม

1 ในโฮมเสตย์ที่บ้านห้วยตุ้ม

1 ในโฮมเสตย์ที่บ้านห้วยตุ้ม

 

ตัวอย่างโปรแกรม 2 วัน 1 คืน ที่ชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม

วันแรก

05:30 น. พบกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 2 Row 9 เตรียมตัว Check in เพื่อเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยสายการบิน Thai Air Asia
06:40 น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
07:45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานานาชาติเชียงใหม่ รับกระเป๋าสัมภาระส่วนตัว และเดินทางไปรับประทานอาหารเช้า
8:40 น. รับประทานอาหารเช้า เฮือนเพ็ญ (2) ร้านอาหารพื้นเมืองชื่อดังของเชียงใหม่
9:40 น. ออกเดินทางต่อมุ่งหน้าไปยังชุมชนพระบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน
12:00 น. เดินทางถึงชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม พบกับกิจกรรมต้อนรับกลองสะบัดชัยและ ฟ้อนรำดาบและทำความรู้จักชุมชน ประวัติครูบาวงศ์ฯ ครูบาฯ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้มตลอดจนคนในภาคเหนือ รวมถึงเรื่องราวศรัทธาของคนในชุมชนที่มีต่อพระพุทธศาสนา
12:30 – 13:30 น. รับประทานอาหารเที่ยงแบบมังสวิรัติมื้อพิเศษ ตามรูปแบบของชาวปกาเกอะญอบ้านห้วยต้ม
14:00 น. กิจกรรม Team Building : แข่งขันตีมีด
การตีมีดเป็นอาชีพหลักอย่างหนึ่งของชาวปกาเกอะญอบ้านห้วยต้ม ชาวบ้านที่นี่เชี่ยวชาญการทำมีดทำครัว มีดสำหรับทำการเกษตร ขวาน ฯลฯ เรียนรู้ทักษะนี้ได้จากคุณพะตู่ ตันติบุญชูชัย มือตีมีดอันดับหนึ่งของบ้านห้วยต้ม จากนั้นช่วยกันตีมีดให้ใกล้เคียงต้นแบบมากที่สุดภายในระยะเวลาที่กำหนด
14:45 น. กิจกรรม Team Building : Huay Tom Design
ผ้าฝ้ายทอมือของชาวปกาเกอะญอนั้นเป็นผ้าทอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีการถักทอเส้นสีโดยเลียนแบบธรรมชาติ ซึ่งทำให้ผู้คนที่สวมใส่และผู้พบเห็นรู้สึกได้ถึงสีสันของฤดูกาลต่างๆ ที่ถูกบันทึกไว้ในผ้าแต่ละผืน เราจะนำผ้าปกาเกอะญออันสวยงามเหล่านี้มาสร้างสรรค์ออกแบบต่อยอดเป็น Product ใหม่ๆ ให้กับชุมชนบ้านห้วยต้ม
กิจกรรม Team Building : คิดแผนการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
มาร่วมกันระดมความคิด สร้างสรรค์ไอเดียคิดแผนการตลาด แผนการขายให้ ผลิตภัณฑ์ในชุมชน ด้วยการออกแบบ Packaging พร้อมทั้งทํา Branding และ Story / กลยุทธ์การขายและการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชน
15:30 น. กิจกรรม Team Building : ฐานเครื่องเงิน
หัตถกรรมเครื่องเงินของชุมชนพระบาทห้วยต้มมีลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ คือมีการเลียนแบบธรรมชาติแต่ขณะเดียวกันก็ไม่เหมือนธรรมชาติ มีการลงดำเครื่องเงิน และเป็นเงินบริสุทธิ์ 99 เปอร์เซ็นต์ คุณต้องแบ่งทีมเรียนรู้ความงดงามของเครื่องเงินเหล่านี้ และลองร่วมสนุกด้วยการทายมูลค่าเครื่องเงินแต่ละชิ้นของชุมชน
16:00 – 16:20 น. เดินทางกลับโรงแรมที่พัก เข้า Check in พักผ่อน ทำธุระส่วนตัว
17:30 น. ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ ที่พัก บ้านไพลิน รีสอร์ท
19:30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง

05:30 น. ออกเดินทางจากโรงแรมที่พัก เพื่อมาทำกิจกรรมใส่บาตรเช้า และสัมผัสวิถีชีวิตชาวปกาเกอะญอบ้านพระบาทห้วยต้ม ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม โดยทุกคนต้องแต่งกายด้วยชุดปกาเกอะญอสีสันสดใสที่ทางชุมชนเตรียมเอาไว้ให้
06:00 น. ตักบาตรเสริมบุญ (ตัวแทนตักบาตร 20 คน)
ก่อนพิธีการตักบาตรจะเริ่ม พากันเข้าไปไหว้สังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของครูบาวงศ์ฯ พระนักปราชญ์นักพัฒนาชื่อดังในภาคเหนือ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสามครูบาที่มีลูกศิษย์กราบไหว้เคารพนับถือมากที่สุด สำหรับครูบาวงศ์ฯนั้นเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านและเป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวปกาเกอะญอ เป็นผู้สอนธรรมให้ชาวบ้านเลิกฆ่าสัตว์และไม่กินเนื้อสัตว์ทุกชนิด
7:00 น. เดินทางกลับโรงแรมที่พัก เพื่อรับประทานอาหารเช้า
7:30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก และแยกย้ายทำธุระส่วนตัว
9:00 น. ออกเดินทางไปยังชุมชนพระบาทห้วยต้ม
9:30 น. ปั่นจักรยานดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนพระบาทห้วยต้มและวิวสองข้างทางในชุมชน มุ่งหน้าศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่อลังการ เห็นเด่นเป็นสง่าแต่ไกล อย่างพระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัยพบกับความอลังการของงานเสาปูนปั้นโคที่เรียงกันเป็นแนวยาวอย่างสวยงามไปยังพระมหาธาตุฯ
ศรัทธาธรรม ร่วมกันไหว้สักการะพระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย ที่จำลองมาจากเจดีย์ชเวดากองในประเทศพม่า สร้างด้วยศิลาแลงทั้งหมด ถือว่าเป็นพระมหาธาตุเจดีย์ศิลาแลงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นเจดีย์ที่ปิดด้วยทองคำแท้ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ
10:00 น. กิจกรรม CSR อาสาทำดี
• กิจกรรมบริจาคจักรยาน
• กิจกรรรมมอบอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยวงศาอุปถัมภ์
หมายเหตุ: สามารถเลือกทำกิจกรรมได้ตามความสนใจขององค์กร
10:40 น. ได้เวลาบอกลาและขอบคุณพ่อแม่ พี่น้องในชุมชน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนกลับไปฝากคนที่บ้าน
11:00 น. กลับที่พัก ทำธุระส่วนตัว
12:20 น. Check Out ออกจากที่พัก และเดินทางไปรับประทานอาหาร
12:30 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านครัวริมธาร ร้านชื่อดังของอำเภอลี้
13:30 น. ออกเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่
16:00 น. แวะซื้อของฝากตลาดวโรรส
16:30 น. เดินทางไปรับประทานอาหารเย็น ที่ร้านคุ้มเวียงยอง
17:00 น. รับประทานอาหารเย็น ที่ร้านคุ้มเวียงยอง จ.เชียงใหม่
18:10 น. เดินทางไปท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
18:40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ Check in เตรียมเดินทางกลับกรุงเทพฯ ด้วยสายการบิน Thai Air Asia
19:50 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ
21:10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

 

การเดินทาง

ชุมชนพระบาทห้วยต้มอยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 173 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 3 ชั่วโมง เส้นทางจากจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-อำเภอป่าซาง-อำเภอลี้-ศูนย์ฯพระบาทห้วยต้มสภาพถนนเป็นลาดยางวิธีการเดินทางมี 2 วิธี คือ ทางบกและทางน้ำ

เส้นทางการเดินทางมี 5 เส้นทาง คือ
1. เชียงใหม่-ลำพูน-ลี้-ศูนย์ฯพระบาทห้วยต้ม
2. เชียงใหม่-สันป่าตอง-บ้านโฮ่ง-ลี้-ศูนย์ฯพระบาทห้วยต้ม
3. เชียงใหม่-ลำน้ำปิง-เขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก-ผ่านแก่งก้ออุทยานแห่งชาติแม่ปิง-ศูนย์ฯพระบาทห้วยต้ม
4. ฮอด-ดอยเต่า-ลี้-ศูนย์ฯพระบาทห้วยต้ม
5. ลำปาง-เกาะคา-เสริมงามลี้-ศูนย์ฯพระบาทห้วยต้ม

ชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม ที่ตั้งชุมชน : ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวได้ที่
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม 0 5351 8059,0 5354 6337 หรือ ศูนย์ประสานงานท่องเที่ยวโครงการหลวง 0 5381 0765-8 ต่อ 104 ,108

Facebook : ท่องเที่ยวโดยชุมชนพระบาทห้วยต้ม

ชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม

วัดพระบาทห้วยต้ม

 

ชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม

ชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม

 

ชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม

ชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม

 

ชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม

ชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม

 

Workshop ย้อมสีจากธรรมชาติ

กลุ่มเด็กๆ ที่มา Workshop ย้อมสีธรรมชาติ

กลุ่มเด็กๆ ที่มา Workshop ย้อมสีธรรมชาติ

 

ที่ตั้งชุมชน : ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก ท่องเที่ยวโดยชุมชนพระบาทห้วยต้ม , ท่องเที่ยวโดยชุมชนพระบาทห้วยต้ม , www.villagetotheworld.com
  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
จังหวัดลำพูน
- 2018-09-20 2:28:36 โพสต์โดย : admin คนดู 211 คน

ท่องเที่ยว อัพเดท

  • ป้ายกำกับ

    ข้อมูลท่องเที่ยว ข้อมูลร้านอาหาร จีน ญี่ปุ่น ทะเล ที่พัก ที่เที่ยวหน้าหนาว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวภาคกลาง ท่องเที่ยวภาคเหนือ ท่องเที่ยวอัพเดต ท่องเที่ยวไทย นักท่องเที่ยว พากิน พาชิม ภัตตาคาร ร้านอร่อย ร้านอาหาร ร้านเด็ด สงกรานต์ สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย สวนอาหาร ห้องอาหาร อุทยานแห่งชาติ เชียงใหม่ เที่ยว เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวต่างประเทศ เที่ยวทะเล เที่ยวน้ำตก เที่ยวภาคเหนือ เที่ยวสงกรานต์ เที่ยวหน้าหนาว เที่ยวเกาหลี เที่ยวไทย แนะนำร้านอาหาร แนะนำร้านเด็ด แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวภาคกลาง
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว