ที่นี่ บ้านพระบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน เมืองเล็กๆ แต่ความสุขล้นๆ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ที่นี่ บ้านพระบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน เมืองเล็กๆ แต่ความสุขล้นๆ

กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนพระบาทห้วยต้ม

 

ชุมชนพระบาทห้วยต้ม
ชุมชนพระบาทห้วยต้ม
Cr.ท่องเที่ยวโดยชุมชนพระบาทห้วยต้ม

“ชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม” เป็นชุมชนเล็กๆ ที่มีความสงบเรียบง่าย ตั้งอยู่ที่ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ชาวชุมชนส่วนใหญ่เป็นชาวปกาเกอะญอ แม้ที่นี้จะเป็นเพียงชุมชนเล็กๆ แต่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยวัฒนธรรมที่เก่าแก่และหลากหลาย มีวัดวาอาราม ศาสนสถานที่สำคัญ มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่น่าสนใจ โดยเฉพาะวิถีชีวิตที่สงบและเรียบง่ายของชุมชนชาวปกาเกอะญอ

แม้จะเป็นชุมชนขนาดเล็ก ๆ หากแต่ว่าชุมชนพระบาทห้วยต้มก็เปี่ยมล้นไปด้วยความศรัทธา ชุมชนพระบาทห้วยต้มเป็นชุมชนชาวปกาเกอะญอ พวกเขามาอยู่ที่นี่ได้หลายสิบปีแล้ว ผู้เฒ่าผู้แก่ชาวปกาเกอะญอเล่าว่า ที่พวกเขาอพยพจากถิ่นฐานเดิมก็เพราะความเคารพศรัทธาที่มีต่อหลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา พระนักพัฒนาที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวล้านนาในสมัยนั้นที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นี่..

พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย ซึ่งจำลองแบบมาจากพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ออกมาได้อย่างสง่างาม สีทองโดดเด่นสะดุดตา

นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในละแวกเดียวกันกับ ชุมชนพระบาทห้วยต้ม จ.ลำพูนThailand Tourism Awards ครั้งที่ 11 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวดีเด่น แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวปกาเกอญอ จ.ลำพูน ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาร่วมกิจกรรมและรับชมวิธีการย้อมผ้าสีธรรมชาติ การทอผ้ากี่เอว การตีมีด การทำเครื่องเงินขึ้นรูปด้วยมือได้อีกด้วย

 

สถานที่สำคัญของชุมชนพระบาทห้วยต้ม
– วัดพระบาทห้วยต้ม
– พระบรมธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย

กิจกรรมที่น่าสนใจ
– สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนชาวปกาเกอะญอ หมู่บ้านศีลห้า
– รับประทานอาหารมังสวิรัติในแบบของชาวปกาเกอะญอ
– ชมการแสดงกลองสะบัดชัยจากเด็กในชุมชน
– เรียนรู้วิถีชีวิต ภูมิปัญญา อัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านกิจกรรม workshop เช่น การตีมีด การทอผ้าฝ้าย เป็นต้น
– เที่ยวชม สักการะ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน เช่น พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย วัดบ้านปาง วัดพระธาตุดวงเดียว เป็นต้น
– อาสาทำดีผ่านกิจกรรม CSR เช่น ปลูกต้นไม้ พัฒนาโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ และพัฒนาอาชีพให้ชุมชน

 

1 ในโฮมเสตย์ที่บ้านห้วยตุ้ม
1 ในโฮมเสตย์ที่บ้านห้วยตุ้ม
1 ในโฮมเสตย์ที่บ้านห้วยตุ้ม
1 ในโฮมเสตย์ที่บ้านห้วยตุ้ม

 

ตัวอย่างโปรแกรม 2 วัน 1 คืน ที่ชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม

วันแรก

05:30 น. พบกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 2 Row 9 เตรียมตัว Check in เพื่อเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยสายการบิน Thai Air Asia
06:40 น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
07:45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานานาชาติเชียงใหม่ รับกระเป๋าสัมภาระส่วนตัว และเดินทางไปรับประทานอาหารเช้า
8:40 น. รับประทานอาหารเช้า เฮือนเพ็ญ (2) ร้านอาหารพื้นเมืองชื่อดังของเชียงใหม่
9:40 น. ออกเดินทางต่อมุ่งหน้าไปยังชุมชนพระบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน
12:00 น. เดินทางถึงชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม พบกับกิจกรรมต้อนรับกลองสะบัดชัยและ ฟ้อนรำดาบและทำความรู้จักชุมชน ประวัติครูบาวงศ์ฯ ครูบาฯ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้มตลอดจนคนในภาคเหนือ รวมถึงเรื่องราวศรัทธาของคนในชุมชนที่มีต่อพระพุทธศาสนา
12:30 – 13:30 น. รับประทานอาหารเที่ยงแบบมังสวิรัติมื้อพิเศษ ตามรูปแบบของชาวปกาเกอะญอบ้านห้วยต้ม
14:00 น. กิจกรรม Team Building : แข่งขันตีมีด
การตีมีดเป็นอาชีพหลักอย่างหนึ่งของชาวปกาเกอะญอบ้านห้วยต้ม ชาวบ้านที่นี่เชี่ยวชาญการทำมีดทำครัว มีดสำหรับทำการเกษตร ขวาน ฯลฯ เรียนรู้ทักษะนี้ได้จากคุณพะตู่ ตันติบุญชูชัย มือตีมีดอันดับหนึ่งของบ้านห้วยต้ม จากนั้นช่วยกันตีมีดให้ใกล้เคียงต้นแบบมากที่สุดภายในระยะเวลาที่กำหนด
14:45 น. กิจกรรม Team Building : Huay Tom Design
ผ้าฝ้ายทอมือของชาวปกาเกอะญอนั้นเป็นผ้าทอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีการถักทอเส้นสีโดยเลียนแบบธรรมชาติ ซึ่งทำให้ผู้คนที่สวมใส่และผู้พบเห็นรู้สึกได้ถึงสีสันของฤดูกาลต่างๆ ที่ถูกบันทึกไว้ในผ้าแต่ละผืน เราจะนำผ้าปกาเกอะญออันสวยงามเหล่านี้มาสร้างสรรค์ออกแบบต่อยอดเป็น Product ใหม่ๆ ให้กับชุมชนบ้านห้วยต้ม
กิจกรรม Team Building : คิดแผนการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
มาร่วมกันระดมความคิด สร้างสรรค์ไอเดียคิดแผนการตลาด แผนการขายให้ ผลิตภัณฑ์ในชุมชน ด้วยการออกแบบ Packaging พร้อมทั้งทํา Branding และ Story / กลยุทธ์การขายและการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชน
15:30 น. กิจกรรม Team Building : ฐานเครื่องเงิน
หัตถกรรมเครื่องเงินของชุมชนพระบาทห้วยต้มมีลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ คือมีการเลียนแบบธรรมชาติแต่ขณะเดียวกันก็ไม่เหมือนธรรมชาติ มีการลงดำเครื่องเงิน และเป็นเงินบริสุทธิ์ 99 เปอร์เซ็นต์ คุณต้องแบ่งทีมเรียนรู้ความงดงามของเครื่องเงินเหล่านี้ และลองร่วมสนุกด้วยการทายมูลค่าเครื่องเงินแต่ละชิ้นของชุมชน
16:00 – 16:20 น. เดินทางกลับโรงแรมที่พัก เข้า Check in พักผ่อน ทำธุระส่วนตัว
17:30 น. ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ ที่พัก บ้านไพลิน รีสอร์ท
19:30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง

05:30 น. ออกเดินทางจากโรงแรมที่พัก เพื่อมาทำกิจกรรมใส่บาตรเช้า และสัมผัสวิถีชีวิตชาวปกาเกอะญอบ้านพระบาทห้วยต้ม ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม โดยทุกคนต้องแต่งกายด้วยชุดปกาเกอะญอสีสันสดใสที่ทางชุมชนเตรียมเอาไว้ให้
06:00 น. ตักบาตรเสริมบุญ (ตัวแทนตักบาตร 20 คน)
ก่อนพิธีการตักบาตรจะเริ่ม พากันเข้าไปไหว้สังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของครูบาวงศ์ฯ พระนักปราชญ์นักพัฒนาชื่อดังในภาคเหนือ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสามครูบาที่มีลูกศิษย์กราบไหว้เคารพนับถือมากที่สุด สำหรับครูบาวงศ์ฯนั้นเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านและเป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวปกาเกอะญอ เป็นผู้สอนธรรมให้ชาวบ้านเลิกฆ่าสัตว์และไม่กินเนื้อสัตว์ทุกชนิด
7:00 น. เดินทางกลับโรงแรมที่พัก เพื่อรับประทานอาหารเช้า
7:30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก และแยกย้ายทำธุระส่วนตัว
9:00 น. ออกเดินทางไปยังชุมชนพระบาทห้วยต้ม
9:30 น. ปั่นจักรยานดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนพระบาทห้วยต้มและวิวสองข้างทางในชุมชน มุ่งหน้าศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่อลังการ เห็นเด่นเป็นสง่าแต่ไกล อย่างพระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัยพบกับความอลังการของงานเสาปูนปั้นโคที่เรียงกันเป็นแนวยาวอย่างสวยงามไปยังพระมหาธาตุฯ
ศรัทธาธรรม ร่วมกันไหว้สักการะพระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย ที่จำลองมาจากเจดีย์ชเวดากองในประเทศพม่า สร้างด้วยศิลาแลงทั้งหมด ถือว่าเป็นพระมหาธาตุเจดีย์ศิลาแลงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นเจดีย์ที่ปิดด้วยทองคำแท้ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ
10:00 น. กิจกรรม CSR อาสาทำดี
• กิจกรรมบริจาคจักรยาน
• กิจกรรรมมอบอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยวงศาอุปถัมภ์
หมายเหตุ: สามารถเลือกทำกิจกรรมได้ตามความสนใจขององค์กร
10:40 น. ได้เวลาบอกลาและขอบคุณพ่อแม่ พี่น้องในชุมชน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนกลับไปฝากคนที่บ้าน
11:00 น. กลับที่พัก ทำธุระส่วนตัว
12:20 น. Check Out ออกจากที่พัก และเดินทางไปรับประทานอาหาร
12:30 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านครัวริมธาร ร้านชื่อดังของอำเภอลี้
13:30 น. ออกเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่
16:00 น. แวะซื้อของฝากตลาดวโรรส
16:30 น. เดินทางไปรับประทานอาหารเย็น ที่ร้านคุ้มเวียงยอง
17:00 น. รับประทานอาหารเย็น ที่ร้านคุ้มเวียงยอง จ.เชียงใหม่
18:10 น. เดินทางไปท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
18:40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ Check in เตรียมเดินทางกลับกรุงเทพฯ ด้วยสายการบิน Thai Air Asia
19:50 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ
21:10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

 

การเดินทาง

ชุมชนพระบาทห้วยต้มอยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 173 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 3 ชั่วโมง เส้นทางจากจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-อำเภอป่าซาง-อำเภอลี้-ศูนย์ฯพระบาทห้วยต้มสภาพถนนเป็นลาดยางวิธีการเดินทางมี 2 วิธี คือ ทางบกและทางน้ำ

เส้นทางการเดินทางมี 5 เส้นทาง คือ
1. เชียงใหม่-ลำพูน-ลี้-ศูนย์ฯพระบาทห้วยต้ม
2. เชียงใหม่-สันป่าตอง-บ้านโฮ่ง-ลี้-ศูนย์ฯพระบาทห้วยต้ม
3. เชียงใหม่-ลำน้ำปิง-เขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก-ผ่านแก่งก้ออุทยานแห่งชาติแม่ปิง-ศูนย์ฯพระบาทห้วยต้ม
4. ฮอด-ดอยเต่า-ลี้-ศูนย์ฯพระบาทห้วยต้ม
5. ลำปาง-เกาะคา-เสริมงามลี้-ศูนย์ฯพระบาทห้วยต้ม

ชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม ที่ตั้งชุมชน : ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวได้ที่
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม 0 5351 8059,0 5354 6337 หรือ ศูนย์ประสานงานท่องเที่ยวโครงการหลวง 0 5381 0765-8 ต่อ 104 ,108

Facebook : ท่องเที่ยวโดยชุมชนพระบาทห้วยต้ม

ชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม
วัดพระบาทห้วยต้ม

 

ชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม
ชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม

 

ชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม
ชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม

 

ชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม
ชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม

 

Workshop ย้อมสีจากธรรมชาติ

กลุ่มเด็กๆ ที่มา Workshop ย้อมสีธรรมชาติ
กลุ่มเด็กๆ ที่มา Workshop ย้อมสีธรรมชาติ

 

ที่ตั้งชุมชน : ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก ท่องเที่ยวโดยชุมชนพระบาทห้วยต้ม , ท่องเที่ยวโดยชุมชนพระบาทห้วยต้ม , www.villagetotheworld.com

  •  
  •  
  •  
  •  
  •