สุดดีใจ แตกต้นอ่อนใหม่ หลังโดนตัดที่วัดธรรมมิกการามวรวิหาร ประจวบคีรีขันธ์

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

สุดดีใจ แตกต้นอ่อนใหม่ หลังโดนตัดที่วัดธรรมมิกการามวรวิหาร ประจวบคีรีขันธ์

 

 

ต้นอ่อน “ต้นศรีมหาโพธิ์” #ต้นไม้ของพ่อ ก่อกำเนิดแตกต้นอ่อนใหม่ ขึ้นมาแล้ว รอดีเอ็นเอจากห้องแล็บยัน ว่ามาจากต้นที่ถูกโค่นไปหรือไม่ ล่าสุด ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Nopadol Prompasit ได้โพสต์ข้อความว่า พบต้นโพธิ์อ่อนขึ้นใกล้กับต้นพระศรีมหาโพธิ์ แต่หัวหน้าสถานีนววัฒนวิจัยประจวบบอกว่า ต้องรอผลดีเอ็นเอ จากทางห้องแล็บก่อนว่า มาจากต้นที่ถูกโค่นไปหรือไม่ ซึ่งผลกำลังออกมาเร็วๆ นี้

 

เป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ต้นไม้ของพ่อ ก่อกำเนิดแตกต้นอ่อนขึ้นใหม่แล้วในตำแหน่งเดิมที่ถูกเจ้าอาวาสโค่นทิ้งไป แถมยังมีต้นอ่อนเกิดจากรากในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม จากการดูด้วยตาเปล่าหัวหน้าสถานีฯ บอกว่า ลักษณะใบของต้นอ่อน คือพันธุ์ของต้นศรีมหาโพธิ์จริง, ต้นอ่อนต้นนี้เกิดมาจากเมล็ด ไม่ใช่เกิดมาจากราก และต้นอ่อนประมาณ 1 ซม. ที่ขึ้นจากจุดเดิม ต้องรอให้ต้นโตกว่านี้ แล้วจะส่งไปพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ว่าใช่ต้นศรีมหาโพธิ์หรือไม่

 

ต้นพระศรีมหาโพธิ์

ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นต้นโพที่พระโคตมพุทธเจ้าเคยประทับและตรัสรู้ ดังปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาว่าต้นโพธิ์เปรียบได้กับพุทธอุเทสิกเจดีย์อย่างหนึ่ง ทำให้พันธ์ุต้นโพกลายเป็นพันธ์ไม้ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธเสมอมานับแต่สมัยพุทธกาล ต้นโพธิ์ในพระพุทธประวัติสองต้นคือ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ และต้นอานันทโพธิ์ ณ วัดเชตวันมหาวิหาร ซึ่งอานันทโพธิ์ยังคงยืนต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยคำว่า “ต้นพระศรีมหาโพธิ์” นั้น อาจหมายถึงต้นที่อยู่ที่พุทธคยา ต้นโพธิ์ที่สืบมาจากหน่อโพธิ์ตรัสรู้ที่พุทธคยา หรือต้นโพธิ์ที่เป็นอุเทสิกเจดีย์อื่น ๆ ก็ได้ เช่น ต้นโพตามวัดต่าง ๆ

ในปัจจุบันต้นพระศรีโพธิ์สำคัญที่ยังคงยืนต้นอยู่ในปัจจุบันมี 3 ต้นด้วยกัน คือ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ตรัสรู้ที่พุทธคยา, ต้นพระชัยศรีมหาโพธิ์เมืองอนุราธปุระ, และต้นอานันทโพธิ์วัดพระเชตวันมหาวิหาร แต่ต้นโพธิ์พระเจ้าอโศกแห่งเมืองอนุราธปุระ ที่นำหน่อพันธ์มาจากพุทธคยา ได้รับการเคารพนับถือและปฏิบัติบูชาด้วยความเคารพอย่างสูงมาตลอดตั้งแต่สองพันปีโดยไม่ขาดช่วง มีการทำกำแพงทองคำและมีชาวพุทธผู้ศรัทธามาทำการสักการะตลอดเวลา ซึ่งต่างจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยาที่ถูกทำลายและล้มลงตามธรรมชาติหลายครั้ง และต้นอานันทโพธิ์ที่วัดเชตวันที่ขาดช่วงการดูแลจากชาวพุทธหลังจากพระพุทธศาสนาเสื่อมไปจากอินเดีย[1]

แม้ในประเทศไทย จะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับต้นพระศรีมหาโพธิ์เท่ากับชาวพุทธในศรีลังกา แต่ปรากฏตามความเชื่อในประเทศไทยว่า ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่พุทธคยา เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำปีเกิดสำหรับผู้ที่เกิดปีมะเส็ง สำหรับชาวล้านนายังมีความเชื่ออีกว่า ต้นโพธิ์เป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ช่วยขจัดความทุกข์ได้ จึงมีประเพณีถวายไม้ค้ำโพธิ์ และเครื่องประกอบพิธีกรรม ใต้ต้นโพธิ์ โดยผูกคติกับความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งไม่ใช่ความหมายเดิมของการบูชาต้นพระศรีมหาโพธิ์ตามคัมภีร์ในพระพุทธศาสนา

อย่างไรก็ตามต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่สืบหน่อมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ตรัสรู้ในประเทศไทยยังคงมีอยู่หลายต้น เช่น ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่วัดต้นศรีมหาโพธิ์ (ที่เชื่อว่านำเข้ามาปลูกสมัยทวาราวดี), วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร, วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร (ปลูกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) เป็นต้น

แม้การทำลายต้นโพธิ์ตามคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาจะระบุว่าเป็นการทำบาปและหลบหลู่พระรัตนตรัย แต่ในมหาสมณวินิจฉัย ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส[2] กล่าวว่าเฉพาะต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เป็นอุทเทสิกเจดีย์เท่านั้น ต้นโพที่งอกทั่วไปและไม่ได้เป็นอุเทสิกาเจดีย์ คือไม่มีผู้เคารพบูชาในฐานะตัวแทนของพระพุทธเจ้า (เช่นเดียวกับพระพุทธรูป)

 

 

แผนที่ วัดธรรมมิกการามวรวิหาร (วัดเขาช่องกระจก) 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •