ดอกบัวตองบานเต็มทุ่งหัวแม่คำแล้ว ปีนี้งดงามกว่าทุกปี

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ดอกบัวตองบานเต็มหัวแม่คำ วิวสวยงามกว่าทุกปี

ทุ่งดอกบัวตอง วนอุทยานดอยหัวแม่คำ

 

จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงในฤดูหนาวนี้ได้ทำให้ดอกบัวตองซึ่งเป็นไม้ดอกล้มลุกได้เบ่งบานจนเต็มขุนเขาดอยหัวแม่คำ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยทุ่งบัวตองดังกล่าวอยู่ปะปนไปกับบ้านเรือนของชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าที่มีบ้านเรือน วิถีชีวิตและประเพณีวัฒนธรรมที่ยังคงอนุรักษ์เอาไว้เดิม

 

ในปีนี้มีกำหนดจัดงาน “วัฒนธรรมชาวดอย ดอกบัวตองบานที่บ้านหัวแม่คำ ครั้งที่ 28” ณ ทุ่งดอกบัวตองของหมู่บ้านหัวแม่คำดังกล่าว ระหว่างวันที่ 16-17ต.แม่สลองใน มีพร้อมแล้วในการจัดงานดังกล่าวทำให้นักท่องเที่ยวสามารถไปเยือนบ้านหัวแม่คำได้ในฤดูหนาวนี้ เพราะได้มีการปรับภูมิทัศน์เพื่อรองรับซึ่งนักท่องเที่ยวที่เคยไปแล้วและกลับไปอีกครั้งจะพบว่าไม่เหมือนเดิมอีกแน่นอน เพราะได้จัดให้มีมีสะพานชมวิวที่สามารถใช้เดินชมชมวิวทิวทัศน์ของกลางทุ่งดอกบัวตองจากมุมกว้างได้อย่างงดงาม

 

สำหรับภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น เที่ยวชมทุ่งดอกบัวตอง น้ำตกดอยหัวแม่คำ วนอุทยานดอยหัวแม่คำ ชมการแสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรมชนเผ่า และการแข่งขันกีฬาชนเผ่า กำหนดเปิดงานในวันศุกร์ที่ 16 พ.ย.ตั้งแต่เวลา 13.30น.เป็นต้นไป

 

ทุ่งดอกบัวตอง วนอุทยานดอยหัวแม่คำ
ทุ่งดอกบัวตอง วนอุทยานดอยหัวแม่คำ

 

พิธีเปิดจะมีการแสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรมชนเผ่า การแสดงเชิดสิงโตของโรงเรียนจีนต้าถง ชนเผ่าไทยใหญ่ของบ้านหินแตก ชนเผ่าอาข่าของมูลนิธิพัฒนาอาข่า ชนเผ่าไทยลื้อของบ้านห้วยน้ำขุ่น ชนเผ่าม้ง การเต้นประกอบเพลง โยนลูกช่วงของบ้านม้งเก้าหลัง ชนเผ่าอาข่าการละเล่นพื้นกระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ของบ้านหัวยส้าน แสดงวัฒนธรรมจีน บ้านห้วยผึ้ง ชนเผ่าเย้าเต้นประกอบเพลงของบ้านผาเดื่อ ชนเผ่าลาหู่ เต้นจะคึลาหู่ของบ้านหินคำ ชนเผ่าลีซูของบ้านหัวแม่คำ การแสดงกลองสะบัดชัยจากโรงเรียนสามัคคีพัฒนา การแสดงวัฒนธรรมจีนรำจีนยูนนาน ของโรงเรียน ตชด.

เช้าของวันที่ 17 พ.ย.ตั้งแต่06.30น.จะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระขี่ม้าบิณฑบาตภายในหมู่บ้าน จากนั้นมีการแสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรมชนเผ่าทั้ง 7 ชนเผ่า และตลอดทั้งวันมีการแสดงจากชนเผ่าอาข่าจากมูลนิธิพัฒนาอาข่า ชนเผ่าม้งจากโรงเรียนสามัคคีพัฒนา ชนเผ่าอาข่าของบ้านแสนใจพัฒนา ชนเผ่าลีซูของบ้านหัวแม่คำ ชนเผ่าอาข่าของบ้านต้นม่วง ชนเผ่าลาหู่ของบ้านโป่งไฮ ชนเผ่าอาข่าของบ้านแม่หม้อ การแสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรมของจีนยูนนานของบ้านห้วยผึ้ง กระทั่งถึงภาคค่ำจะมีการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชนเผ่า และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง อีกด้วย

 

ทุ่งดอกบัวตอง วนอุทยานดอยหัวแม่คำ
ทุ่งดอกบัวตอง วนอุทยานดอยหัวแม่คำ

 

ทุ่งดอกบัวตอง วนอุทยานดอยหัวแม่คำ
ทุ่งดอกบัวตอง วนอุทยานดอยหัวแม่คำ

 

ทุ่งดอกบัวตอง วนอุทยานดอยหัวแม่คำ
ทุ่งดอกบัวตอง วนอุทยานดอยหัวแม่คำ

 

 

 

ที่มาข้อมูลและภาพ PR.Chiangrai ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรา

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •