แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ใหม่ สำหรับผู้ที่ชอบทำบุญ แวะชมศิลปะ ประติมากรรม จีน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ใหม่ สำหรับผู้ที่ชอบทำบุญ แวะชมศิลปะ ประติมากรรม จีน

อยู่หน้าตลาดทองผาภูมิ ตอนนี้มีงานประจำปีอยู่ ระหว่างวันที่ 20-25 ถุมภา 2553

โรงเจเทียงฮกตั้ว 0818040106  0816461953image


  •  
  •  
  •  
  •  
  •