งานวันเด็กแห่งชาติ 2562 ณ พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

งานวันเด็กแห่งชาติ 2562 ณ พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย

 

 

สภากาชาดไทยเชิญชวนเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 08.30-15.30 น. ณพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองได้เรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบต่างๆให้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน ความบันเทิง อีกทั้งสอดแทรกความรู้เรื่องหลักการกาชาดภารกิจหลักของสภากาชาดไทย รวมทั้งปลูกฝังการมีจิตอาสาเพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักการทำประโยชน์เพื่อสังคมดังคำขวัญวันเด็กปี 2562 ที่ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของสภากาชาดไทย โดยมีอาสายุวกาชาดและนักศึกษาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย ร่วมเป็นจิตอาสาในครั้งนี้ด้วย

ภายในงานมีกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ ของสภากาชาดไทยร่วมให้ความสนุกและความรู้มากมาย อาทิ พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “Like & Share” กิจกรรม “เรียนรู้…สนุก KIDกับพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย” กิจกรรม “Paper dolls” และ “เกมบันไดงู” สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย กิจกรรม “กาชาดร่วมใจ สร้างอนาคตสดใสเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่” สำนักงานยุวกาชาด จัดกิจกรรมความรู้ เกม สนุก ๆตามฐานต่าง ๆ เช่น ความรู้เรื่องเครื่องหมายกาชาด ฯลฯ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยจัดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตเบื้องต้น สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ให้บริการตรวจเช็คฟันและอุดเคลือบร่องฟันด้วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ และสวนงู สถานเสาวภา ยังได้เปิดให้เด็กและผู้ปกครองเข้าชมสวนงูฟรี และชมการแสดงจับงูในเวลา 11.00 และ 14.30 น. นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมบันเทิง มีบริการอาหาร และเครื่องดื่ม ฟรีตลอดงาน

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1664 หรือติดตามข่าวสารได้ที่เฟซบุ๊กเพจ : พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย(Thai Red Cross Museum)

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •