ภาพดอกไม้จากงาน ต้นกล้าเกษตรแฟร์ สระบุรี

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ภาพดอกไม้จากงาน ต้นกล้าเกษตรแฟร์ สระบุรี

งานต้นกล้าเกษตรแฟร์ จ.สระบุรี 2562

งานต้นกล้าเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 3 สระบุรี ชมทุ่งดอกไม้งาม ชิมเมล่อนหวาน วันที่ 10-20 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านวังงูเห่า ต.พระยาทด อ.เสาไห้ ชมทุ่งทานตะวัน ทุ่งดอกคอสมอส สวนพุทธรักษา มหกรรมสินค้าทางการเกษตร พืชผักปลอดภัย นิทรรศการเกษตร

ทุ่งดอกคอสมอส
ทุ่งดอกคอสมอส

ดอกคอสมอส หรือดอกดาวกระจาย ดอกไม้แห่งความสงบ ดาวกระจาย ( Sulfur Cosmos หรือ Yellow Cosmos ) เป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิด C. sulphureus Cav. ในสกุล Cosmos วงศ์ Compositae ดอกสีเหลือง ชื่อพื้นเมืองว่า ดาวเรืองพม่า คำแพ คำเมืองไหว และคำอังวะ

ชื่อสามัญ Cosmos
ชื่อวิทยาศาสตร์ Comos spp.
ตระกูล Compositae
ถิ่นกำเนิด อเมริกา

ทุ่งดอกคอสมอส
ทุ่งดอกคอสมอส
ดอกดาวกระจายหรือดอกคอสมอสสีขาว ชมพู
ดอกดาวกระจายหรือดอกคอสมอสสีขาว ชมพู

ลักษณะทั่วไป
ดาวกระจายมีพุ่มต้นสูง 3-4 ฟุต เป็นไม้ดอกที่พบปลูกตามรั้วบ้าน และขึ้นเองทั่วไปตามริมทาง เมล็ดงอกง่ายเจริญเติบโตเร็วเมื่อต้นโตเต็มที่จะออกด อกสะพรั่งทยอยบานนาน 4- 6 สัปดาห์จากนั้นดอกจะโรยพร้อมกับติดเมล็ดเพราะดอกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบและปลายกิ่งดอกวงนอกเป็นหมันกลีบดอกมีสีต่างๆ มีตั้งแต่สีชมพู ชมพูอมม่วง แดง ขาว กลีบดอกบาง มี 8 กลีบสีเหลืองถึงสมมีหลายพันธุ์เช่นพันธุ์ ดอกซ้อนมีพุ่มเตี้ย ส่วนดอกวงในเป็นดอกสมบูรณ์เพศกลีบดอกเป็นหลอดสีเหลืองปลายจักส่วนมากเป็นดอกชั้นเดียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอก ประมาณ 3 นิ้ว สภาพการปลูกการขยายพันธุ์ ดาวกระจายเป็นไม้ดอกอีกชนิดหนึ่งที่ปลูกง่ายเลี้ยงง่ ายและโตเร็ว สามารถขึ้นได้ในทุกที่ ๆ มีแสงแดดจัด ไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อน หนาวหรือฝน ขยายพันธุ์โดย การเพาะเมล็ด

 

ทุ่งดอกคอสมอส
ทุ่งดอกคอสมอส

การดูแลรักษา
การรดน้ำทำตามความจำเป็น เตรียมดินก่อนปลูกให้พอสมควร เมื่อต้นงอกและมีขนาดโตคือมีใบจริง 2-3 คู่ใส่ปุ๋ยผสม 15-15-15 หรือใกล้เคียง ต้นละประมาณ 1 ช้อนชา เพียงครั้งเดียว ดาวกระจายจะงามทั้งต้นและดอก
แต่มีข้อเสียนิดหน่อย คือ ดาวกระจายมีอายุค่อนข้างสั้น ออกดอก เพียง 3-4 ชุดด้นจะโทรม และตายในที่สุด จึงต้องขยันปลูกใหม่เสมอ

ทุ่งดอกคอสมอส
ทุ่งดอกคอสมอส

คอสมอส ( Cosmos) คือ ดอกดาวกระจาย แต่ที่เห็นบ่อยๆดอกสีเหลืองๆ นั่นคือ Cosmos sulphureus
ส่วนดาวกระจายสีขาว ชมพู หรือแดง เป็นลูกผสมของ Cosmos bipinnatus
พืชสกุลดาวกระจายหรือสกุล Cosmos นี้มีถิ่นกำเนิดเดิมอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ ตั้งแต่ภาคใต้ของสหรัฐอเมริกาไปจนถึงเม็กซิโก

 

 

ดอกไม้อื่นๆ ในงานต้นกล้าเกษตรแฟร์ สระบุรี 

ดอกดาวเรือง
ดอกดาวเรือง
ดอกดาวเรือง
ดอกดาวเรือง
ดอกดาวเรือง
ดอกดาวเรือง

  •  
  •  
  •  
  •  
  •