งานเกษตรแฟร์ 2562 ขอนแก่น งานวันเกษตรอีสาน 25 ม.ค. – 3 ก.พ. 2562 ม.ขอนแก่น

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

งานเกษตรแฟร์ 2562 ขอนแก่น งานวันเกษตรอีสาน 25 ม.ค. – 3 ก.พ. 2562 ม.ขอนแก่น

 

งานเกษตรแฟร์ 2562 ขอนแก่น หรืองานวันเกษตรภาคอีสานในครั้งนี้จึงคาดว่าจะเป็นโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านเกษตรในระดับต่างๆ การเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร และเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนาการเกษตรตามนโยบายของรัฐ การส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาให้มีโอกาสแสดงออกเชิงวิชาการและทักษะภาคสนาม การกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลกต่อไป จึงนับได้ว่างานวันเกษตรภาคอีสานเป็นงานที่มีความสำคัญต่อทุกภาคส่วนในการเผยแพร่องค์ความรู้วิชาการทางด้านการเกษตร

Student street ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า จากฝีมือของนักศึกษา
ไม่ว่าจะเป็น : อาหารเครื่องดื่ม ของกิน ขนม ผัก ผลไม้ เสื้อผ้า ของเล่น ของสะสม เครื่องประดับ หัตถกรรม ภาพถ่าย งานศิลปะ หรือสินค้าอื่นๆ

รวมทั้งร่วมกิจกรรมสันทนาการบนเวที ดนตรีโฟร์คซอง ดนตรีในสวน ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร
กิจกรรมมีตลอด 10 วัน เริ่มเปิดถนน Student street เวลา 16.30 – 20.30 น.

 

งานเกษตรแฟร์ 2562 ขอนแก่น
งานเกษตรแฟร์ 2562 ขอนแก่น
ภาพ : งานวันเกษตรอีสาน กรมวิชาการเกษตร

เกษตรอีสาน ประจำปี 2562 ระหว่างวันศุกร์ที่ 25 มกราคม – วันอาทิตย์ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ในแนวคิด “นวัตกรรมเกษตรอีสาน บูรณาการภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เชิญเที่ยวชมงาน เพื่อหาความรู้และประสบการณ์ ไปพัฒนาการดำเนินการเกษตร

 

งานวันเกษตรอีสาน กรมวิชาการเกษตร
งานวันเกษตรอีสาน กรมวิชาการเกษตร
ภาพ : งานวันเกษตรอีสาน กรมวิชาการเกษตร

 

คลิปเชิญชวนเที่ยวงานเกษตรฯมข ปี62โดยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

 

คลิป มวลชนไทยนิวส์ ทีวี ออนไลน์ online news network

 

งานวันเกษตรอีสาน กรมวิชาการเกษตร
งานวันเกษตรอีสาน กรมวิชาการเกษตร

 

งานวันเกษตรอีสาน กรมวิชาการเกษตร
งานวันเกษตรอีสาน กรมวิชาการเกษตร

 

งานวันเกษตรอีสาน กรมวิชาการเกษตร
งานวันเกษตรอีสาน กรมวิชาการเกษตร

 

งานวันเกษตรอีสาน กรมวิชาการเกษตร
งานวันเกษตรอีสาน กรมวิชาการเกษตร

 

งานวันเกษตรอีสาน กรมวิชาการเกษตร
งานวันเกษตรอีสาน กรมวิชาการเกษตร
ภาพ : งานวันเกษตรอีสาน กรมวิชาการเกษตร

 

 

งานวันเกษตรอีสาน กรมวิชาการเกษตร
งานวันเกษตรอีสาน กรมวิชาการเกษตร
ภาพ : งานวันเกษตรอีสาน กรมวิชาการเกษตร

 

 

gชิญมาพบกับพี่ชาละวันตัวอวบๆ อ้วนๆ น่ารักๆได้ที่ซุ้มนิทรรศการทางด้านประมง
gชิญมาพบกับพี่ชาละวันตัวอวบๆ อ้วนๆ น่ารักๆได้ที่ซุ้มนิทรรศการทางด้านประมง
ภาพ : งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562

 

แผนที่ตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานเกษตรแฟร์

งานเกษตรแฟร์ 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 25 ม.ค – 2 ก.พ. 2562

งานเกษตรแฟร์ 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 25 ม.ค – 2 ก.พ. 2562


  •  
  •  
  •  
  •  
  •