ชาวพุทธต้องมา! รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมสูง 108 เมตร แลนด์มาร์คระดับ 5A แห่งเกาะไหหลำ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ชาวพุทธต้องมา! รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมสูง 108 เมตร แลนด์มาร์คระดับ 5A แห่งเกาะไหหลำ

เขตพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหนานซาน (Nanshan Cultural Tourism Zone) ณ เมืองซานย่า มณฑลไห่หนาน (ไหหลำ) ทางตอนใต้ของจีน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A กลุ่มแรกของเมืองซานย่า

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นวัดกวนอิมและรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม หรีอ พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ความสูง 108 เมตร ซึ่งได้กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการท่องเที่ยวเกาะไหหลำไปแล้ว

 

ชาวพุทธต้องมา! รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมสูง 108 เมตร แลนด์มาร์คระดับ 5A แห่งเกาะไหหลำ
ชาวพุทธต้องมา! รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมสูง 108 เมตร แลนด์มาร์คระดับ 5A แห่งเกาะไหหลำ
ชาวพุทธต้องมา! รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมสูง 108 เมตร แลนด์มาร์คระดับ 5A แห่งเกาะไหหลำชาวพุทธต้องมา! รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมสูง 108 เมตร แลนด์มาร์คระดับ 5A แห่งเกาะไหหลำ
ชาวพุทธต้องมา! รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมสูง 108 เมตร แลนด์มาร์คระดับ 5A แห่งเกาะไหหลำ
รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมสูง 108 เมตร แลนด์มาร์คระดับ 5A แห่งเกาะไหหลำ
รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมสูง 108 เมตร แลนด์มาร์คระดับ 5A แห่งเกาะไหหลำ
รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมสูง 108 เมตร แลนด์มาร์คระดับ 5A แห่งเกาะไหหลำ
รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมสูง 108 เมตร แลนด์มาร์คระดับ 5A แห่งเกาะไหหลำ
รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมสูง 108 เมตร แลนด์มาร์คระดับ 5A แห่งเกาะไหหลำ
รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมสูง 108 เมตร แลนด์มาร์คระดับ 5A แห่งเกาะไหหลำ
รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมสูง 108 เมตร แลนด์มาร์คระดับ 5A แห่งเกาะไหหลำ
รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมสูง 108 เมตร แลนด์มาร์คระดับ 5A แห่งเกาะไหหลำ

 

 

ที่มา China Xinhua News

  •  
  •  
  •  
  •  
  •