ชมดอกไม้ กินลมชมวิวบน “ทางด่วนกลางหุบเขา” กุ้ยโจว

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ชมดอกไม้ กินลมชมวิวบน “ทางด่วนกลางหุบเขา” กุ้ยโจว

 

ชวนชมทิวทัศน์ทางด่วนซือเจี้ยน (Sijian expressway) ท่ามกลางเขาสูงชันของอำเภอเจี้ยนเหอ มณฑลกุ้ยโจวทางจีนตะวันตกเฉียงใต้ ที่มีบุปผาเบ่งบานเป็นฉากหน้าอันสวยงาม โดยทางด่วนสายนี้เชื่อมต่ออำเภอซือหนานเข้ากับอำเภอเจี้ยนเหอของมณฑลกุ้ยโจว

 

ชมดอกไม้ กินลมชมวิวบน “ทางด่วนกลางหุบเขา” กุ้ยโจว
ชมดอกไม้ กินลมชมวิวบน “ทางด่วนกลางหุบเขา” กุ้ยโจว
ชมดอกไม้ กินลมชมวิวบน “ทางด่วนกลางหุบเขา” กุ้ยโจว
ชมดอกไม้ กินลมชมวิวบน “ทางด่วนกลางหุบเขา” กุ้ยโจว
ชมดอกไม้ กินลมชมวิวบน “ทางด่วนกลางหุบเขา” กุ้ยโจว
ชมดอกไม้ กินลมชมวิวบน “ทางด่วนกลางหุบเขา” กุ้ยโจว
ชมดอกไม้ กินลมชมวิวบน “ทางด่วนกลางหุบเขา” กุ้ยโจว
ชมดอกไม้ กินลมชมวิวบน “ทางด่วนกลางหุบเขา” กุ้ยโจว

(บันทึกภาพเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2019)

 

 

ที่มาภาพและเนื้อหาจากเพจ China Xinhua News

  •  
  •  
  •  
  •  
  •