ปราสาทมอลบอร์ก (Malbork Castle) ปราสาทอัศวินยุคกลาง ณ โปแลนด์

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ยังขลังอยู่! ปราสาทอัศวินยุคกลาง ณ โปแลนด์

ปราสาทมอลบอร์ก (Malbork Castle)
ปราสาทมอลบอร์ก (Malbork Castle)

 

ปราสาทมอลบอร์ก (Malbork Castle) ตั้งอยู่ที่เมืองมอลบอร์ก ทางเหนือของประเทศโปแลนด์ เป็นปราสาทและป้อมปราการของอัศวินทิวทอนิก (Teutonic) มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ย้อนกลับไปได้ถึงสมัยศตวรรษที่ 13 ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก

 

 

ปราสาทมอลบอร์ก (Malbork Castle)
ปราสาทมอลบอร์ก (Malbork Castle)
ปราสาทมอลบอร์ก (Malbork Castle)
ปราสาทมอลบอร์ก (Malbork Castle)
ปราสาทมอลบอร์ก (Malbork Castle)
ปราสาทมอลบอร์ก (Malbork Castle)
ปราสาทมอลบอร์ก (Malbork Castle)
ปราสาทมอลบอร์ก (Malbork Castle)
ปราสาทมอลบอร์ก (Malbork Castle)
ปราสาทมอลบอร์ก (Malbork Castle)

 

 

ที่มาภาพและเนื้อหาจากเพจ China Xinhua News

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •