เที่ยวเมืองรองหมู่บ้านหมอลำ หนองปลาค้าว อำนาจเจริญ

เที่ยวเมืองรองหมู่บ้านหมอลำ หนองปลาค้าว อำนาจเจริญ

 

เที่ยวอำนาจเจริญ ไปเรียนรู้วัฒนธรรมการร้องหมอลำและดนตรีพื้นบ้าน แล้วแวะอุดหนุนผ้าทอลายดอกสะแบงลวดลายสวยงามผลิตภัณฑ์ประจำชุมชน ส่วนใครอยากนอนค้างสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านก็มีโฮมสเตย์ไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่สนใจอีกด้วย

 

Cr.ภาพจาก tourismlocallife.com

หมู่บ้านหมอลำ หนองปลาค้าว อำนาจเจริญ Cr.ภาพจาก tourismlocallife.com

 

ชุมชนบ้านปลาค้าว ต.ปลาค้าว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอำนาจเจริญ ตั้งอยู่ที่ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง เป็นชุมชนที่ก่อตั้งมาประมาณ 200 ปี ประชากรมีเชื้อสายภูไท เป็นหมู่บ้านที่มีคณะหมอลำมากที่สุดในประเทศไทย ประมาณ 20 คณะ มีการอนุรักษ์ศิลปะหมอลำ การพัฒนา ประยุกต์หมอลำ เป็นหลายรูปแบบ เช่น หมอลำกลอน หมอลำพื้น หมอลำชิงชู้ หมอลำหมู่ หมอลำซิ่ง และหมอลำผสมวงดนตรี นำไปแสดงในงานต่าง ๆ เป็นที่เลื่องลือไปทั่วประเทศไทย จนกลายเป็นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของตำบลปลาค้าว

หมู่บ้านหมอลำ หนองปลาค้าว อำนาจเจริญ Cr.ภาพจาก tourismlocallife.com

หมู่บ้านหมอลำ หนองปลาค้าว อำนาจเจริญ Cr.ภาพจาก tourismlocallife.com

 

ก่อนที่คณะหมอลำจะไปแสดงในงานต่าง ๆ จะมีพิธีไหว้ครูหมอลำ หรือที่เรียกว่าเปิดวง ซึ่งมีบุคลากรตั้งแต่ 80 200 คน แสดงให้ชมฟรีก่อนออกไปรับงาน หมอลำบ้านปลาค้าวสร้างรายได้เข้าสู่ตำบลปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท ปัจจุบันมีการฝึกหมอลำน้อย โดยมีการลำว่ากลอนปากเปล่าปล่อยเสียงเป็นจังหวะจะโคน พร้อมกับฟ้อนร่ายรำอย่างถูกวิธี ทั้งชายหญิง นับว่าเป็นจุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่จะมาชม/ฟังฝีปากหมอลำน้อยที่บ้านปลาค้าวแห่งนี้

นอกการการแสดงหมอลำแล้วชาวบ้านปลาค้าวยังได้เก็บรักษาโบราณวัตถุอันเป็นเอกลักษณ์พื้นบ้านไว้อย่างดียิ่ง อาทิ วิหารช่างญวน ตั้งอยู่ที่วัดศรีโพธิ์ชัย พระเจ้าใหญ่ศรีโพธิ์ชัย ที่มีอายุราว 200 ปี พระพุทธรูปแกะสลักไม้ พระยานาค (รางสรงน้ำพระ) มีงานฝีมือผลิตเครื่องดนตรี อาทิ พิณ แกะสลักลวดลายต่าง ๆ งานแกะสลัก การทอผ้า และมีระบบการจัดการนำเที่ยว Home Stay จำนวน 25 หลัง เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว

 Home Stay บ้านหนองปลาค้าว //Cr.ภาพจาก tourismlocallife.com

 

 Home Stay บ้านหนองปลาค้าว //Cr.ภาพจาก tourismlocallife.com

 Home Stay บ้านหนองปลาค้าว //Cr.ภาพจาก tourismlocallife.com

 

ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาของบ้านปลาค้าว มีเรื่องเล่าประวัติความเป็นมาว่า เดิมชาวบ้านเป็นเผ่าผู้ไท จากเวียงจันทน์ เมื่อประมาณ 150-200 ปีมาแล้ว มีนายพรานเกิ้นกับนายพรานสีโท พร้อมลูกน้องได้อพยพครอบครัวจากหนองบัวลำภู โดยนั่งหลังช้างเดินทางมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านขามเฒ่า อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ต่อมาสองนายพรานได้ออกหาล่าเนื้อในละแวกนี้ ซึ่งเรียกว่า “ป่าดงใหญ่” ซึ่งผู้คน ทั้งหลายไม่กล้าที่จะเข้ามาเพราะกลัวผีสาง กลัวสัตว์ร้าย แต่สองนายพรานผู้เชี่ยวชาญการล่าเนื้อ ไม่ได้มี ความกลัวแม้แต่น้อยจึงชวนกันมาพักแรมในบริเวณป่าทึบ ตรงที่ตั้งหมู่บ้านปลาค้าวในปัจจุบัน โดยบริเวณนี้ มีลำห้วย หนองน้ำ มีสัตว์ป่าและหมู่ปลาชุกชุมมาก ในลำห้วยที่ลึกเรียกว่า “กุด” มีปลาเนื้ออ่อนจำพวกหนึ่ง ตัวใหญ่เป็นจำนวนมาก ซึ่งต่อมาเรียกขานว่า “ปลาค้าว” นั่นเอง ทั้งนี้สองนายพรานเห็นว่าที่ตรงนี้เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ จึงพากันย้ายบ้านเรือนมาตั้งที่ป่าแห่งนี้ และเนื่องจากมีปลาค้าวจำนวนมากจึงเรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่า “หมู่บ้านกุดปลาค้าว” ซึ่งต่อมาการพูดเพี้ยนสั้นลงเหลือเฉพาะชื่อว่า “หมู่บ้านปลาค้าว” ในปัจจุบัน

หมู่บ้านหมอลำ หนองปลาค้าว อำนาจเจริญ Cr.ภาพจาก tourismlocallife.com

หมู่บ้านหมอลำ หนองปลาค้าว อำนาจเจริญ Cr.ภาพจาก tourismlocallife.com

 

อัตลักษณ์ของชุมชน

อัตลักษณ์ของชาวหมู่บ้านปลาค้าว คือการสืบทอดการแสดงดนตรีหมอลำ ทั้ง เป่าแคน ดีดพิณ เล่นเครื่องดนตรีสมัยใหม่ต่าง ๆ ทำให้เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงด้านการแสดงหมอลำ ทั้งหมอลำกลอน หมอลำซิ่ง โดยเฉพาะหมอลำเด็กที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ จากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงลูกหลานที่มีใจรักและฝึกหัด จนสามารถแสดงหมอลำได้อย่างน่าประทับใจ นอกจากนี้ชาวหมู่บ้านปลาค้าว ยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ การทอผ้าซิ่นลายดอกสะแบง ที่สวยงาม รวมทั้งยังมีการทอผ้าฝ้าย ผ้ามัดหมี่ และมีการนำผลิตภัณฑ์ ผ้าทอแปรรูปเป็น กระเป๋าแบบต่างๆ เสื้อและผ้าขาวม้า รวมทั้งเป็นของใช้อื่น ๆ อย่างหลากหลาย

 

หมู่บ้านหมอลำ หนองปลาค้าว อำนาจเจริญ Cr.ภาพจาก tourismlocallife.com

หมู่บ้านหมอลำ หนองปลาค้าว อำนาจเจริญ Cr.ภาพจาก tourismlocallife.com

 

แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์โดยชุมชน

สำหรับแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงของหมู่บ้านปลาค้าว ที่นักท่องเที่ยวและประชาชนสามารถไปเที่ยวชม ได้แก่ สักการะพระเจ้าใหญ่ศรีโพธิ์ชัยวัดโพธิ์ชัย ชมระฆังไม่โบราณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อสมัยโบราณชมวิหารช่างญวน เป็นสถานที่จัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้สมัยโบราณอายุกว่า 200 ปี เช่นแหย่งช้าง ตู้พระไตรปิฎก ตลอดจนงานสาน งานประดิษฐ์สมัยโบราณที่ถูกเก็บรักษาไว้ ให้คนรุ่นหลังได้เข้าไปเยี่ยมชมและเรียนรู้ประวัติความเป็นมาสืบต่อไป

 

สอบถามเพิ่มเติม นายเหรียญชัย โพธารินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน โทรศัพท์ 0818787833
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 045523008

ตั้งอยู่ที่ บ้านปลาค้าว ปลาค้าว , เมืองอำนาจเจริญ , อำนาจเจริญ

 

 

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
จังหวัดอำนาจเจริญ
- 2019-04-19 2:03:09 โพสต์โดย : admin คนดู 59 คน

ท่องเที่ยว อัพเดท

  • ป้ายกำกับ

    ข้อมูลท่องเที่ยว ข้อมูลร้านอาหาร จีน ญี่ปุ่น ทะเล ที่พัก ที่เที่ยวหน้าหนาว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวภาคกลาง ท่องเที่ยวภาคเหนือ ท่องเที่ยวอัพเดต ท่องเที่ยวไทย นักท่องเที่ยว พากิน พาชิม ภัตตาคาร ร้านอร่อย ร้านอาหาร ร้านเด็ด สงกรานต์ สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย สวนอาหาร ห้องอาหาร อุทยานแห่งชาติ เชียงใหม่ เที่ยว เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวต่างประเทศ เที่ยวทะเล เที่ยวน้ำตก เที่ยวภาคเหนือ เที่ยวสงกรานต์ เที่ยวหน้าหนาว เที่ยวเกาหลี เที่ยวไทย แนะนำร้านอาหาร แนะนำร้านเด็ด แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวภาคกลาง
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว